Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội tuyển thẳng 2016

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội như sau:

1.     Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

- Người đã trúng tuyển vào trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh (Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định khi tiếp nhận được hồ sơ của thí sinh).

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, Tin học và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học với ngành học phù hợp với môn thi:

TT

Môn thi học sinh giỏi

Các ngành tuyển thẳng đại học

Ngành

Mã ngành

1

Địa lý

Thủy văn

D440224

Quản lý biển

D850199

Khí tượng thủy văn biển

D440299

Quản lý tài nguyên nước

D850198

2

Tin học

Công nghệ thông tin

D480201

- Thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia: thực hiện đúng điểm e khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành ĐH và CĐ đúng hoặc gần quy định tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5 của Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải (khi nhận được hồ sơ của thí sinh).

- Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

Chỉ tiêu tuyển thẳng: 10

2.     Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Nhà trường ưu tiên xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng chính quy đối với các thí sinh đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD và Đào tạo quy định, phải nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn thí sinh đoạt giải phải có trong tổ hợp môn (để xét tuyển) của ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển.

- Đối với thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thì kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh phải phù hợp với ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển (Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định khi nhận được hồ sơ của thí sinh).

- Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: 10

3. Đối tượng xét tuyển thẳng

Nhà trường xét tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng chính quy đối với các thí sinh đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

- Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm Thông tư số 03/2016/TT - BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện về học lực: Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên và tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào đại học; điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên và tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào cao đẳng. Cụ thể các ngành xét tuyển thẳng như sau: 

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

A

Đại học

 

70

1

Khí tượng học

D440221

10

2

Thủy văn

D440224

10

3

Quản lý biển

D850199

10

4

Khí tượng thủy văn biển

D440299

10

5

Kỹ thuật địa chất

D520501

10

6

Khoa học đất

D440306

10

7

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

D440298

10

B

Cao đẳng

 

15

1

Quản lý đất đai

C850103

5

2

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C515902

5

3

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

5

- Khi nhập học phải học bổ sung kiến thức 01 năm theo quy định của Bộ GD&ĐT

4. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

Thí sinh hoàn thiện hồ sơ theo Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016.

-         Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 20/7/2016

-         Thời gian tổ chức xét tuyển: Trước ngày 05/8/2016

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Website: http:/hunre.edu.vn

ĐT: (04) 38370598, số máy lẻ 404; 0984.602.628; 01679.085.468. 

Fax: (04)38370597

Địa chỉ: Số 41A, Đường Phú diễn, Phường Phú Diễn, Quận bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội tuyển thẳng 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!