Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội điều chỉnh phương án tuyển sinh 2020

Năm 2020, trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội dành 1 phương thức để xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 như sau:

1. Thông tin chung về trường

- Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Mã trường: DMT

- Trụ sở chính: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Phân hiệu: Số 04, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Website Trường: www.hunre.edu.vn;  www.tuyensinh.hunre.edu.vn

- Website Phân hiệu Thanh Hóa: http://tnmt.edu.vn/.

2. Thông tin tuyển sinh năm 2020

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

Toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường xét tuyển theo 3 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy chế của Bộ GDĐT.

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT;

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ): cả năm lớp 11 (học kỳ 1, học kỳ 2) và học kỳ 1 lớp 12.

>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CÁC NĂM GẦN ĐÂY

2.4. Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh:

Tổng chỉ tiêu trình độ đại học hệ chính quy: 3420 chỉ tiêu

  • Chỉ tiêu tại trụ sở chính Hà Nội: 3210 chỉ tiêu.

STT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển

Theo kết quả thi TN THPT

Theo kết quả học bạ THPT

1

Kế toán

7340301

A01, C00, C07, D01

185

185

2

Quản trị kinh doanh

7340101

A01, C00, C07, D01

75

75

3

Luật

7380101

A00, A01, C00, D01

75

75

4

Bất động sản

7340116

A00, B00, C00, D01

50

50

5

Marketing

7340115

A01, C00, C07, D01

50

50

Tổng khối ngành III

 

 

435

435

6

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

A00, A01, B02, D01

20

20

7

Khí tượng khí hậu học

7440221

A00, A01, C01, D01

20

20

8

Thủy văn học

7440224

A00, A01, C01, D01

20

20

9

Sinh học ứng dụng

7420203

 A00, B00, B02, D08

50

50

Tổng khối ngành IV

 

 

110

110

10

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

A00, B00, D01, D08

90

90

11

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, B00, D01

175

175

12

Kỹ thuật địa chất

7520501

A00, A01, B00, D01

20

20

13

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

7520503

A00, B00, C09, D01

30

30

14

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106

A00, B00, D01, D07

50

50

15

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A01, C00, C07, D01

75

75

Tổng khối ngành V

 

 

440

440

16

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A01, C00, C07, D01

175

175

17

Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

7850102

A01, C00, C07, D01

25

25

18

Quản lý biển

7850199

A01, B00, B02, D01

20

20

19

Quản lý đất đai

7850103

A00, B00, C00, D01

155

155

20

Quản lý tài nguyên nước

7850198

A00, A01, B00, D07

20

20

21

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

A00, B00, D01, D15

125

125

22

Ngôn ngữ Anh

7220201

 D01, D10, D14, D15

50

50

23

Quản trị khách sạn

7810201

A01, C00, C07, D01

50

50

Tổng khối ngành VII

 

 

620

620

Tổng khối ngành III+IV+V+VII

 

 

1605

1605

 

 

 

  • Chỉ tiêu tại phân hiệu tỉnh Thanh Hóa: 210 chỉ tiêu.

STT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển

Theo kết quả thi TN THPT

Theo kết quả học bạ THPT

1

Kế toán

7340301PH

A01, C00,

C07, D01

10

20

Tổng khối ngành III

 

 

10

20

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

A00, B00,

D01, D08

10

20

3

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

7520503PH

A00, B00,

 C09, D01

10

20

  4 

Công nghệ thông tin

7480201PH

A00, A01,

 B00, D01

10

20

Tổng khối ngành V

 

 

30

60

5

Quản lý đất đai

7850103PH

A00, B00,

 C00, D01

10

20

6

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101PH

A00, B00,

 D01, D15

10

20

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103PH

A01, C00,

 C07, D01

10

20

Tổng khối ngành VII

 

 

30

60

Tổng khối ngành III+V+VII

 

 

70

140

-      Lưu ý: Thí sinh ĐKXT các mã ngành thuộc trụ sở chính (Hà Nội) sẽ học tại Hà Nội và các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa sẽ học tại tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin về tổ hợp môn xét tuyển:

STT

Mã tổ hợp

Môn xét tuyển

STT

Mã tổ hợp

Môn xét tuyển

1

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

8

C09

Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

2

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

9

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

3

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

10

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4

B02

Toán, Sinh học, Địa lý

11

D08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

5

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

12

D10

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

6

C01

Toán, Vật lý, Ngữ văn

13

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

7

C07

Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử

14

D15

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT;

-  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT.

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 30 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học bạ THPT để xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp dùng để đăng ký xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (tổng điểm trung bình kết quả học tập cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo thang điểm 30 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10;

2.6. Tổ chức tuyển sinh năm 2020

Nhà trường tiếp nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 26/04/2020, một số thông tin chính như sau:

- Thời gian, hình thức tuyển sinh chi tiết sẽ được nhà trường thông báo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       -  Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định và hướng dẫn tại trường THPT đang theo học.

-  Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ), nhà trường nhận hồ sơ ĐKXT theo 03 hình thức dưới đây:

+   ĐKXT trực tiếp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

  • Trụ sở chính: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội.
  • Phân hiệu tỉnh Thanh Hóa: Số 04, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: Thí sinh ĐKXT theo đúng mã ngành nơi có nguyện vọng học. Các mã ngành thuộc trụ sở chính (Hà Nội) sẽ học tại Hà Nội và các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa sẽ học tại tỉnh Thanh Hóa. Không phân theo nơi ĐKXT.

+   ĐKXT qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm gửi về địa chỉ như trên.

+   ĐKXT trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.hunre.edu.vn hoặc http://tuyensinh.hunre.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen.

-   Hồ sơ ĐKXT bao gồm:

+   01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin trên phiếu và có chữ ký của thí sinh (Thí sinh tải mẫu đơn ĐKXT từ địa chỉ website trường).

+   01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để nhà trường gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển.

+   01 bản sao bản sao có công chứng học bạ THPT.

+   01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước); 01 bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020.

+   01 bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân.

+   Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao có công chứng các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên.

-         Đối với hồ sơ ĐKXT theo hình thức đăng ký trực tuyến: Thí sinh nhập đầy đủ thông tin, dữ liệu ĐKXT và gửi các hồ sơ minh chứng theo hướng dẫn trên cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ website: www.tuyensinh.hunre.edu.vnSau khi trúng tuyển, tại thời điểm xác nhận nhập học, thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ ĐKXT như trên để đối chiếu. Thí sinh chịu trách nhiệm với thông tin mình khai báo, trường hợp thông tin ĐKXT trực tuyến không đúng, nhà trường sẽ không công nhận kết quả trúng tuyển và từ chối nhập học hoặc buộc thôi học (nếu có).

-         Nhà trường ưu tiên xét tuyển thẳng đối với những thí sinh tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT đã đủ điều kiện ĐKXT và có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

2.7. Quy định về khu vực, đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Các đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội điều chỉnh phương án tuyển sinh 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học