Đại học Sân khấu - Điện ảnh tuyển sinh tiến sĩ năm 2015

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015, cụ thể như sau:

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 theo các chuyên ngành:

- Lý luận và lịch sử sân khấu; Mã số: 62210221

- Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh - truyền hình; Mã số: 62210231

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Thí sinh dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

1. Văn bằng: Phải có đủ 1 trong 2 điều kiện sau:

a. Có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.  (Phụ lục danh sách ngành đúng, ngành phù hợp kèm theo)

b. Có bằng đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, có chứng chỉ bổ sung kiến thức sau đại học

(Phụ lục danh sách ngành đúng, ngành phù hợp và danh sách các môn học bổ sung   kiến thức kèm theo)

2. Bài luận về dự định nghiên cứu:

Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu; mục đích – mục tiêu nghiên cứu; tính khoa học, tính mới của đề tài nghiên cứu; tính khả thi của dự định nghiên cứu (những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề nghiên cứu); lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của  quá trình đào tạo; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp (Phụ lục mẫu trình bày bài luận  dự định nghiên cứu kèm theo)

Đề xuất người hướng dẫn.

3. Nghiên cứu khoa học:

Thí sinh dự tuyển từ trình độ thạc sĩ phải có ít nhất một sản phẩm nghiên cứu khoa học trong danh mục sau:

- Bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học thuộc nhóm ngành văn hóa, nghệ thuật trong Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận (tính theo năm thí sinh có bài đăng), hoặc có bài đăng tại Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu – Điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp bộ hoặc cấp nhà nước.

- Bài tham luận được đăng trong kỷ yếu của các hội thảo cấp quốc gia, quốc tế.

- Sách được xuất bản.

Thí sinh dự tuyển từ trình độ cử nhân phải có số sản phẩm nghiên cứu khoa học gấp đôi so với thí sinh đã có bằng thạc sĩ (2 sản phẩm)

Các bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học, bài đăng kỷ yếu phải có nội dung phù hợp với dự định nghiên cứu của thí sinh và phải được công bố trước khi trường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4. Thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư,  phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

c. Phương pháp làm việc;

d. Khả năng nghiên cứu;

đ. Khả năng làm việc theo nhóm;

e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS.

5. Trình độ ngoại ngữ:

Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.

Người dự tuyển phải có 1 trong 3 chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

a. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1, cụ thể bao gồm các trường sau:

- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đại học Hà Nội

- Đại học Sư phạm Hà Nội

- Đại học Thái Nguyên

- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

- Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 để xét trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển (Phụ lục III - Thông tư số 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

* Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450 PBT

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

* Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT

N4

b. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

6. Kinh nghiệm làm việc:

a. Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ: Có 2 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn trước hoặc sau khi tốt nghiệp thạc sĩ (có minh chứng)

b. Đối với thí sinh có bằng đại học: Có 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn sau khi được cấp bằng đại học (có minh chứng)

7. Xác nhận nhân thân:

Được cơ quan quản lý nhân sự (đối với thí sinh là người đang đi làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người hiện chưa có việc làm cần được công an địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

8. Nghĩa vụ tài chính:

Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

9. Trường hợp đặc biệt:

Những đối tượng thí sinh thuộc các trường hợp đặc biệt, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ do thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét và quyết định.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TUYỂN:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội).

2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm.

3. Bản sao công chứng bằng thạc sĩ, bảng điểm

4. Luận văn thạc sĩ (Những thí sinh tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐH Sân khấu –   Điện ảnh Hà Nội, đã có luận văn lưu tại thư viện trường không phải nộp luận văn)

5. Các chứng chỉ bổ túc kiến thức khác sau đại học (nếu có).

6. Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định về trình độ ngoại ngữ của thí sinh tham gia xét tuyển.

7. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (đối với người đang làm việc) hoặc công an địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người hiện nay chưa có việc làm).

8. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

9. Giấy xác nhận thời gian, kết quả làm việc chuyên môn của cơ quan quản lý nhân sự.

10. Các minh chứng về các sáng tác nghệ thuật của thí sinh dự thi (nếu có)

11. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa (có thời hạn  trong 6 tháng tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển).

12. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn.

13. Các công trình khoa học đã công bố:

- Các bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí chuyên ngành theo quy định  (nộp bản photocopy bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài đã in).

- Đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước đã nghiệm thu (nộp bản photocopy quyết định, hợp đồng, biên bản nghiệm thu và toàn văn công trình   nghiên cứu).

- Bài viết đăng trong kỷ yếu của các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế; sách đã xuất bản (nộp bản photocopy bìa kỷ yếu, mục lục và toàn văn bài đã in).

- Sách đã xuất bản.

14. Bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh: nộp 08 bản (trong đó 02 bản có tên, đơn vị công tác của thí sinh; 06 bản không có tên, đơn vị công tác của thí sinh);

15. 02 thư giới thiệu để trong phong bì, dán niêm phong bằng chữ ký của người giới thiệu.

16. 04 ảnh (4 x 6) và 2 phong bì có ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ cần mang theo các bản gốc để đối chiếu với bản sao.

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/10 đến hết ngày 31/10/2015 (nghỉ thứ Bảy,  Chủ nhật và ngày lễ theo quy định của nhà nước)

2. Lệ phí nộp hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

3. Lệ phí xét tuyển: Căn cứ theo số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển.

4. Nơi nhận hồ sơ: Khoa Sau đại học, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Các Phụ lục kèm theo thông báo:

Phụ lục 1 (Tải về tại đây)

Phụ lục 2 (Tải về tại đây)

Phụ lục 3 (Tải về tại đây)

Phụ lục 4 (Tải về tại đây)

Thí sinh có nhu cầu giải đáp về hồ sơ liên hệ:

Khoa Sau đại học - Phòng 512 nhà A2 - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38371755

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Sân khấu - Điện ảnh tuyển sinh tiến sĩ năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247