Đại học quốc gia Hà Nội - Khoa Luật tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

Trường Đại học quốc gia Hà Nội - Khoa Luật thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017, thông tin được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây:

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 và Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Công văn số 1888/HD-ĐHQGHN ngày 06/06/2017 của Giám đốc ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học ngành Luật đợt 2 năm 2017 như sau:

I. TỔ CHỨC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1.1. Thời gian thi tuyển:

Đợt 2 năm 2017 thi tuyển đào tạo thạc sĩ vào các ngày 09 và 10/9/2017.

Lịch tuyển sinh chi tiết:

Trình độ

Công việc

Thời gian

Thạc sĩ

Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực

Sáng thứ Bảy, 09/9/2017

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 09/9/2017

Thi môn Ngoại ngữ

Sáng Chủ nhật, 10/9/2017

1.2. Hệ đào tạo: Chính quy

1.3. Chuyên ngành và các môn thi tuyển

1.3.1. Chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh bậc thạc sĩ

Stt

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

 
 

     1.             

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Mã số: 60 38 01 01

(theo định hướng nghiên cứu)

 

26

 

     2.             

Luật dân sự và tố tụng dân sự. Mã số: 60 38 01 03

(theo định hướng nghiên cứu)

 

23

 

     3.             

Luật hiến pháp và luật hành chính. Mã số: 60 38 01 02

(theo định hướng nghiên cứu)

 

12

 

     4.             

Luật hình sự và tố tụng hình sự. Mã số: 60 38 01 04

(theo định hướng nghiên cứu)

 

16

 

     5.             

Luật kinh tế. Mã số: 60 38 01 07

(theo định hướng nghiên cứu)

 

16

 

     6.             

Luật quốc tế. Mã số: 60 38 01 08

(theo định hướng nghiên cứu)

 

19

 

     7.             

Luật biển và quản lý biển. Mã số: chương trình đào tạo thí điểm

(theo định hướng nghiên cứu)

 

18

 

     8.             

Pháp luật về quyền con người. Mã số: chương trình đào tạo thí điểm

(theo định hướng nghiên cứu)

 

12

 


1.3.2. Môn thi tuyển sinh 
(áp dụng cho tất cả các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ)

1) Môm cơ bản: Đánh giá năng lực

2) Môn cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật

3 Môn ngoại ngữ: Môn thi ngoại ngữ gồm 6 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc.

* Thí sinh có năng lực ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a)   Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;

c)   Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng kí dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 1 và Phụ lục 2).

1.3.3. Điều kiện dự tuyển đào tạo bậc thạc sĩ:

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật; hoặc ngành phù hợp với ngành Luật;

c) Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi;

d) Có đủ sức khỏe để học tập;

e) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Khoa Luật.

1.3.4.  Thời gian đào tạo:

- Thời gian đào tạo đối với bậc đào tạo thạc sĩ: 1,5 năm đến 2 năm.

- Thời gian được phép kéo dài tối đa là 2 năm.

1.3.5. Đối tượng ưu tiên và mức ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

a). Đối tượng ưu tiên

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b)     Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi cơ bản (đánh giá năng lực).

1.3.6. Hồ sơ đăng kí dự thi:

Việc đăng kí dự thi được thực hiện trực tuyến thông qua phần mềm đăng kí dự thi do Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin xây dựng và được sử dụng thống nhất trong toàn ĐHQGHN trên địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn 

Thí sinh có nhiệm vụ:

Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 10/07/2017 đến 17h00 ngày 11/08/2017.

1.3.7. Thời gian hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ (học ngoài giờ hành chính)

Dự kiến từ ngày 01/08/2017 đến ngày 31/08/2017.

Lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập cụ thể sẽ được thông báo trên Webste của Khoa Luật tại địa chỉ: law.vnu.edu.vn.

1.3.8. Lệ phí tuyển sinh:

- Đối với thí sinh phải thi môn ngoại ngữ: 420.000 đồng

- Đối với thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ: 370.000 đồng

II. TỔ CHỨC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

2.1. Thời gian thi tuyển:

Đợt 2 năm 2017, tổ chức xét tuyển tiến sĩ (đánh giá hồ sơ chuyên môn) trong thời gian từ ngày 11/09 đến ngày 25/09/2017.

2.2. Hệ đào tạo: Chính quy

2.3. Chuyên ngành và các môn thi tuyển

2.3.1. Chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh bậc tiến sĩ (nghiên cứu sinh)

Stt

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

     1.             

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Mã số:  62 38 01 01

4

     2.             

Luật Hiến pháp và luật hành chính

Mã số: 62 38 01 02

3

Stt

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

     3.             

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Mã số:  62 38 01 03

2

     4.             

Luật hình sự và tố tụng hình sự

Mã số:  62 38 01 04

4

     5.             

Luật kinh tế

Mã số: 62 38 01 07

2

     6.             

Luật quốc tế

Mã số: 62 38 01 08

2

2.3.2. Điều kiện dự tuyển:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1). Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng kí dự tuyển;

2). Có công trình khoa học (bài báo hoặc báo cáo) liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển với số lượng cụ thể như sau:

a). Đối với người có bằng đại học (ngành đúng loại giỏi trở lên) hoặc bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: tối thiểu 1 bài báo hoặc báo cáo.

b). Đối với người có bằng thạc sĩ theo định hướng ứng dụng hoặc thực hành, hoặc có luận văn thạc sĩ dưới 10 tín chỉ: tối thiểu 2 bài báo hoặc báo cáo.

3). Có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển; 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại mục b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục 3) theo quy định tại mục c do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

4).Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lí và và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng chương trình đào tạo.

5) Danh mục ngành /chuyên ngành đúng, phù hợp và gần được xét tuyển đối với từng chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (quy định tại Phụ lục 4).

Ghi chú: thí sinh có thể tham khảo danh sách giáo viên hướng dẫn, hướng nghiên cứu của các nhà khoa học tại Khoa Luật (quy định tại Phụ lục 5).

2.3.3. Thời gian đào tạo:

- Thời gian đào tạo:

* Đối với người có bằng thạc sĩ (dự tuyển từ thạc sĩ): 03 năm;

* Đối với người chưa có bằng thạc sĩ (thi tuyển từ cử nhân): 04 năm.

- Thời gian được phép kéo dài tối đa là 2 năm.

2.3.4. Hồ sơ đăng kí dự thi:

Việc đăng kí dự thi được thực hiện trực tuyến thông qua phần mềm đăng kí dự thi do Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin xây dựng và được sử dụng thống nhất trong toàn ĐHQGHN trên địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn  

Thí sinh có nhiệm vụ:

Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 10/7/2017 đến 17h00 ngày 11/8/2017.

Sau khi hoàn thành việc đăng ký trực tuyến trên phần mềm đăng kí dự thi, thí sinh nộp trực tiếp tại Khoa Luật 01 bộ hồ sơ, gồm:

1)     Đơn xin dự tuyển: 01 bản;

2)     Sơ yếu lý lịch và lý lịch khoa học: 01 bản;

3)     Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức): 01 bản;

4)     Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ: 02 bản;

5)     Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học, bảng điểm thạc sĩ: 02 bản

6)     Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, thâm niên công tác (nếu có): 01 bản;

7)     Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (đóng thành tập, có bìa và danh mục): 06 bản;

8)     Đề cương nghiên cứu (đóng bìa): 06 bản;

9)     Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu: 06 bản;

2.3.5. Lệ phí tuyển sinh:

- Đối với thí sinh dự tuyển từ thạc sĩ: 210.000 đồng

- Đối với thí sinh dự thi tuyển từ cử nhân: 580.000 đồng

III. Một số điểm cần lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi

- Các phụ lục kèm theo
 
- Hướng dẫn tuyển sinh đợt 2 năm 2017 

- Các đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ trong các kì thi tuyển sinh sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ không được tham gia dự thi trong năm đó và 2 năm tiếp theo.

- Thí sinh nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo qui định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật.

- Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì văn bằng phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Khoa Luật, ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 109 nhà E1, ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: law.vnu.edu.vn.

Hotline tuyển sinh sau đại học

Điện thoại: 043.754.6674.

Email: tuyensinhsdhkl@gmail.com

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đại học quốc gia Hà Nội - Khoa Luật tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247