Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2015

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2015. Cụ thể như sau:

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 như sau:

1. Thời gian, hình thức tuyển sinh

- Tuyển sinh đợt 1: Thứ Bẩy, ngày 11 tháng 4 và Chủ Nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2015.

- Tuyển sinh đợt 2: Thứ Bẩy, ngày 19 tháng 9 và Chủ Nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2015.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Các chuyên ngành và dự kiến chỉ tiêu (Bảng 1)

* Đề án 911: “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020”.

TT

Chuyên ngành

Mã số

Có tuyển theo

*

Đề án 911

Chỉ

tiêu

Trường ĐH đào tạo

chuyên ngành

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lý luận & Lịch sử Giáo dục

Quản lý giáo dục

Hóa vô cơ

Lí luận & PPDH bộ môn Sinh học

Lí luận & PPDH bộ môn Toán

Di truyền học

Sinh thái học

Toán giải tích

Văn học Việt Nam

Lịch sử Việt Nam

Ngôn ngữ Việt Nam

62140102

62140114

62440113

62140111

62140111

62420121

62420120

62460102

62223401

62220313

62220102

04

04

04

02

06

04

04

08

05

04

04

- Trường Đại học Sư phạm;

ĐT: 0280 3855785.

Tổng chỉ tiêu: 49

12

13

14

15

16

17

18

Khoa học cây trồng

Chăn nuôi

Ký sinh trùng & Vi sinh vật học TY

Dinh dưỡng và TĂ chăn nuôi

Lâm sinh

Quản lý đất đai

Khoa học môi trường

62620110

62620105

62640104

62620107

62620205

62850103

62440301

05

01

04

01

03

04

04

Trường Đại học Nông Lâm;

ĐT: 0280 3852925

Tổng chỉ tiêu: 22

19

20

Kỹ thuật điều khiển và TĐH

Kỹ thuật cơ khí

62520216

62520103

08

07

- Trường ĐHKT Công nghiệp;

ĐT: 0280 3847155. Tổng chỉ tiêu: 15

21

22

23

Vệ sinh XH học & Tổ chức y tế

Nhi khoa

Nội tiêu hóa

62720164

62720135

62720143

 

15

- Trường ĐH Y Dược;

ĐT: 0280 3858198.

Tổng chỉ tiêu: 15

24

25

Hoá sinh học

Đại số và lý thuyết số

62420116

62460104

 

02

02

- Trường ĐH Khoa học;

ĐT: 02803746983. Tổng chỉ tiêu: 04

26

27

Kinh tế nông nghiệp

Quản lý kinh tế

62620115

62340410

 

05

10

- Trường ĐH Kinh tế & QTKD;

ĐT: 0280 3547653; Tổng chỉ tiêu: 15

28

Khoa học máy tính

62480101

 

10

Trường ĐHCN thông tin và Truyền

thông; ĐT. 0280 6255052.

 

3. Thời gian và hình thức đào tạo

- Thời gian đào tạo: 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ (ThS); 04 năm với người có bằng

đại học (ĐH). Trường hợp đặc biệt, đối với NCS chương trình đào tạo không thuộc Đề án 911,

Giám đốc ĐHTN có thể quyết định thời gian đào tạo khác, nhưng tổng thời gian phải đủ như quy

định trên, trong đó phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện luận án.

NCS thuộc Đề án 911 trong thời gian đào tạo sẽ có tối đa 6 tháng đi thực tập nước ngoài.

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ không thuộc Đề án 911

4.1.1. Về văn bằng:

Người đăng kí dự tuyển cần thỏa mãn một trong các điều kiện:

- Có bằng ThS ngành đúng/ phù hợp/ ngành gần. Nếu bằng ThS ngành khác thì phải có

bằng ĐH chính quy (CQ) ngành đúng/ phù hợp, và có ít nhất 01 bài báo nội dung phù hợp với

chuyên ngành dự tuyển công bố trên tạp chí khoa học (KH)/ tuyển tập công trình hội nghị KH

trước khi nộp hồ sơ.

- Có bằng ĐH hệ CQ ngành đúng/ phù hợp loại giỏi trở lên.

- Có bằng ĐH hệ CQ ngành đúng/ phù hợp loại khá, có ít nhất 01 bài báo nội dung phù hợp

với chuyên ngành dự tuyển công bố trên tạp chí KH/ tuyển tập công trình KH trước khi nộp hồ sơ.

4.1.2. Về thâm niên công tác

a) Được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp: Có bằng ThS/ bằng ĐH hệ CQ loại giỏi;

b) Phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn phù hợp với ngành dự tuyển

tính từ ngày có quyết định TNĐH đến ngày nộp hồ sơ: Người có bằng TNĐH hệ CQ loại khá.

4.1.3. Có một bài luận

Bài luận tối thiểu khoảng 8 - 10 trang khổ A4, gồm những nội dung chính: Đề cương đề

tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu; Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt

được; Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo ĐH Thái Nguyên; Kế hoạch thực hiện của từng thời kỳ trong

thời gian đào tạo; Kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và chuẩn bị của mình trong lĩnh vực dự

định nghiên cứu; Đề xuất người hướng dẫn (Danh mục hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu và

danh sách các nhà khoa học dự kiến nhận hướng dẫn NCS xem trên website:

http://www.tnu.edu.vn).

4.1.4. Có thư giới thiệu

02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến

sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành. Nội dung thư nêu nhận xét, đánh giá về năng lực và

phẩm chất của người dự tuyển; Hoặc 01 thư của nhà khoa học và 01 thư của thủ trưởng đơn vị

công tác của người đăng ký dự tuyển.

Người giới thiệu cần có ít nhất 06 tháng công tác/ hoạt động chuyên môn với người được giới thiệu.

4.1.5. Về trình độ ngoại ngữ

a) Phải có một trong các loại văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm tính

đến ngày dự tuyển, được cấp bởi ĐHTN/ trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền/ trường

ĐH đào tạo ngoại ngữ tương ứng ở trình độ ĐH, với điểm tối thiểu cần đạt được sau:

Dai hoc Thai Nguyen thong bao tuyen sinh tien si nam 2015

b) Bằng ĐH/ bằng ThS đào tạo ở nước ngoài;

c) Bằng ĐH ngành ngôn ngữ nước ngoài;

4.2. Dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ thuộc Đề án 911

4.2.1. Tuổi đời: Không quá 45 tuổi tính đến năm đăng ký dự tuyển.

4.2.2. Nếu là giảng viên (GV) biên chế/ hợp đồng của các ĐH, trường ĐH/ cao đẳng, học viện

có đào tạo trình độ ĐH, cần đáp ứng một trong các điều kiện:

a) Có bằng ThS chuyên ngành đúng/ phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

b) Có bằng TNĐH hệ CQ ngành đúng/ phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, loại giỏi trở lên.

4.2.3. Người có nguyện vọng và cam kết trở thành GV, bao gồm: Người mới TNĐH hoặc ThS

trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển; Nghiên cứu viên của các Viện NCKH; Người có năng

lực chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường, cần đáp ứng các điều kiện:

a) Về văn bằng thuộc một trong các trường hợp:

- Có bằng tốt nghiệp ThS và bằng ĐH hệ CQ đạt loại khá trở lên;

- Có bằng TNĐH hệ CQ đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên chương trình tiên tiến, kỹ sư chất

lượng cao, cử nhân tài năng có bằng TNĐH loại khá trở lên.

Nếu TNĐH ở nước ngoài thì việc đánh giá loại TN, kết quả học tập theo quy định về

đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương đánh giá xếp loại

của Việt Nam;

b) Được một trường ĐH/ cao đẳng ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm GV sau khi tiến sĩ;

c) Đối với người mới TNĐH/ ThS trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển cần có công

văn cử đi dự tuyển của trường ký hợp đồng, trong đó cam kết tuyển dụng làm GV sau khi TN.

d) Các điều kiện dự tuyển khác theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Hồ sơ dự tuyển phải có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa NCS, bố, mẹ hoặc

người bảo lãnh của người dự tuyển và trường cử đi dự tuyển (Xem Phụ lục Mẫu cam kết và Hợp

đồng).

4.2.4. Về trình độ ngoại ngữ:

Phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 theo khung

CEFR trong thời hạn 2 năm. Trước khi đi thực tập nước ngoài, phải đạt trình độ ngoại ngữ tương

đương cấp độ C1 hoặc bậc 5/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về ngoại ngữ, trừ

trường hợp cơ sở đào tạo nước ngoài có yêu cầu khác;

4.2.5. Các điều kiện khác: như quy định đối với chương trình đào tạo chung.

4.2.6. Quyền lợi và trách nhiệm của nghiên cứu sinh thuộc Đề án 911

a) Quyền lợi

Theo Thông tư số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 19/9/2013 của Liên bộ Bộ TC -

Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện QĐ số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010

của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo GV có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, cao

đẳng giai đoạn 2010 - 2020”, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho cơ sở đào tạo là:

- Nhóm ngành y dược: 16 triệu đồng/NCS/năm;

- Nhóm ngành KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nông, lâm, thủy sản, thể dục thể thao,

nghệ thuật: 14 triệu đồng/NCS/năm;

- Nhóm ngành KH xã hội, kinh tế, luật, khách sạn, du lịch và nhóm ngành khác (ngoài

các nhóm ngành trên): 10 triệu đồng/NCS/năm.

Thời gian hỗ trợ: Tối đa không quá 3 năm/NCS.

Ngoài ra, NCS còn được NSNN hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ đối với ngành đào tạo tương

ứng, nếu NCS có kết quả học tập và nghiên cứu tốt (theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông

tư 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT) để thực hiện các nội dung: (i) Đăng bài báo KH trong nước/

quốc tế; (ii) Khảo sát trong nước, thực hành, thí nghiệm phục vụ đề tài nghiên cứu; (iii) Tham dự

hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài.

Thời gian hỗ trợ: Trong thời gian NCS học tại cơ sở đào tạo (không quá 3 năm).

b) Trách nhiệm

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung đã cam kết với trường cử đi học;

- Phải trở về công tác ở trường đã cử đi đào tạo sau khi tốt nghiệp (đối với người chưa là

GV thì có văn bản tiếp nhận của trường).

- Nếu không hoàn thành chương trình đào tạo vì lý do chủ quan, không chấp hành đủ thời

gian làm việc tại trường ĐH, cao đẳng sau khi được đào tạo sẽ phải bồi hoàn chi phí đào tạo

(thời gian làm việc sau khi được đào tạo; mức bồi hoàn chi phí đào tạo thực hiện theo quy định

tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ).

5. Hồ sơ đăng kí dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ

Người có nguyện vọng đăng kí dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ liên hệ với trường đại học

đào tạo chuyên ngành để nhận mẫu Hồ sơ đăng ký dự tuyển (ghi ở Bảng 1); Kê khai, xác nhận, hoàn

chỉnh hồ sơ; Nộp 02 bộ cho Trường đúng thời gian quy định. Trong và sau ngày xét tuyển, ĐH Thái

Nguyên không nhận bổ sung, thay đổi về bất kì nội dung nào của Hồ sơ đăng kí dự tuyển.

- Tuyển sinh đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày 25/12/2014 đến hết ngày 11/03/2015.

- Tuyển sinh đợt 2, nhận hồ sơ từ ngày 20/05/2015 đến hết ngày 20/8/2015.

- Lệ phí đăng kí và lệ phí thi theo quy định của nhà nước.

6. Học phí

Nghiên cứu sinh, kể cả đối tượng thuộc Đề án 911 phải nộp học phí theo quy định tại Nghị

định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin tuyển sinh có trên các website: http://www.tnu.edu.vn và http://sdh.tnu.edu.vn.

Theo thethaohangngay

 

Viết bình luận: Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247