Đại học Nội vụ Hà Nội xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ họp môn xét tuyển

Điêm nhận hồ SO' đăng ký xét tuyển theo KQ thi THPT QG

Dự kiên chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển

Ghi

chú

Tông

số

Trong

đó

Xét theo KQthi THPT QG

Xệt tuyển học bạ

 

A. Cơ sở đào tạo tại Hà Nội

 

 

 

 

 

Trình độ cao đăng

 

96

48

48

 

1

Văn thư hành chính

6320301

coo, D01, D14, D15

8

30

15

15

 

2

Lưu trữ

6320305

coo, D01, D14, DI 5

8

36

18

18

3

Dịch vụ pháp lý

6380201

coo, DOI, A00, A01

8

30

15

15

B. Phân hiệu Truông Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (học tại Quảng Nam)

 

 

 

 

 

I. Trình độ đại học

 

90

40

50

 

1

Quản trị văn phòng

52340406D

coo, D01, D14, D15.

15,5

20

10

10

 

2

Quản lý nhà nước

52310205D

coo, DOI, A00, A01.

15,5

20

10

10

3

Luật

52380101D

coo, DOI, A00, A01.

15,5

20

10

10

4

Lưu trữ học

52320303D

coo, D01,D14, D15

15,5

30

10

20

II. Trình độ cao đẳng

 

160

80

80

 

5

Văn thư hành chính

6320301D

coo, DOI, D14, D15

8

40

20

20

 

6

Lưu trữ

6320305D

coo, DOI, D14, D15

8

40

20

20

7

Quản lý văn hóa

6340436D

coo, C20, DOI, DI5

8

40

20

20

8

Dịch vụ pháp lý

6380201D

coo, DOI, A00, A01,

8

40

20

20

 

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ họp môn xét tuyển

Điêm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo KQ thi THPT QG

Dự kiên chi tiêu theo từng phương thức xét tuyển

Tông

số

Trong

đó

Xét theo KQthi THPT QG

Xệt tuyển học bạ

c. Cơ sở Trường Đại học Chí Minh (Học tại TP.HCM

Vội vụ Hà Nội tại Thành phô 

 

 

 

 

I. Trình độ đại học

 

70

40

30

1

Quản lý nhà nước

52310205S

COO, DO 1, A00, A01

15,5

35

20

15

2

Luật

52380101S

COO, D01, A00, A01

15,5

35

20

15

II Trình độ cao đẳng

 

160

80

80

1

Văn thư hành chính

6320301S

COO, D01, D14, D15

8

40

20

20

2

Lun trữ

6320305S

COO, D01, D14, D15

8

40

20

20

3

Quản lý văn hóa

6340436S

COO, C20, DOI, DI 5

8

40

20

20

4

Dịch vụ pháp lý

63 80201s

coo, DOI, A00, A01

8

40

20

20

Xét tuyển theo kết quả thi THPT qụốc gia 2017

a.  Điều kiện nhận đăng kỷ xét tuyển : Tốt nghiệp THPT, điểm của tổ hợp môn thi phù họp với yêu cầu của Nhà trường và không có môn thi nào dưới 02 (hai) điểm.

b.  Hồ sơ đăng kỷ xét tuyển: Thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

+ Bản photo công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi + Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT + Giấy chúng nhận ưu tiên (nếu có)

c.  Lịch nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 24/8/2017 đến ngày 05/9/2017

Xét tuyển theo kết quả học tập năm lóp 12

3.1.   Trình độ Đại học

Điều kiện nhận đăng kỷ xét tuyến:

Tốt nghiệp THPT từ năm 2013 trở lại đây; hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại ỈQiá trở lên và có tổng điểm trung bình năm học lóp 12 của 03 môn thuộc tô hợp môn xét tuyên đạt từ 18,0 điểm trở lên.

b.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trưòng Đại học Nội vụ Hà Nội)

+ Bản photo công chứng học bạ THPT

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

c.  Lịch nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 24/8/2017 đến ngày 05/9/2017

3.2.   Trình độ Cao đẳng

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyên

-Tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm lóp 12 đạt từ loại Khá trở lên và có tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 03 môn thuộc tổ họp môn xét tuyển đạt từ 15,0 điểm trở lên.

b.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

+ Bản photo công chứng học bạ THPT

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

c.  Lịch nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 24/8/2017 đến ngày 05/9/2017

Hình thức, địa chỉ nhận ĐKXT: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo một trong hai (02) hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

+ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Số 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 7532864-227, Fax: (0243) 7588 640 - (0243) 7532 955 + Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam

Đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ĐT: (0235) 6263 232 - (0236) 2240 390; Hotline: 19009010

Fax : (0235) 62 63 239 + Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chỉ Minh

Số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 38952372 - (028) 39849838. Fax: (028) 38940475.

Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Nội vụ Hà Nội xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học