Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn năm 2014

Đại học Quy Nhơn đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2014. Theo đó điểm chuẩn năm nay của trường dao động từ 14 đến 25 điểm.

Danh sách điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn năm 2014:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Khối Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học:    
Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm    
Sư phạm Toán học A 21,5
Sư phạm Vật lí A, A1 20
Sư phạm Hóa học A 21
Sư phạm Tin học A,A1,D1 17
Sư phạm Sinh học B 18,5
Sư phạm Ngữ văn C 18,5
Sư phạm Lịch sử C 17
Sư phạm Địa lí A, C 17
Giáo dục Chính trị C, D1 17
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) D1 25
Giáo dục Tiểu học A, C 20
Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ số 2) T 23
Giáo dục Mầm non M 18,5
Các ngành đào tạo Cử nhân khoa học    
Toán học A 15
Công nghệ thông tin A, A1, D1 14
Vật lí học A, A1 14
Hóa học A 15
Sinh học B 15
Quản lí đất đai A, D1 14
B 15
Địa lí tự nhiên A, D1 14
B 15
Văn học C 14
Lịch sử C 14
Tâm lí học giáo dục A, C, D1 14
Quản lí giáo dục A, C, D1 14
Việt Nam học C, D1 14
Quản lí nhà nước A,C,D1 14
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) D1 20
Các ngành đào tạo Cử nhân kinh tế - QTKD    
Quản trị kinh doanh A, A1, D1 14
Kinh tế A, A1, D1 14
Kế toán A, A1, D1 14
Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 14
Các ngành đào tạo Kĩ sư    
Kĩ thuật điện, điện tử A, A1 14,5
Kĩ thuật điện tử, truyền thông A, A1 14
Công nghệ kĩ thuật xây dựng A 14
Nông học B 15
Công nghệ kĩ thuật hóa học A 15
Các ngành đào tạo cao đẳng:    
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1  
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A, A1  
Công nghệ thông tin A, D1  
Công nghệ kĩ thuật hóa học A  
Tài chính - Ngân hàng A, D1 10
Quản trị kinh doanh A, D1  
Quản lí đất đai A, B, D1  
Kế toán A, D1  


Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DQN (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DQN  D52340101 gửi 8712

Trong đó DQN là Mã trường

D52340101 là mã ngành

 Nguồn Đại học Quy Nhơn

Viết bình luận: Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!