Đại học Nội vụ Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển 2022

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2022 tại cơ sở chính Hà Nội, phân hiệu tại Quảng Nam và TPHCM. Mời tra cứu dưới đây:

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI ĐỢT 1 NĂM 2022

A. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại trụ sở chính Hà Nội:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Tại trụ sở chính Hà Nội:

XEM TẠI ĐÂY

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét theo kết quả học tập THPT Tại trụ sở chính Hà Nội:

XEM TẠI ĐÂY

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực năm 2022 Tại trụ sở chính Hà Nội:

XEM TẠI ĐÂY

4. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo kết quả chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế Tại trụ sở chính Hà Nội: 

XEM TẠI ĐÂY

B. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại phân hiệu Quảng Nam:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Tại Phân hiệu Quảng Nam:

XEM TẠI ĐÂY

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét theo kết quả học tập THPT Tại Phân hiệu Quảng Nam:

XEM TẠI ĐÂY

C. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại phân hiệu TP. Hồ Chí Minh:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh:

XEM TẠI ĐÂY

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo kết quả học tập THPT Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh:

XEM TẠI ĐÂY

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực năm 2022 Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh:

XEM TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Nội vụ Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học