Đại học Thủy lợi công bố phương án tuyển sinh 2017

Năm 2017, trường tuyển sinh cho hai cơ sở phía Nam và phía Bắc với 2 hình thức xét tuyển: kết quả thi THPT Quốc gia và tuyển thẳng

Đại học Thuỷ lợi

Cơ sở phía Bắc: TLA

Cơ sở phía Nam: TLS

1. Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 

- Xét tuyển thẳng

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh:

Cơ sở phía Bắc: TLA

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 TLA11 Quản trị kinh doanh 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
2 TLA02 Kỹ thuật tài nguyên nước
Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn
210 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
3 TLA04 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
4 TLA06 Kỹ thuật điện, điện tử 210 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
5 TLA09 Kỹ thuật hóa học 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
6 TLA01 Kỹ  thuật xây dựng
Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển
920 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
7 TLA03 Kỹ thuật hạ tầng
Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước
190 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
8 TLA12 Kế toán 210 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
9 TLA08 Kỹ thuật môi trường 140 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
10 TLA14 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
11 TLA10 Kinh tế 130 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
12 TLA05 Kỹ thuật cơ khí 320 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
13 TLA13 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  
14 TLA07 Công nghệ thông tin
Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm
400 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh  

Cơ sở phía Nam: TLS

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 TLS01 Kỹ thuật xây dựng
Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
280 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
2 TLS02 Kỹ thuật tài nguyên nước 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
3 TLS03 Công nghệ thông tin
Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.
100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
4 TLS04 Kế toán 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
5 TLS05 Cấp thoát nước 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh


Phương thức xét tuyển thẳng

2.8.2.1. Nhóm 1

a) Đối tượng

            - Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

            - Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Thủy lợi, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức

            - Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường, đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ĐH Thủy lợi.

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào ĐH Thủy lợi.

            - Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

b) Nguyên tắc xét tuyển: Tốt nghiệp THPT năm 2017.

c) Hồ sơ xét tuyển thẳng và thời gian nộp:

         - Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ;

- Giấy chứng nhận là tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế...;

-  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 2 ảnh chân dung cỡ 4x6.

- Thời gian nộp hồ sơ: Tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017

2.8.2.2. Nhóm 2 (theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP)

a) Đối tượng

            - Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng nhà trường quy định).

b) Nguyên tắc xét tuyển: Tốt nghiệp THPT năm 2017.

c) Hồ sơ xét tuyển thẳng và thời gian nộp:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ;
  • Bản photo học bạ THPT;

-Bản sao photo hộ khẩu thường trú;

  • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 2 ảnh chân dung cỡ 4x6.
  • Thời gian nộp hồ sơ: Tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017.

2.8.2.3. Nhóm 3 (xét tuyển dựa vào kết quả học tập)

a) Đối tượng

- Học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường và tốt nghiệp THPT năm 2017.

- Học sinh học các trường chuyên và tốt nghiệp THPT năm 2017.

- Học sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT năm 2017.

b) Nguyên tắc xét tuyển

Tuyển thẳng vào tất cả các ngành theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến dưới đây, điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng. Điểm xét tuyển được xác định theo công thức sau:

ĐXT = (ĐTB lớp 10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12 + ĐƯT)

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

Ưu tiên 1: Thí sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường.

Ưu tiên 2: Thí sinh học và tốt nghiệp năm 2017 ở các trường THPT chuyên thuộc một trong các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, riêng ngành Kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật môi trường ưu tiên các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học.

Ưu tiên 3: Thí sinh học và tốt nghiệp năm 2017 ở các trường THPT chuyên.

Ưu tiên 4: Thí sinh là học sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 và tốt nghiệp năm 2017.

c) Hồ sơ xét tuyển thẳng và thời gian nộp:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Thủy lợi;

- Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc giấy chứng nhận điểm trung bình 3 năm học THPT (nếu tốt nghiệp năm 2017);

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 2 ảnh chân dung cỡ 4x6.

Thời gian nộp hồ sơ: Nộp tại Trường Đại học Thủy lợi (hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện) từ ngày 25/05/2017 đến 10/07/2017.

2.8.3. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển thẳng:

Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển xét tuyển thẳng trước 17h ngày 15/7/2017. Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển thẳng nhiều ngành của Trường Đại học Thủy lợi. Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau.

Xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017.

Theo Thethaohangngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Đại học Thủy lợi công bố phương án tuyển sinh 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH