Đại học Nam Cần Thơ công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Thông tin cụ thể về việc tuyển sinh năm 2019 của trường Đại Học Nam Cần Thơ thông qua 2 hình thức xét tuyển được cập nhật chi tiết dưới đây.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Tính đến thời điểm xét tuyển là những người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc các hình thức tương đương khác theo quy định của Bộ GD&ĐT

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Năm 2019, trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh trong phạm vi cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:      Xét tuyển;

Ghi chú:                Năm 2019, trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 02 phương thức sau

- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia;

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT.

2.4: Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

 
 

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

1

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Quan hệ công chúng

7320108

12

28

C00

D01

D14

D15

1.2

Quản trị kinh doanh

7340101

90

210

A00

A01

C04

D01

1.3

Bất động sản

7340116

9

21

A00

B00

C05

C08

1.4

Tài chính – Ngân hàng

7340201

27

63

A00

A01

C04

D01

1.5

Kế toán

7340301

38

87

A00

A01

C04

D01

1.6

Luật

7380101

53

122

C00

D01

D14

D15

1.7

Luật kinh tế

7380107

45

105

C00

D01

D14

D15

1.8

Công nghệ thông tin

7480201

75

175

A00

A01

A02

D07

1.9

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

150

350

A00

A01

A02

D07

1.1

Công nghệ kỹ thuật hoá học

7510401

9

21

A00

B00

C08

D07

1.11

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520116

15

35

A00

A01

A02

D07

1.12

Kỹ thuật môi trường

7520320

9

21

A00

A02

B00

C08

1.13

Công nghệ thực phẩm

7540101

36

84

A00

A02

B00

D07

1.14

Kiến trúc

7580101

14

31

A00

D01

V00

V01

1.15

Kỹ thuật xây dựng

7580201

30

70

A00

A01

A02

D07

1.16

Y khoa

7720101

245

105

A02

B00

D07

D08

1.17

Dược học

7720201

240

160

A00

B00

D07

D08

1.18

Dược học (Liên thông)

7720201-LT

150

 

A00

B00

D07

D08

1.19

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

60

140

A00

B00

D07

D08

1.2

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

30

70

A00

B00

D07

D08

1.21

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

90

210

A00

A01

C00

D01

1.22

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

15

35

A00

A02

B00

C08

1.23

Quản lý đất đai

7850103

15

35

A00

A02

B00

C08

 

 

Tổng:

1.457

2.178

 

 

 

 

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:               

Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh đã tốt nghiệp THPT. 

(a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi THPT 2019, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. 

Riêng đối với các ngành: Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ tiến hành xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng cho các ngành này (thông báo chi tiết tại website của Trường sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào)

  (b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT. 

Hình thức 1 (xét tuyển theo điểm tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12):

ĐTBC = (ĐTB lớp 12 môn 1 ĐTB lớp 12 môn 2 + ĐTB lớp 12 môn 3)

Điểm ưu tiên (ĐƯT)  = điểm ƯT KV điểm ƯT ĐT

Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 18.0 trở lên.

Hình thức 2 (xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12): ĐTBC = ĐTB cả năm lớp 12

Điểm ưu tiên (ĐƯT)  = điểm ƯT KV điểm ƯT ĐT

Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTBC ĐƯT (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 6.0 trở lên.

* Riêng đối với các ngành Y khoa và Dược học, xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

STT

Mã trường

Các ngành bậc Đại học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo học bạ

DNC

Y khoa

7720101

A02

A02

0

B00

B00

D07

D07

D08

D08

2

DNC

Dược học

7720201

A00

A00

0

B00

B00

D07

Toán, Hóa, Tin

D08

Lý, Hóa, Sinh

3

DNC

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

A00

A00

0

B00

Lý, Hóa, Sinh

D07

Lý, Tin, Công nghệ

D08

Tin, Sinh, Công nghệ

DNC

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

7720601

A00

A00

0

B00

B00

D07

Hóa, Sinh, Công nghệ

D08

Toán, Lý, Công nghệ

5

DNC

Kế toán

7340301

A00

A10

0

A01

Toán, GDCD, Sinh

C04

Toán, Công nghệ, Tin

D01

Toán, Anh, Tin

6

DNC

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00

A10

0

A01

Toán, GDCD, Sinh

C04

Toán, Công nghệ, Tin

D01

Toán, Anh, Tin

7

DNC

Quản trị kinh doanh

7340101

A00

A10

0

A01

Toán, GDCD, Sinh

C04

Toán, Công nghệ, Tin

D01

Toán, Anh, Tin

8

DNC

Luật kinh tế

7380107

C00

C00

0

D01

D14

D14

D15

D15

Văn, Sử, Công nghệ

9

DNC

Luật

7380101

C00

C00

0

D01

D14

D14

D15

D15

Văn, Sử, Công nghệ

10

DNC

Bất động sản

7340116

A00

A10

0

B00

Toán, GDCD, Sinh

C05

Toán, Công nghệ, Tin

C08

Toán, Anh, Tin

11

DNC

Kỹ thuật môi trường

7520320

A00

A00

0

A02

B00

B00

Toán, Công nghệ, Tin

C08

Toán, Anh, Tin

12

DNC

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00

A00

0

A01

Toán, Lý, Công nghệ

A02

Toán, Lý, Tin

D07

Toán, Công nghệ, Tin

13

DNC

Kiến trúc

7580101

A00

A00

0

D01

Toán, Lý, Công nghệ

V00

Toán, Lý, Tin

V01

Toán, Công nghệ, Tin

14

DNC

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

A00

A00

0

B00

Lý, Hóa, Sinh

D07

Lý, Hóa, Công nghệ

C08

Hóa, Sinh, Công nghệ

15

DNC

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00

B00

0

A02

Lý, Hóa, Sinh

B00

Hóa, Tin, Công nghệ

D07

Sinh, Hóa, Tin

16

DNC

Công nghệ thông tin

7480201

A00

A00

0

A01

Toán, Lý, Công nghệ

A02

Toán, Lý, Tin

D07

Toán, Công nghệ, Tin

17

DNC

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00

A00

0

A01

Toán, Lý, Công nghệ

A02

Toán, Lý, Tin

D07

Toán, Công nghệ, Tin

18

DNC

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520116

A00

A00

0

A01

Toán, Lý, Công nghệ

A02

Toán, Lý, Tin

D07

Toán, Công nghệ, Tin

19

DNC

Quan hệ công chúng

7320108

C00

C00

0

D01

D14

D14

D15

D15

Văn, Sử, Công nghệ

20

DNC

Quản lý đất đai

7850103

A00

A00

0

A02

B00

B00

Toán, Công nghệ, Tin

C08

Toán, Anh, Tin

21

DNC

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

A00

A00

0

A02

B00

B00

Toán, Công nghệ, Tin

C08

Toán, Anh, Tin

22

DNC

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00

A10

0

A01

Toán, GDCD, Sinh

C00

Toán, Sử, Công nghệ

D01

Toán, Anh, Tin

Các điều kiện phụ dùng để xét tuyển: không áp dụng tiêu chí phụ

 

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

 

Thời gian xét tuyển (dự kiến)

 

Đợt xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ (từ ngày – đến ngày)

Phương thức xét tuyển

Đợt 1

01/03/2019 - 30/06/2019

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT

Đợt 2

01/07/2019 - 10/08/2019

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT;

 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Đợt 3

11/08/2019 - 31/08/2019

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT;

 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Đợt 4

01/09/2019 - 15/11/2019

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT;

 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

 

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại trường.

Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 02923.798222 – 798668.

Gửi qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường (tính theo dấu bưu điện).

Đăng ký xét tuyển online tại địa chỉ website: www.nctu.edu.vn

Điều kiện tham gia xét tuyển

 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

Không nằm trong diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện hành.

Tổ hợp môn xét tuyển đối với từng ngành đào tạo

STT

Mã trường

Các ngành bậc Đại học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo học bạ

1

DNC

Y khoa

7720101

A02

A02

B00

B00

D07

D07

D08

D08

2

DNC

Dược học

7720201

A00

A00

B00

B00

D07

Toán, Hóa, Tin

D08

Lý, Hóa, Sinh

3

DNC

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

A00

A00

B00

Lý, Hóa, Sinh

D07

Lý, Tin, Công nghệ

D08

Tin, Sinh, Công nghệ

4

DNC

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

7720601

A00

A00

B00

B00

D07

Hóa, Sinh, Công nghệ

D08

Toán, Lý, Công nghệ

5

DNC

Kế toán

7340301

A00

A10

A01

Toán, GDCD, Sinh

C04

Toán, Công nghệ, Tin

D01

Toán, Anh, Tin

6

DNC

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00

A10

A01

Toán, GDCD, Sinh

C04

Toán, Công nghệ, Tin

D01

Toán, Anh, Tin

7

DNC

Quản trị kinh doanh

7340101

A00

A10

A01

Toán, GDCD, Sinh

C04

Toán, Công nghệ, Tin

D01

Toán, Anh, Tin

8

DNC

Luật kinh tế

7380107

C00

C00

D01

D14

D14

D15

D15

Văn, Sử, Công nghệ

9

DNC

Luật

7380101

C00

C00

D01

D14

D14

D15

D15

Văn, Sử, Công nghệ

10

DNC

Bất động sản

7340116

A00

A10

B00

Toán, GDCD, Sinh

C05

Toán, Công nghệ, Tin

C08

Toán, Anh, Tin

11

DNC

Kỹ thuật môi trường

7520320

A00

A00

A02

B00

B00

Toán, Công nghệ, Tin

C08

Toán, Anh, Tin

12

DNC

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00

A00

A01

Toán, Lý, Công nghệ

A02

Toán, Lý, Tin

D07

Toán, Công nghệ, Tin

13

DNC

Kiến trúc

7580101

A00

A00

D01

Toán, Lý, Công nghệ

V00

Toán, Lý, Tin

V01

Toán, Công nghệ, Tin

14

DNC

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

A00

A00

B00

Lý, Hóa, Sinh

D07

Lý, Hóa, Công nghệ

C08

Hóa, Sinh, Công nghệ

15

DNC

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00

B00

A02

Lý, Hóa, Sinh

B00

Hóa, Tin, Công nghệ

D07

Sinh, Hóa, Tin

16

DNC

Công nghệ thông tin

7480201

A00

A00

A01

Toán, Lý, Công nghệ

A02

Toán, Lý, Tin

D07

Toán, Công nghệ, Tin

17

DNC

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00

A00

A01

Toán, Lý, Công nghệ

A02

Toán, Lý, Tin

D07

Toán, Công nghệ, Tin

18

DNC

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520116

A00

A00

A01

Toán, Lý, Công nghệ

A02

Toán, Lý, Tin

D07

Toán, Công nghệ, Tin

19

DNC

Quan hệ công chúng

7320108

C00

C00

D01

D14

D14

D15

D15

Văn, Sử, Công nghệ

20

DNC

Quản lý đất đai

7850103

A00

A00

A02

B00

B00

Toán, Công nghệ, Tin

C08

Toán, Anh, Tin

21

DNC

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

A00

A00

A02

B00

B00

Toán, Công nghệ, Tin

C08

Toán, Anh, Tin

22

DNC

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00

A10

A01

Toán, GDCD, Sinh

C00

Toán, Sử, Công nghệ

D01

Toán, Anh, Tin

 

2.8. Chính sách ưu tiên:

         Thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 

Lệ phí xét tuyển: 30.000/ hồ sơ

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

STT

Nhóm ngành

Học phí/ Tín chỉ

Lộ trình tăng học phí từng năm

1

III

330.000 – 360.000

3 – 5%

2

V (*)

390.000 – 420.000

3 – 5%

3

VI (**)

540.000 – 600.000

3 – 5%

4

VII

370.000 – 400.000

3 – 5%

Ghi chú:

(*): Riêng ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật cơ khí động lực: 670.000 – 700.000 đ/ tín chỉ;

(**): Riêng ngành Dược học và Kỹ thuật hình ảnh y học: 900.000 – 1.100.000đ/ tín chỉ; ngành Y khoa: 1.850.000 – 1.950.000 đ/ tín chỉ.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):    

Quy trình xét tuyển:

Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh.

Bước 2: Nhập liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp THPT, điểm trung bình các môn theo nhóm các môn xét tuyển, đối tượng, khu vực…).

Bước 3: Xác định điểm trúng tuyển.

Bước 4: Tổ chức xét tuyển và cấp giấy báo trúng truyển (theo lịch của Bộ GD&ĐT thống nhất ban hành)

Bước 5: Công khai kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và của nhà trường (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển) đảm bảo nguyên tắc chung là: lấy thí sinh có kết quả xét tuyển cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

Bước 6: Tổ chức hậu kiểm sau khi thí sinh trúng tuyển và báo cáo.

Tiêu chí xét tuyển:

Thời gian và quy trình xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.

Hai ngành thí sinh đăng ký trong Phiếu đăng ký xét tuyển được xét bình đẳng như nhau.

Hồ sơ xét tuyển:

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐH Nam Cần Thơ.

Bản sao có chứng thực sao y:

Học bạ THPT;

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

Bằng tốt nghiệp THPT (thí sinh vừa TN trong năm tuyển sinh: Chứng nhận TN tạm thời).

4 ảnh cỡ 3x4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Nam Cần Thơ công bố phương án tuyển sinh năm 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH