Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội tuyển sinh 2019

Trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2019 với tổng 2.325 chỉ tiêu, trong đó 1190 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPTQG.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

Ghi chú:               - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia;

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học                      
Quản trị kinh doanh 7340101 70 80 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản trị kinh doanh - Trụ sở chính tại Hà Nội
Kế toán 7340301 180 180 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Kế toán - Trụ sở chính tại Hà Nội
Kế toán 7340301 PH 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Kế toán - Phân hiệu tại Thanh Hóa
Luật 7380101 70 80 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Luật - Trụ sở chính tại Hà Nội
Khí tượng và khí hậu học 7440221 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Khí tượng và khí hậu học - Trụ sở chính tại Hà Nội
Thuỷ văn học 7440224 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Thủy văn học - Trụ sở chính tại Hà Nội
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 7440298 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững - Trụ sở chính tại Hà Nội
Công nghệ thông tin 7480201 170 170 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ thông tin - Trụ sở chính tại Hà Nội
Công nghệ thông tin 7480201 PH 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ thông tin - Phân hiệu tại Thanh Hóa
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 90 90 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Trụ sở chính tại Hà Nội
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 PH 15 15 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Phân hiệu tại Thanh Hóa
Kỹ thuật địa chất 7520501 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Kỹ thuật địa chất - Trụ sở chính tại Hà Nội
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 7520503 30 30 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ - Trụ sở chính tại Hà Nội
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 7520503 PH 15 15 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ - Phân hiệu tại Thanh Hóa
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 175 175 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trụ sở chính tại Hà Nội
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 PH 15 15 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Phân hiệu tại Thanh Hóa
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 125 125 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản lý tài nguyên và môi trường - Trụ sở chính Hà Nội
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 PH 15 15 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản lý tài nguyên và môi trường - Phân hiệu tại Thanh Hóa
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 25 25 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên - Trụ sở chính tại Hà Nội
Quản lý đất đai 7850103 150 150 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản lý đất đai - Trụ sở chính tại Hà Nội
Quản lý đất đai 7850103 PH 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản lý đất đai - Phân hiệu tại Thanh Hóa
Quản lý tài nguyên nước 7850198 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản lý tài nguyên nước - Trụ sở chính tại Hà Nội
Quản lý biển 7850199 20 20 A00 TO A01 TO B00 TO D01 TO
Quản lý biển - Trụ sở chính tại Hà Nội
                 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Điều kiện xét tuyển:

+ Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm và phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Tại Hà Nội:

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (MÃ: DMT)

Khối ngành III

1

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

2

Luật

7380101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Khối ngành IV

4

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

5

Khí tượng và khí hậu học

7440221

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

6

Thủy văn học

7440224

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Khối ngành V

7

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

8

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

9

Kỹ thuật địa chất

7520501

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

10

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Khối ngành VII

11

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

12

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

13

Quản lý biển

7850199

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

14

Quản lý đất đai

7850103

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

15

Quản lý tài nguyên nước

7850198

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

16

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Tại phân hiệu Thanh Hóa:

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (MÃ: DMT)

Khối ngành III

1

Kế toán

7340301PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Khối ngành V

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

3

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

7520503PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Khối ngành VII

4

Quản lý đất đai

7850103PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

6

Công nghệ thông tin

7480201PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101PH

Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Sinh;
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

Thí sinh ĐKXT các mã ngành thuộc trụ sở chính (Hà Nội) sẽ học tại Hà Nội và các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa sẽ học tại tỉnh Thanh Hóa;

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10;

Xét tuyển theo tổng điểm của tổ hợp các môn thi theo từng ngành đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau trong cùng tổ hợp thì điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán;

Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển;
Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT, Nhà trường tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các trường THPT chuyên đã đủ điều kiện ĐKXT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7. Tổ chức tuyển sinh năm 2019

2.7.1. Tổ chức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia đợt 1:

Thời gian, hình thức theo thông báo, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7.2. Tổ chức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT đợt 1

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/06/2019 đến 17h00 ngày 30/07/2019.

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả dự kiến trước 17h00 ngày 06/08/2019.

- Nhà trường nhận hồ sơ ĐKXT theo 03 hình thức:

ĐKXT trực tiếp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội.

ĐKXT qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm

ĐKXT trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.hunre.edu.vn

Hồ sơ ĐKXT gồm:

01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin trên phiếu và có chữ ký của thí sinh (Thí sinh tải mẫu đơn ĐKXT từ website: www.hunre.edu.vn ; www.tuyensinh.hunre.edu.vn)

01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để nhà trường gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển;

01 bản sao bản sao có công chứng học bạ THPT;

01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019);

01 bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân;

Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;

Đối với hồ sơ ĐKXT theo hình thức đăng ký trực tuyến: Thí sinh nhập đầy đủ thông tin, dữ liệu ĐKXT và gửi các hồ sơ minh chứng theo hướng dẫn trên cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ website: www.tuyensinh.hunre.edu.vn. Sau khi trúng tuyển, tại thời điểm xác nhận nhập học, thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ ĐKXT như trên để đối chiếu. Thí sinh chịu trách nhiệm với thông tin mình khai báo, trường hợp thông tin ĐKXT trực tuyến không đúng, nhà trường sẽ không công nhận kết quả trúng tuyển và từ chối nhập học.

Nhà trường ưu tiên xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT có tổng điểm 3 môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

 

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội tuyển sinh 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học