Đại học Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn chính thức

Sáng ngày 31/7, ĐH Mỹ thuật thuật công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, điểm chuẩn các ngành vào trường là 33 điểm (học sinh phổ thông, khu vực 3).

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật công nghiệp năm 2014

1.      Điểm chuẩn hệ Đại học chính quy:

ƯU TIÊN Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh phổ thông 33 32.5 32 31.5
Nhóm 2 32 31.5 31 30.5
Nhóm 1 31 30.5 30 29.5

Điểm trúng tuyển vào ngành đăng ký:

 Ngành Thiết kế Đồ họa – D210403- chỉ tiêu: 115

ƯU TIÊN Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh phổ thông 35 34.5 34 33.5
Nhóm 2 34 33.5 33 32.5
Nhóm 1 33 32.5 32 31.5

Điểm chuẩn các ngành:

-          Thiết kế Thời trang     - D210404, chỉ tiêu: 100

-          Thiết kế Nội thất         - D210405, chỉ tiêu: 130

-          Thiết kế Công nghiệp  - D201402, chỉ tiêu: 70

-          Hội họa                       – D210103, chỉ tiêu: 15

-          Gốm                            - D210103, chỉ tiêu: 10

-          Điêu khắc                    - D210107, chỉ tiêu: 10

ƯU TIÊN Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh phổ thông 33 32.5 32 31.5
Nhóm 2 32 31.5 31 30.5
Nhóm 1 31 30.5 30 29.5

2. Điểm chuẩn hệ Đại học Liên thông:

ƯU TIÊN Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1
Học sinh phổ thông 15 14.5 14 13.5
Nhóm 2 14 13.5 13 12.5
Nhóm 1 13 12.5 12 11.5

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn chính thức

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH