Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

1.   Chuyên ngành tuyển sinh

1.1.  Các chuyên ngành học bằng tiếng Việt

STT

Chuyên ngành

Mã số

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

60580202

2

Địa kỹ thuật xây dựng

60580204

3

Quản lý xây dựng

60580302

4

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

60580208

5

Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Tưới tiêu cho cây trồng)

60580212

6

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)

60580210

7

Thủy văn học (Thủy văn học, Phát triển nguồn nước, Chỉnh trị sông và bờ biển)

60440225

8

Khoa học môi trường

60440301

9

Kỹ thuật môi trường

60520320

10

Kỹ thuật cơ khí

60520103

11

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

60580203

12

Quản lý tài nguyên và môi trường (Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường)

60850101

13

Kỹ thuật điện

60520202

1.2.  Các chuyên ngành cao học Quốc tế (học bằng tiếng Anh)

STT

Chuyên ngành

1

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

2

Quản lý và giảm nhẹ thiên tai

3

Kỹ thuật công trình biển và Quản lý tổng hợp vùng bờ

2. Hình thức và thời gian đào tạo

2.1. Hình thức đào tạ Tập trung

2.2. Thời gian đào tạ 1,5 năm

3. Điều kiện dự thi

3.1. Về văn bằng 

a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (xem Phụ lục 1);

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (danh mục các ngành đúng, ngành gần và ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi xem tại Phụ lục của thông báo này).

3.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên)

3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà Trường.

4. Môn thi tuyển:

4.1. Thi tuyển 3 môn: hai môn của chuyên ngành (tuỳ theo chuyên ngành dự thi trong Phụ lục 2 kèm theo) và môn Tiếng Anh.

4.2. Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh.

d) Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ:

- Đối với các chuyên ngành học bằng tiếng Việt: Thí sinh có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi được cấp cấp bởi một trong các cơ sở IIG Việt Nam, Bristish Council, IDP Việt Nam, Cambridge ESOL Việt Nam như sau:

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450  PBT 133  CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

3/6 (Khung VN)

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT  N4

- Đối với các chuyên ngành học bằng tiếng Anh: Có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ Quốc tế khác tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi được cấp cấp bởi một trong các cơ sở IIG Việt Nam, Bristish Council, IDP Việt Nam, Cambridge ESOL Việt Nam.

e) Đối với thí sinh có các chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, Nhà trường sẽ xem xét và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.

f) Đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 trong các kỳ thi tiếng Anh theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và sử dụng ngân hàng đề thi tiếng Anh thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông báo số 1690/TB-BGD&ĐT ngày 10/12/2013.

Lưu ý: Các bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tốt nghiệp và nộp kèm theo văn bản công nhận của cục Khảo thí và KĐCL giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo (Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được quy định tại văn bản hợp nhất số 21/VBHN- BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối tượng:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

5.2 Các loại giấy tờ phải nộp cùng hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên (bản sao có công chứng)

a) Hợp đồng lao động, quyết định tiếp nhận hoặc điều động đi công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND cấp phường, xã về việc cơ quan đó đặt chủ sở tại địa bàn được ưu tiên (yêu cầu đối với đối tượng a). 

b) Thẻ thương binh, bệnh binh hoặc các loại giấy tờ liên quan (yêu cầu đối với đối tượng b,c, d)

c) Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy khai sinh; hộ khẩu và xác nhận cảu UBND cấp phường xã nơi thí sinh cư trú ( yêu cầu đối với đối tượng đ).

d) Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, quyết định của UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong lao động, học tập do hậu quả của chất độc hóa học đối với người bị nhiễm chất độc hóa học đối với người bị nhiễm chất độc hóa học yêu cầu đối với đối tượng e).

5.3. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi còn lại.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

6. Học bổ sung kiến thức và ôn tập

6.1. Kế hoạch học bổ sung kiến thức cho các thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần

a) Thí sinh phải hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

b) Nộp bản sao bằng và bảng điểm: Trước ngày 31/01/2016.

c) Kế hoạch học: Từ 22/02/2016 đến 28/3/2016. 

d) Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH Trường ĐH Thủy lợi- Phòng 134 nhà A4- 175 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội.

đ) Lịch học và địa điểm học sẽ thông báo cụ thể trên website: tuyensinh.tlu.edu.vn.

6.2. Ôn tập

a) Kế hoạch học ôn tập các môn dự thi tại Trường Đại học Thuỷ lợi: Dự kiến từ 15/01/2016 đến 17/04/2016. Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật và các buổi tối trong tuần.

b) Thời gian đăng ký ôn tập: Từ 15/12/2015 đến ngày 30/12/2015.

c) Địa điểm đăng ký ôn tập: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trường ĐH Thủy lợi- Phòng 134 nhà A4- 175 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội.

7. Hồ sơ tuyển sinh

7.1 Hồ sơ: Danh mục các giấy tờ cần nộp trong hồ sơ được in trên bìa hồ sơ và theo mẫu qui định, đề cương ôn tập  phát hành tại:

a) Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (Phòng 134 nhà A4), Trường Đại học Thủy lợi, Số 175 - Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Số điện thoại:  (04) 38 524 529.

b) Ban Đào tạo và QLSV của Cơ sở 2- Trường Đại học Thuỷ lợi, Số 02- Trường Sa- Phường 17- Quận Bình Thạnh- TP. Hồ Chí Minh.

c) Viện Đào tạo và Khoa học Ứng dụng Miền Trung: Khu Đào tạo- 74 Yên Ninh- Phan Rang- Ninh Thuận.

7.2. Nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 15/12/2015 đến hết ngày 27/3/2016;

8. Lệ phí

8.1 Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 60.000 đ/hồ sơ

8.2 Lệ phí dự thi: 120.000 đ/môn thi

9. Thời gian và địa điểm thi

9.1. Thời gian thi tuyển: 23, 24 tháng 4 năm 2016

9.2. Địa điểm thi tuyển:

a) Trường Đại học Thủy lợi- 175 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội

b) Cơ sở 2- Trường Đại học Thủy lợi- Số 2 Trường Sa- Phường 17- Quận Bình Thạnh- TP Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Trước ngày thi 3 tuần Nhà trường gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trường Đại học Thủy lợi, đồng thời đăng tải trên  Website: tuyensinh.tlu.edu.vn.

- Nếu có sai sót về : Họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, chuyên ngành đăng ký dự thi... Thí sinh phải thông báo với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH để kịp thời sửa chữa những sai sót trước khi thi.        

- Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, thí sinh không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH hoặc trên Website của Trường Đại học Thủy lợi. Khi đi thi thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.

- Sau ngày thi 30 ngày Nhà trường thông báo danh sách kết quả thí sinh trúng tuyển trên Website: tuyensinh.tlu.edu và niêm yết kết quả thi tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

- Khóa học dự kiến được khai giảng vào tháng 06/2016.

10. Địa chỉ liên hệ

10.1. Tại Hà Nội

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (Phòng 134 nhà A4), Trường Đại học Thủy lợi, Số 175 - Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Số điện thoại:  (04) 38 524 529.

10.2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Đào tạo và QLSV của Cơ sở 2- Trường Đại học Thuỷ lợi, Số 02 Trường Sa- Phường 17- Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (08) 08 6076.

10.3. Tại Viện Đào tạo và Khoa học Ứng dụng Miền Trung

Khu Đào tạo - 74 Yên Ninh - Phan Rang - Ninh Thuận. Số điện thoại: (068) 222 1522./.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247