Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2014

Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã công bố điểm chuẩn chính thức. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 17 đến 21 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm ký thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

1)  Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh theo kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 (khối thi A, A1, B, D1) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức như sau:

Dai hoc Su pham Ky thuat TPHCM cong bo diem chuan nam 2014
 

  • Ngoài việc đạt điểm chuẩn trên, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn (chưa nhân hệ số) lớn hơn hay bằng ngưỡng chất luợng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Các ngành thi khối A, A1, B: điểm 3 môn thi hệ số 1;
  • Ngành Sư phạm tiếng Anh (khối D1): điểm môn thi Anh văn tính hệ số 2.

 
2)  Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh theo kết quả thi tuyển kết hợp xét tuyển như sau:
 Dai hoc Su pham Ky thuat TPHCM cong bo diem chuan nam 2014

  • Điểm môn thi Vẽ trang trí tính hệ số 2.
  • Ngoài việc đạt điểm chuẩn trên, thí sinh phải có điểm thi môn Vẽ trang trí (chưa nhân hệ số) đạt từ 5.0 điểm trở lên; điểm trung bình môn ngữ Văn của 5 học kỳ trong ba năm học lớp 10, 11, 12, không tính học kỳ 2 năm học lớp 12 đạt từ 5.5 trở lên; hạnh kiểm cả ba năm THPT từ khá trở lên.

 
3)   Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh theo kết quả xét tuyển như sau:
 Dai hoc Su pham Ky thuat TPHCM cong bo diem chuan nam 2014

  • Điểm các ngành có số thứ tự (1),(2),(3) được tính theo tổng các điểm trung bình theo học bạ các môn học theo khối đăng ký xét tuyển;
  • Ngành Sư phạm tiếng Anh: điểm được tính theo tổng điểm trung bình theo học bạ các môn học Toán, ngữ Văn và điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã quy đổi (hệ số 2).
  • Hạnh kiểm học bạ ba năm THPT phải từ khá trở lên.

4)   Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 (khối A, A1) như sau:
 Dai hoc Su pham Ky thuat TPHCM cong bo diem chuan nam 2014
 
5)   Điểm chuẩn nêu trên áp dụng cho các thí sinh thuộc khu vực III, nhóm đối tượng 3 (HSPT); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Nguồn: Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Viết bình luận: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH