Đại học Nông lâm Bắc Giang công bố phương án tuyển sinh 2014

Năm 2014 đại học Nông Lâm Bắc Giang không tổ chức thi, chỉ xét tuyển theo 2 phương thức: xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả học tập bậc trung học phổ thông kết hợp với phỏng vấn trực tiếp để đánh giá năng lực; xét tuyển theo kết quả thi đại học.

1. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang không tổ chức thi, chỉ xét tuyển. Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:

Phương thức 1:  Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả học tập bậc trung học phổ thông kết hợp với phỏng vấn trực tiếp để đánh giá năng lực, khả năng tư duy, sở trường và các kỹ năng khác của thí sinh phù hợp với chuyên ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký.

-  Phương thức 2:  Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1 Phương thức 1

1.1.1) Tiêu chí xét tuyển:

 Tiêu chí 1: Kết quả điểm trung bình chung các môn học của 3 năm học trung học phổ thông, có nhân hệ số đối với một số môn học thuộc khối ngành mà thí sinh đăng ký. Đây được coi là tiêu chí quan trọng nhất trong xét tuyển, bởi nó phản ánh toàn diện kiến thức (tất cả các môn học phổ thông) của thí sinh trong một thời gian dài (5-6 học kỳ). Tiêu chí này có trọng số 0,5 trong xét tuyển.

Tiêu chí 2: Điểm thi tốt nghiệp THPT, đây vừa là điều kiện pháp lý bắt buộc để thí sinh được nhận vào học ở bậc đại học, và cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá học vấn của thí sinh bởi là kết quả thi các môn học được coi là cốt lõi của chương trình phổ thông trung học. Tiêu chí này có trọng số 0,35 trong xét tuyển. Đối với thí sinh được miễn thi do thành tích học tập xuất sắc ở bậc phổ thông (theo dự thảo của Bộ GD ĐT) Trung học phổ thông điểm bình quân tốt nghiệp được tính 9 điểm.

Tiêu chí 3: Kết quả phỏng vấn trực tiếp của Hội đồng tuyển sinh: đánh giá năng lực tư duy, thái độ, kỹ năng, sở thích, năng khiếu... để bổ sung mức độ chính xác trong đánh giá khả năng, thái độ và  thiên hướng nghề nghiệp theo ngành đăng ký dự thi của thí sinh. Nội dung và phương thức phỏng vấn được thiết kế theo ngành đào tạo bởi các chuyên gia về giáo dục và chuyên ngành. Tiêu chí này có trọng số 0,15 trong xét tuyển.

(Căn cứ xác định tiêu chí và trọng số của mỗi tiêu chí được trình bày ở mục 2.2 “Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh”)

Phương pháp xét tuyển:

- Bước 1: Xác định sàn xét tuyển:

a) Bậc Đại học:

- Kết quả điểm bình quân tất cả các môn học 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014, 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và 12) đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2014 từ 6,0 trở lên (nhân hệ số 2 đối với ba môn thi Đại học thuộc các ngành đăng ký dự tuyển).

- Tốt nghiệp THPT.

      - Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên

b) Bậc cao đẳng:

- Kết quả điểm bình quân tất cả các môn học 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014, 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và 12) đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2014 từ 5,5 trở lên (nhân hệ số 2 đối với ba môn thi Đại học thuộc các ngành đăng ký dự tuyển).

- Tốt nghiệp THPT.

      - Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên

Bước 2 Tính điểm xét tuyển với trọng số của từng tiêu chí (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Điểm xét tuyển = (điểm bình quân các môn học trung học phổ thông (hệ số 2 với 3 môn thuộc nhóm ngành dự tuyển) x 0,5+ điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp (kể cả môn thi khuyến khích-nếu có) x 0,35+ điểm phỏng vấn x 0,15)+ điểm ưu tiên.

Bước 3: Xác định người trúng tuyển

 Xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xét tuyển Đại học trước, Cao đẳng sau.

Truong Cao dang Nong Lam Bac giang

Đại học Nông lâm Bắc Giang tuyển sinh năm 2014

1.1.2) Lịch nộp hồ sơ, phỏng vấn và xét tuyển (Dự kiến).

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường THPT: Từ 11/3/2014 đến hết ngày 11/4/2014  

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang: Từ 12/4/2014 đến hết ngày 12/5/2014.

- Thông báo mời phỏng vấn đối với các thí sinh đủ điều kiện về sàn xét tuyển: trước ngày 15/6/2014.

- Phỏng vấn trực tiếp (với các thí sinh đủ điều kiện về sàn xét tuyển) tại trường Nông - Lâm Bắc Giang theo khối ngành đăng ký dự tuyển: từ 4/7 đến 10/7/2014. 

 - Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: từ ngày 20/7 đến hết ngày 10/8/2014

1.1.3) Phương thức đăng kí của thí sinh;

- Thí sinh làm hồ sơ đăng kí xét tuyển gửi cho cán bộ làm công tác tuyển sinh của trường THPT để tập hợp, sau đó sẽ gửi cho Phòng Đào tạo trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Thí sinh cũng có thể gửi hồ sơ đăng kí xét tuyển qua  Bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Phòng Đào tạo của trường.

Hồ sơ đăng kí xét tuyển  bao gồm:

 + Phiếu đăng kí xét tuyển (theo mẫu trên Website của trường);

 + Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh mới tốt nghiệp năm học 2013 - 2014;

+ Bảng điểm tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

+ Học bạ THPT (bản sao có công chứng)

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo kết quả sơ tuyển và xét tuyển. 

1.1.4) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

a) Ưu tiên theo khu vực:

Khu vực ưu tiên

Điểm ưu tiên theo khu vực

Đại học

Cao đẳng

Khu vực 3

0

0

Khu vực 2

0.5

0.3

Khu vực 2 nông thôn

1.0

0.5

Khu vực 1

1.2

0.7

b) Ưu tiên theo đối tượng:

Đối tượng ưu tiên

Điểm ưu tiên theo đối tượng

Đại học

Cao đẳng

UT1 (đối tượng 01-04)

1.0

0.5

UT1 (đối tượng 05-07)

0.5

0.3

       Tổng điểm ưu tiên của thí sinh cộng vào điểm trung bình chung không vượt quá 1.50 đối với Đại học (hoặc 1,0 đối với cao đẳng)

          Khái niệm đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên được hiểu theo điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05  tháng 3  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngoài ra trường còn ưu tiên tuyển thẳng các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (sau đây viết tắt là Quyết định số 293/QĐ-TTg).

Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng qui định.

1.1.5) Lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT.

1.2  Phương thức 2

Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để  xét tuyển thí sinh thi đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có kết quả thi từ điểm sàn trở lên tương ứng với từng khối thi của bậc đại học và cao đẳng, không có môn nào bị điểm 0;

1.2.1) Tiêu chí xét tuyển:

- Tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số).

-  Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực.

- Xét điểm theo khối thi từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

  - Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước;

1.2.2) Lịch xét tuyển:

 - Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 7 giờ ngày 20/8/2014 đến 17 giờ ngày 9/9/2014.

 - Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 7 giờ ngày 10/9/2014 đến 17 giờ ngày 30/9/2014.

1.2.3) Phương thức đăng kí của thí sinh;

  - Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển (ĐKXT) qua  Bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

 Hồ sơ xét tuyển gồm có: Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và đào tạo;  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);  02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

- Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh  nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trong thời hạn quy định của trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

          - Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ ĐKXT.

1.2.4) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1.2.5) Lệ phí tuyển sinh: 

Thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT

Theo GDTĐ

2 bình luận: Đại học Nông lâm Bắc Giang công bố phương án tuyển sinh 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học