Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn năm 2014

Trường Đại học Nha Trang thông báo điểm chuẩn vào đại học, cao đẳng năm 2014 với mức điểm xét tuyển cơ bản là mức 2

Điểm chuẩn đại học Nha Trang năm 2014

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Từ mức điểm sàn 2 - A,D: 14,0; B: 15,0 & mức 1 - A,D:1 7,0; B: 18)

STT

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

 

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

14,0

 

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

 

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

 

4

Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

D510206

 

5

Kỹ thuật tàu thủy

D520122

 

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

 

7

Công nghệ chế tạo máy

D510202

 

8

Khoa học hàng hải

D840106

 

9

Kỹ thuật khai thác thủy sản

D620304

 

10

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

 

11

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

14,5

 

12

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1, D1

14,0

 

13

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A, A1, B

16,0

 

14

Công nghệ thực phẩm

D540101 

A, A1, B

17,0

 

15

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A, A1, B

15,0

 

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A, B

15,5

 

17

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A, A1,

B

16,0

16,5

 

18

Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B

16,5

 

19

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A, A1

D1, D3

14,0

 

20

Kế toán (CN: Kế toán và TC-NH)

D340301

A, A1

D1, D3

16,0

 

21

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1

D1, D3

16,5

 

22

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

D340103

A, A1

D1, D3

17,0

 

23

Kinh doanh thương mại

D340121

A, A1

D1, D3

15,5

 

24

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A

B

14,0

15,0

 

25

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

 

26

Bệnh học thủy sản

D620302

 

27

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

16,5

 

28

Quản lý thủy sản

D620399

A, A1

B

D1, D3

14,0

15,0

14,0

 


Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học tại Phân hiệu Kiên Giang:

Khối A, A1:     13,0    

Khối B:            14,0    

Khối D1, D3:   13,0

II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. Tại Nha Trang điểm chuẩn:

Khối A, A1, D1, D3:    11,0   

Khối B:                       11,0  

2. Tại Phân hiệu Kiên Giang điểm chuẩn:

Khối A, A1, D1, D3:    10,0

Khối B:                       11,0

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Nha Trang năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) Mãtrường (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL TSN D620304 gửi 8712

Trong đó TSN là Mã trường

D620304 là mã ngành

Nguồn: Đại học Nha Trang

Viết bình luận: Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!