Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM tuyển 1100 chỉ tiêu 2015

Trường ĐH Quốc tế - ĐH quốc gia TPHCM thông báo tuyển sinh 1100 chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh năm 2015, trường có 1 số yêu cầu riêng về ngoại ngữ cụ thể như sau.

Chỉ tiêu tuyển sinh 2015: 1100 chỉ tiêu

Tên ngành/nhóm ngành Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu 
Công nghệ thông tin
Đại học Quốc Tế cấp bằng
D480201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Quản trị kinh doanh
  ĐHQT cấp bằng
D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Công nghệ sinh học
ĐHQT cấp bằng
D420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 ĐHQT cấp bằng
D520207 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
 ĐHQT cấp bằng
D510602 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật y sinh
ĐHQT cấp bằng
D520212 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
 
Quản lý nguồn lợi thủy sản
 ĐHQT cấp bằng
D620305 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Công nghệ thực phẩm
 ĐHQT cấp bằng
D540101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
 
Tài chính - Ngân hàng
 ĐHQT cấp bằng
D340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật xây dựng
 ĐHQT cấp bằng
D580208 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
ĐHQT cấp bằng
D460112 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Hóa học (Hoá sinh)
ĐHQT cấp bằng
D440112 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
 
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
ĐHQT cấp bằng
D520216 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
ĐHQT cấp bằng
D510605 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Công nghệ thông tin
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK):
D480201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK)
D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Công nghệ sinh học
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK)
D420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK)
D520207 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Công nghệ thông tin
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)
D480201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)
D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)
D520207 -Toán, Lý, Hóa 
-Toán, Lý, Tiếng Anh
 
Công nghệ sinh học
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)
D420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
 
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của Auckland University of Technology (New Zealand)
D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)
D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)
D520207 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey
D520207 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật máy tính
  Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).
D520214 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).
D510602 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật máy tính
 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
D520214 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
  Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
D510602 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
   Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
D520207 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Quản trị kinh doanh
Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)
D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh


 

- Yêu cầu về ngoại ngữ: Điểm TOEFL iBT >= 35 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn cho đến khi đạt được TOEFL iBT>= 61 thì học hoàn toàn chương trình chuyên môn. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ TOEFL hoặc tương đương sẽ dự kì kiểm tra tiếng Anh tại trường. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm TOEFL sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại trường.
-  Học phí: thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập
§     Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 39.000.000 VNĐ/năm.
§     Các chương trình liên kết:
+ Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 54.000.000 VNĐ/năm.
+ Học phí các trường liên kết tại nước ngoài dự kiến: (Xem chi tiết tại website của các trường)
* Học tại trường ĐH Nottingham: http://www.nottingham.ac.uk/
* Học tại ĐH West England: http://www.uwe.ac.uk/
* Học tại ĐH Auckland University of Technology:http://www.aut.ac.nz/
* Học tại ĐH New South Wales: http://www.unsw.edu.au/
* Học tại ĐH Rutgers (USA): http://www.rutgers.edu/
* Học tại ĐH SUNY Binghamton (USA): http://www.binghamton.edu/
* Học tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT):http://www.ait.ac.th/
* Học tại ĐH Houston (USA): http://www.uh.edu/
* Học tại University of Auckland: http://www.auckland.ac.nz/
- Học bổng: Trường Đại học Quốc Tế sẽ dành khoảng 9 tỉ đồng (tương đương 450.000 USD) để cấp học bổng cho các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường và đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển sinh đại học 2015, mọi thông tin chi tiết xem tại website của trường.
- Lưu ý: Trường ĐH Quốc tế có hai chương trình đào tạo: chương trình trong nước cấp bằng và chương trình liên kết. Do đó, khi thí sinh đăng ký xét tuyển cần ghi rõ là chương trình trong nước cấp bằng hoặc chương trình liên kết.

Nguồn Đại học Quốc gia TPHCM

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM tuyển 1100 chỉ tiêu 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH