Đại học Tây Đô công bố phương án tuyển sinh 2020

Trường Đại học Tây Đô thông báo tuyển sinh năm 2020 với 23 ngành đào tạo với 4 phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

MÃ TRƯỜNG: DTD

I. Chính sách miễn giảm học phí năm 2020

Chính sách miễn giảm học phí từ 20% đến 50% cho sinh viên gia đình chính sách, khó khăn. Giảm 20% cho anh, chị em/vợ, chồng cùng học tại trường.

II. Đối tượng và vùng tuyển sinh

– Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2020 và những năm trước.

– Tuyển sinh trong cả nước

III. Danh mục ngành, tổ hợp và điểm xét tuyển Đại học Tây Đô 2020

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm xét tuyển học bạ

1

7720201

Dược học

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Anh (D07)

Toán – Hóa – Văn (C02)

18

2

7720301

Điều dưỡng

Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Sinh – Anh (D08)

Toán – Sinh – Văn (B03)

18

3

7380107

Luật kinh tế

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Toán – Anh – GDCD (D84)

Văn – Anh – GDCD (D66)

18

4

7340301

Kế toán

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Văn – Anh (D01)

Toán – Văn – Địa (C04)

18

5

7340201

Tài chính ngân hàng

18

6

7340101

Quản trị kinh doanh

18

7

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

18

8

7340115

Maketing (New)

18

9

7340120

Kinh doanh quốc tế (New)

18

10

7310630

Việt Nam học 

Toán – Văn – Anh (D01)

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

18

11

7810101

Du lịch (New)

18

12

7810201

Quản trị khách sạn (New)

18

13

7229030

Văn học

Toán – Văn – Địa (C04)

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

18

14

7220201

Ngôn ngữ Anh

Toán – Văn – Anh (D01)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

Văn – Anh – GDCD (D66)

18

15

7620301

Nuôi trồng thủy sản

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Anh (D07)

18

16

7850101

Quản lý tài nguyên – môi trường

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Văn – Anh (D01)

18

17

7850103

Quản lý đất đai

18

18

7540101

Công nghệ thực phẩm

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Lý – Văn (C01)

18

19

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình XD

18

20

7480201

Công nghệ thông tin

18

21

7510301

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

18

22

7640101

Thú y

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Địa (A06)

Toán – Sinh – Địa (B02)

Toán – Hóa – Văn (C02)

18

23

7620105

Chăn nuôi (New)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Lý – Hóa  (A00)

Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Sinh – Anh (D08)

18

 

IV. Phương thức tuyển sinh: Có 4 phương thức xét tuyển:

Xét tuyển học bạ; Xét kết quả thi THPT Quốc Gia; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Xét tuyển dựa vào kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức.

1. Phương thức xét học bạ:

a. Hình thức xét tuyển:

– Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
– Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên

+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.

b.  Thời gian xét tuyển:

 + Đợt 01: từ 02/01/2020 đến 30/6/2020

 + Đợt 02: từ 01/7/2020 đến 31/7/2020

 + Đợt 03: từ 01/8/2020 đến 31/8/2020

c. Hồ sơ xét tuyển:

+ Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển của Trường (tải tại đây: http://ts.tdu.edu.vn/ho-so-tuyen-sinh/mau-xet-tuyen-hoc-ba-6).
+ Bản photo có chứng thực học học bạ (hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản photo có chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp đối với học sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước.
d. Cách nộp hồ sơ:

+ Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường.
+ Thí sinh có thể gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện.
+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Website của Trường ĐH Tây Đô: 
http://ts.tdu.edu.vn/xet-tuyen

2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

a.Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đại học Tây Đô theo quy định của Bộ GD&ĐT:

+ Đối với ngành Dược và Điều dưỡng điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Các ngành còn lại điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Tây Đô quy định sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

b. Hồ sơ xét tuyển:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính)

+ Bản photo có chứng thực học học bạ (hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản photo có chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp đối với học sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước.

3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh:

a.  Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:  Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Tây Đô quy định.

b. Hồ sơ đăng kí:

- Phiếu đăng kí theo mẫu của trường(mẫu 03 tải tại đây: http://ts.tdu.edu.vn/ho-so-tuyen-sinh/mau-xet-tuyen-hoc-ba-6).

- Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TP HCM (bản photo)

Bản photo có chứng thực (hoặc photo sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

4. Xét tuyển dựa vào kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức 

a. Điều kiện nhận hồ sơ thi tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có nguyện vọng xét tuyển tại trường đại học Tây Đô.

b. Môn thi:

Thí sinh thi tối thiểu là 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển theo ngành mà trường đại học Tây Đô đã công bố (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn , Sử, Địa, GDCD, Tiếng anh).

c. Tiêu chí và điều kiện xét:

- Điểm bài thi đạt mức xét tuyển đầu vào do trường xác định sau khi có kết quả.

- Danh sách trúng tuyển được lấy theo chỉ tiêu và xét theo điểm từ cao đến thấp.

d. Chính sách hỗ trợ thí sinh:

- Thí sinh được hỗ trợ phí ôn tập tại trường.

- Các chính sách khách được đăng tải chi tiết trên Website của nhà Trường

e. Hồ sơ đăng kí:

+ Mẫu đăng kí theo mẫu (dowload tại đâyMẫu 04)

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp (photo công chứng)

+ Học bạ (photo công chứng)

+ Ảnh 4x6 (2 ảnh chụp không quá 6 tháng)

+ CMND hoặc căn cước công dân (photo công chứng)

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

f. Hình thức nộp hồ sơ :

+ Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ (Trường Đại học Tây Đô, 68 Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TPCT)

+ Nộp trực tiếp tại trường Đại học Tây Đô

5. Hồ sơ nhập học:
– Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
– Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo chứng thực)
– Giấy chứng minh nhân dân (bản photo chứng thực)
– Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (bản photo chứng thực) nếu có.
– 05 ảnh 3×4 (thời gian chụp không quá 6 tháng)
– Học bạ THPT (2 bản photo chứng thực)
– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (2 bản photo chứng thực)
– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia (bản chính)

- Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM (bản chính)

- Giấy chứng nhận kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức (bản chính)

(Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ không cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia, Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM, Giấy chứng nhận kết quả thi của trường Đại học Tây Đô)

Mọi chi tiết liên hệ:

BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
68 Trần Chiên, KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Hotline: 0939 028 579 – 0939 440 579

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Tây Đô công bố phương án tuyển sinh 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH