Đại học Thủ đô Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2022

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy khối ngành sư phạm năm 2022, cụ thể như sau:

Đại học Thủ đô Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2022

Dai hoc Thu do Ha Noi dieu chinh chi tieu tuyen sinh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Thủ đô Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học