Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tuyển sinh năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM tuyển 95 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình có chỉ tiêu cao nhất - 42 sinh viên.

Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tuyển sinh năm 2022

Dai hoc San khau - Dien anh TPHCM tuyen sinh nam 2022

Dai hoc San khau - Dien anh TPHCM tuyen sinh nam 2022

Dai hoc San khau - Dien anh TPHCM tuyen sinh nam 2022

Dai hoc San khau - Dien anh TPHCM tuyen sinh nam 2022

Dai hoc San khau - Dien anh TPHCM tuyen sinh nam 2022

Dai hoc San khau - Dien anh TPHCM tuyen sinh nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tuyển sinh năm 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học