Đại học Sài Gòn công bố điểm trúng tuyển các ngành năm 2014

Đại học Sài Gòn đã công bố điểm xét tuyển các ngành năm 2014. Xem chi tiết dưới đây.

 Điểm chuẩn các ngành vào trường Đại học Sài Gòn năm 2014

Stt Ngành Khối Môn thi nhân hệ số 2 Điểm
chuẩn
1 Việt Nam học (VH-DL) D220113 A1   18,0
C 18,0
D1 18,0
2 Ngôn ngữ Anh (TM-DL) D220201 D1 Tiếng Anh 25,0
3 Quản trị kinh doanh D340101 A   17,5
A1 17,5
D1 17,5
4 Tài chính - Ngân hàng D340201 A   17,5
A1 17,5
D1 17,5
5 Kế toán D340301 A   17,5
A1 17,5
D1 17,5
6 Quản trị văn phòng D340406 A1   16,5
C 16,5
D1 16,5
7 Khoa học môi trường D440301 A   17,0
A1 17,0
B 17,0
8 Toán ứng dụng D460112 A Toán 22,0
A1 22,0
D1 22,0
9 Công nghệ thông tin D480201 A   18,0
A1 18,0
D1 18,0
10 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông D510302 A   17,0
A1 17,0
D1 17,0
11 Công nghệ kĩ thuật môi trường D510406 A   17,0
A1 17,0
B 17,0
12 Kĩ thuật điện tử, truyền thông D520207 A   16,5
A1 16,5
D1 16,5
13 Quản lí giáo dục D140114 A   16,0
A1 16,0
B 17,0
C 16,0
D1 16,0
14 Giáo dục Mầm non D140201 M Năng khiếu 26,5
15 Giáo dục Tiểu học D140202 A   20,0
A1 20,0
C 20,0
D1 20,0
16 Giáo dục Chính trị D140205 A   15,0
A1 15,0
C 15,0
D1 15,0
17 Sư phạm Toán học D140209 A Toán 29,0
A1 29,0
18 Sư phạm Vật lí D140211 A 27,0
A1 27,0
19 Sư phạm Hóa học D140212 A Hóa 29,0
20 Sư phạm Sinh học D140213 B Sinh 24,0
21 Sư phạm Ngữ văn D140217 C Ngữ văn 24,0
D1 24,0
22 Sư phạm Lịch sử D140218 C Sử 20,0
23 Sư phạm Địa lí D140219 A   16,5
A1 16,5
C 16,5
24 Sư phạm Âm nhạc D140221 N Năng khiếu 35,5
25 Sư phạm Mĩ thuật D140222 H Năng khiếu 25,5
26 Sư phạm Tiếng Anh D140231 D1 Tiếng Anh 27,5
Lưu ý
a) Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển: từ 18/8/2014 đến 27/8/2014.
b) Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm (năng khiếu nhân hệ số 2):
- từ 25,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (C140201);
- từ 18,0 trở lên được đăng kí xét tuyển vào hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học: 100 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng: 100 chỉ tiêu.
c) Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Tiểu học (D140202) không trúng tuyển, có tổng điểm (không nhân hệ số) từ 14,0 trở lên được đăng kí xét tuyển vào hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học: 115 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng: 60 chỉ tiêu.
d) Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 32,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc (C140221).
e) Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 21,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Sư phạm Mĩ thuật (C140222).
Điểm trúng tuyển cao đẳng
Stt
Ngành
Môn thi nhân hệ số 2
Khối
Điểm chuẩn
1
CĐ Giáo dục Mầm non
C140201
Năng khiếu
M
25,0
2
CĐ Sư phạm Âm nhạc
C140221
Năng khiếu
N
32,0
3
CĐ Sư phạm Mĩ thuật
C140222
Năng khiếu
H
21,0
 
- Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển: 18/8/2014 đến 27/8/2014.
- Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 09/9/2014.

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) SGD (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  SGD  D210205 gửi 8712

Trong đó SGD là Mã trường

D210205 là mã ngành 

 

Nguồn Trường Đại học Sài Gòn

Viết bình luận: Đại học Sài Gòn công bố điểm trúng tuyển các ngành năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH