Đại học Tiền Giang thông báo xét nguyện vọng bổ sung 2016

Trường Đại học Tiền Giang thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016, các em cùng theo dõi thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tiền Giang Thông báo về việc đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 như sau:

1.  Điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 17 tỉnh Nam bộ (từ Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai trở vào).  Các ngành Sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Tiền Giang.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2. Phương thức và điểm xét tuyển các ngành ĐH, CĐ:

a. Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016:

* Trình độ đại học:

Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp môn cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (điểm xét tuyển) lớn hơn hoặc bằng điểm xét tuyển dưới đây thì được nộp hồ sơ đăng ký:

- Điểm xét tuyển: 15.0 điểm, đối với thí sinh không thuộc diện Tây Nam bộ.

- Điểm xét tuyển: 14.0 điểm, đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ (gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau).

* Trình độ cao đẳng:

- Điểm xét tuyển: 10.0 điểm

         Lưu ý: Trong tổ hợp xét tuyển các ngành ĐH, CĐ không có môn thi nào có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

b. Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT:

* Điều kiện xét tuyển

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Đạo đức ba năm THPT xếp loại khá trở lên;

+ Điều kiện xét tuyển các tổ hợp môn không có môn năng khiếu: điểm trung bình (TB) của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm TB chung của các môn học tương ứng theo từng nhóm ngành xét tuyển của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 không nhỏ hơn 6.0 đối với các ngành trình độ đại học. Các ngành trình độ cao đẳng thí sinh tốt nghiệp THPT.

* Chỉ tiêu xét tuyển:

Trường dành 15% chỉ tiêu được xác định để tuyển sinh theo phương thức này cho các đợt xét tuyển bổ sung.

3. Các ngành ĐH, CĐ xét tuyển theo tổ hợp môn và học bạ THPT:

 

TT Ngành đăng ký xét tuyển Mã ngành Tổ hợp các môn xét tuyển Chỉ tiêuxét tuyển
I Các ngành đào tạo đại học:     615
1 Kế toán D340301 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 20
2 Quản trị Kinh doanh D340101 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 15
3 Tài chính ngân hàng D340201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 40
4 Công nghệ Thông tin D480201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 40
5 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng D510103 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 65
6 Công nghệ Thực phẩm D540101 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học. 40
7 Nuôi trồng Thủy sản D620301 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học. 55
8 Khoa học cây trồng D620110 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học. 60
9 Công nghệ Sinh học D420201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học. 60
10 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D510201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 40
11 Văn học D220330 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D14: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử. 30
12 Toán ứng dụng D460112 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 45
13 CNKT điều khiển và tự động hóa D510303 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 55
14 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 50
II Các ngành đào tạo cao đẳng:     425
A Ngành học ngoài sư phạm     350
1 Kế toán C340301 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 15
2 Công nghệ Thông tin C480201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 40
3 Công nghệ Thực phẩm C540102 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học. 25
4 Công nghệ May C540204 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; B00: Toán, Sinh học, Hóa học. 25
5 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng C510103 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 40
6 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử C510301 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 30
7 Nuôi trồng Thủy sản C620301 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học. 40
8 Dịch vụ Thú y C640201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học. 10
9 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí C510201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh. 35
10 Tiếng Anh C220201 D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh. 40
11

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

C340103 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. 30
12 Dịch vụ Pháp lý C380201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. 20
B Ngành học sư phạm     75
13 Giáo dục thể chất C140206 TC1: Toán, Năng khiếu, Thể lực; TC2: Ngữ văn, Năng khiếu, Thể lực; 25
14 Sư phạm Sinh - Hóa C140213 B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học; D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học; 10
15 Sư phạm Sử - Địa C140218 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; D14: Ngữ văn,  Tiếng Anh, Lịch sử; D15: Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý. 10
16 Sư phạm KT NN – Công nghiệp C140215 A00: Toán, Vật lý, Hóa học; B00: Toán, Sinh học, Hóa học; D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học; D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học. 30
 

 

Lưu ý:  Đối với ngành Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu tại Trường. Dự kiến ngày thi năng khiếu: 30/8/2016.

4. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả:

- Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/8 đến 31/8/2016.

- Trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 04/9/2016.

- Nộp giấy Chứng nhận kết quả thi (bảng chính) đến hết ngày 09/9/2016.

  1. Phương thức và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

1) Đăng ký trực tuyến : chỉ dành cho thí sinh xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

2) Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên, hồ sơ gồm: phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) + bảng photocopy giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc bản sao học bạ THPT dùng cho phương thức xét tuyển học bạ THPT).

3) Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, hồ sơ gồm: phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) + bảng photocopy giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc bản sao học bạ THPT dùng cho phương thức xét tuyển học bạ THPT).

Thí sinh tải phiếu đăng ký xét tuyển tại đây: Phiếu đăng ký xét tuyển bằng giấy chứng nhận kết quả THPTPhiếu đăng ký xét tuyển bằng học bạ.

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT phải nộp thêm giấy photocopy CMND.

  1. Cách thu lệ phí xét tuyển:

Thí sinh đăng ký xét tuyển nộp lệ phí theo các cách sau:

 

Phương thức đăng ký xét tuyển

Cách thu lệ phí xét tuyển

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường

Thí sinh nộp lệ phí tại trường

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên)

Thí sinh chuyển lệ phí qua đường bưu điện

Đăng ký trực tuyến (online)

Thí sinh chuyển lệ phí qua đường bưu điện

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Tiền Giang,

ĐT: 073.38606060733.976.669 Thông tin trên Website của Trường: http://www.tgu.edu.vn

 

Theo ĐH Tiền Giang

Viết bình luận: Đại học Tiền Giang thông báo xét nguyện vọng bổ sung 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!