Đại học sư phạm Hà Nội dự kiến điểm chuẩn năm 2014

Điểm chuẩn năm 2014 trường ĐH sư phạm Hà Nội được dự kiến mức điểm cao nhất thuộc về ngành sư phạm Toán lấy 25 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2014 - Dự kiến

Sau khi công bố điểm thi đại học sư phạm Hà Nội vào sáng 30/7, trường đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến của một số ngành vào trường năm 2014 như sau:

- Sư phạm Toán: 25 điểm

- Sư phạm Vật lý: 22,5 điểm

- Sư phạm Hóa: 23 điểm

- Sư phạm Văn: 21,5 điểm

- Sư phạm Sử: 20,5 điểm

- Sư phạm Địa lý: 21 điểm.

“Dự kiến các ngành học khác tương đương với năm trước, trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn” - Hiệu trưởng Minh cho biết.

Đối với hệ Cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1, B năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Lưu ý: Mức điểm chuẩn dự kiến thường đúng đến 95% so với điểm chuẩn chính thức của trường.

 Tham khảo điểm chuẩn năm 2013 của trường:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 SP Toán học A 24  
2 D140209 SP Toán học (Tiếng Anh) A (TA) 23.5 (Dạy Toán bằng Tiếng Anh)
3 D140209 SP Toán học (Tiếng Anh) A1 (TA) 20 (Dạy Toán bằng Tiếng Anh)
4 D140210 SP Tin học A, A1 17  
5 D140211 SP Vật lý A 22  
6 D140211 SP Vật lý A1 21  
7 D140214 SPKT C.Nghiệp A, A1 15  
8 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 17.5  
9 D460101 Toán học A, A1 21.5  
10 D140212 SP Hoá A 24  
11 D140213 SP Sinh B 21  
12 D420101 Sinh học A, B 20.5  
13 D140217 SP Ngữ văn C, D1,2,3 21.5  
14 D140218 SP Lịch Sử C, D1,2,3 18  
15 D140219 SP Địa lí A 17.5  
16 D140219 SP Địa lí C 20  
17 D310403 Tâm lý học (SP) A, B, D1,2,3 18.5  
18 D140205 Giáo dục chính trị A,A1,C,D1,2,3 15  
19 D220113 Việt Nam học C, D1 16  
20 D760101 Công tác xã hội C, D1 16  
21 D140205QP GD Quốc phòng - AN A, C 15  
22 D550330 Văn học C, D1,2,3 20  
23 D140204 Giáo dục công dân A,A1,B,C,D1,2,3 16  
24 D310401 Tâm lí học (Ngoài SP) A,B,D1,2,3 18.5  
25 D140231 SP T.Anh D1 26  
26 D140233 SP T.Pháp D1,3 23  
27 D140221 SP Âm nhạc N 22  
28 D140222 SP Mỹ Thuật H 22  
29 D140206 Giáo dục thể chất T 24.5  
30 D140201 Giáo dục Mầm non M 21.5  
31 D140201TA GD Mầm non - SP T. Anh D1 17  
32 D140202 Giáo dục Tiểu học A1,D1,2,3 21.5  
33 D140202TA GD Tiểu học - SP T.Anh A1,D1 17.5  
34 D140203 Giáo dục đặc biệt C,D1 16.5  
35 D140114 Quản lí Giáo dục A,C,D1 15.5  
36 D310201 SP Triết học A,B,C,D1,2,3 15  
37 C510504 CĐ CN Thiết bị TH A,A1 10  
38 C510504 CĐ CN Thiết bị TH B 11  

 

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) SPH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL SPH D140114 gửi 8712

Trong đó SPH là Mã trường

D140114 là mã ngành Quản lí Giáo dục

Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Đại học sư phạm Hà Nội dự kiến điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH