Đại học Thủy lợi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Đại học Thủy lợi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2015, thời gian thi ngày 26, 27 tháng 09 năm 2015, cụ thể như sau:

1. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức học: Tập trung.

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm.

2. Điều kiện dự thi

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học và đạt các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

- Các môn học bổ sung kiến thức sẽ được phòng Đào tạo ĐH&SĐH và các Khoa chuyên ngành xác định sau khi thí sinh nộp bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm sao công chứng.

3. Các môn thi tuyển

- Thi 3 môn tùy theo từng chuyên ngành dự thi: môn Cơ bản và Cơ sở và môn Tiếng Anh.

4. Thời gian dự thi

- Ngày 26, 27 tháng 09 năm 2015.

5. Thời gian nhận và nộp hồ sơ

- Nhận mẫu hồ sơ từ ngày: 18/06/2015.

- Đăng ký học bổ sung kiến thức: trước ngày 28 tháng 6 năm 2015.

- Dự kiến học bổ sung kiến thức: từ ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Nộp hồ sơ: đến ngày 14 tháng 8 năm 2015.

THÔNG BÁO: Về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 (Khóa 23 đợt 2)

PHỤ LỤC 1: Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần và môn thi tuyển đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi

Theo thethaohangngay

1 bình luận: Đại học Thủy lợi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247