Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tuyển sinh năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng tuyển 550 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Huấn luyện thể thao có chỉ tiêu nhiều nhất - 250 sinh viên.

Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tuyển sinh năm 2022

Dai hoc The duc The thao Da Nang tuyen sinh nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tuyển sinh năm 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học