Đại học Thủy Lợi: điểm chuẩn cao nhất là 17.5

Đại học Thủy lợi đã công bố điểm chuẩn vào trường kỳ tuyển sinh năm 2012. Theo đó, năm nay điểm chuẩn cao nhất vào trường này là 17.5 điểm.

Điểm chuẩn chung vào trường

Cơ sở Điểm chuẩn
Tại Hà Nội (TLA)-Đại học (ĐH) A=15; A1=15.5
Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh (ĐH) 13
Chuyển từ TLA về TLS (ĐH) 13
Tại Hà Nội (TLA) (Cao đẳng) 10
Tại TT ĐH 2 (TLS) – Ninh Thuận (Cao đẳng) 10

Điểm trúng tuyển theo ngành bậc đại học

Tên ngành Điểm chuẩn TLA Điểm chuẩn TLS
Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) 17.5 13
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15  
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 16 13
Quản lý xây dựng 15  
Kỹ thuật tài nguyên nước 15 13
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15  
Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo 15  
Kỹ thuật công trình biển 15  
Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn 15  
Cấp thoát nước 15 13
Kỹ thuật cơ khí 15  
Kỹ thuật điện, điện tử 15  
Thuỷ văn 15  
Kỹ thuật môi trường 15  
Công nghệ thông tin-A 15  
Kinh tế-A 16  
Quản trị kinh doanh-A 16  
Kế toán-A 17  
Công nghệ thông tin-A1 15.5  
Kinh tế-A1 15.5  
Quản trị kinh doanh-A1 15.5  
Kế toán-A1 16  

Những thí sinh đủ điểm vào ngành mình đã đăng ký dự thi được xếp vào học đúng ngành đã đăng ký; Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào Trường theo khối thi nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký, được đăng ký sang học những ngành còn chỉ tiêu và cùng khối thi; Những thí sinh đăng ký dự thi vào Trường ĐH Thuỷ lợi (TLA) không đủ điểm chuẩn vào Trường (TLA) nhưng đủ điểm chuẩn vào Cơ sở 2 - Trường Đại học Thuỷ lợi (TLS) được đăng ký lại ngành học tại Cơ sở 2 của Trường.

Viết bình luận: Đại học Thủy Lợi: điểm chuẩn cao nhất là 17.5

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học