Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 2024

Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2024 theo 3 phương thức như sau: xét học bạ THPT, ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường và kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM tổ chức.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tôn Đức Thắng theo 3 phương thức xét học bạ THPT, ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường và kết quả bài thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2024 cụ thể như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển có điều kiện
(PT1, PT3 theo thang điểm 40; PT4 theo thang điểm 1200)
PT1-5HK PT1-6HK PT3-ĐT1-5HK PT3-ĐT2-5HK PT3-ĐT2-6HK PT4
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN
1 7210403 Thiết kế đồ họa 33,75 33,75       800
Vẽ NK ≥ 6.0
2 7210404 Thiết kế thời trang 30,75 31,00       720
Vẽ NK ≥ 6.0
3 7220201 Ngôn ngữ Anh 36,50 37,00       850
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 35,50 36,00       800
5 7310301 Xã hội học 33,50 34,00       700
6 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) 34,00 34,25       750
7 7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) 34,00 34,25       750
8 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) 36,00 36,25       820
9 7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) 35,00 35,25       800
10 7340115 Marketing 37,25 37,50       880
11 7340120 Kinh doanh quốc tế 37,50 37,50       880
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng 35,50 35,75       830
13 7340301 Kế toán 34,00 34,25       800
14 7340408 Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) 28,00 28,50       650
15 7380101 Luật 35,00 35,50       800
16 7420201 Công nghệ sinh học 33,50 33,75       780
17 7440301 Khoa học môi trường 26,00 26,00 28,00     600
18 7460112 Toán ứng dụng 29,50 29,75       750
19 7460201 Thống kê 28,00 28,25       650
20 7480101 Khoa học máy tính 37,00 37,00       900
21 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 35,25 35,50       820
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm 36,50 36,50       870
23 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) 26,00 26,00 28,00     600
24 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 33,25 33,50       800
25 7520201 Kỹ thuật điện 30,00 30,25       800
26 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 32,00 32,25       800
27 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 34,00 34,25       830
28 7520301 Kỹ thuật hóa học 33,50 33,75       800
29 7580101 Kiến trúc 30,25 30,75       800
Vẽ NK ≥ 6.0
30 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 25,00 25,00 28,00     600
31 7580108 Thiết kế nội thất 30,50 31,00       780
Vẽ NK ≥ 6.0
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng 28,00 28,50       700
33 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 26,00 26,00 28,00     600
34 7580302 Quản lý xây dựng 26,50 26,50       650
35 7720201 Dược học 35,50 (Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”) 35,75 (Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”)       820
(Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”)
36 7760101 Công tác xã hội 29,50 30,00 28,00     650
37 7810301 Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) 34,00 34,25       780
38 7810301G Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) 26,00 26,00       650
39 7850201 Bảo hộ lao động 26,00 26,00 28,00     600
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
1 F7210403 Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao 29,50 29,50       750
Vẽ NK ≥ 6.0
2 F7220201 Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao 33,00 33,00       750
3 F7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao 27,00 27,00       650
4 F7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao 33,00 33,00       700
5 F7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao 28,00 28,00       700
6 F7340115 Marketing - Chất lượng cao 34,00 34,00       800
7 F7340120 Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao 34,50 34,50       800
8 F7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao 31,50 31,50       750
9 F7340301 Kế toán - Chất lượng cao 30,00 30,00       700
10 F7380101 Luật - Chất lượng cao 30,50 30,50       720
11 F7420201 Công nghệ sinh học - Chất lượng cao 27,00 27,00       650
12 F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao 33,50 33,50       840
13 F7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao 33,00 33,00       800
14 F7520201 Kỹ thuật điện - Chất lượng cao 26,00 26,00       650
15 F7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao 26,00 26,00       650
16 F7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao 27,00 27,00       650
17 F7520301 Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao 27,00 27,00       650
18 F7580101 Kiến trúc - Chất lượng cao 27,00 27,00       650
Vẽ NK ≥ 6.0
19 F7580201 Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao 26,00 26,00       600

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA

1 N7210403 Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 25,00 25,00 28,00     600
Vẽ NK ≥ 5.0
2 N7220201 Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 27,00 27,00 28,00     650
3 N7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 25,00 25,00 28,00     600
4 N7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 25,00 25,00 28,00     600
5 N7340115 Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 27,00 27,00 28,00     650
6 N7340301 Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 25,00 25,00 28,00     600
7 N7380101 Luật - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 26,00 26,00 28,00     600
8 N7480101 Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 26,00 26,00 28,00     600
9 N7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 26,00 26,00 28,00     600
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
1 FA7220201 Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 31,00 31,00   32,00 32,00 700
2 FA7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 650
3 FA7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00   28,00 28,00 650
4 FA7340115 Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 34,00 34,00   34,00 34,00 780
5 FA7340120 Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 34,00 34,00   34,00 34,00 780
6 FA7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 650
7 FA7340301 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 650
8 FA7420201 Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 650
9 FA7480101 Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00   28,00 28,00 700
10 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm -Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00   28,00 28,00 700
11 FA7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 650
12 FA7580201 Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 600
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
1 D7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       650
2 D7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       650
3 D7340115 Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 34,00 34,00       780
4 D7340120 Kinh doanh quốc tế - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 34,00 34,00       780
5 D7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       650
6 D7340301 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       650
7 D7420201 Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       650
8 D7480101 Khoa học máy tính - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       700
9 D7480103 Kỹ thuật phần mềm -Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       700
10 D7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       650
11 D7580201 Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 28,00 28,00       600
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
1 K7340101 Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) 28,00 28,00   28,00 28,00 650
2 K7340101E Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết đơn Đại học Emlyon (Pháp) 28,00 28,00   28,00 28,00 650
3 K7340101L Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) 28,00 28,00   28,00 28,00 650
4 K7340101N Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) 28,00 28,00   28,00 28,00 650
5 K7340120L Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) 32,00 32,00   32,00 32,00 720
6 K7340201M Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) 28,00 28,00   28,00 28,00 650
7 K7340201X Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) 28,00 28,00   28,00 28,00 650
8 K7340301 Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) 28,00 28,00   28,00 28,00 650
9 K7480101L Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) 28,00 28,00   28,00 28,00 700
10 K7480101T Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) 28,00 28,00   28,00 28,00 700
11 K7520201 Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) 28,00 28,00   28,00 28,00 650
12 K7580201 Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) 28 28,00   28,00 28,00 600
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
1 DK7340101E Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết đơn Đại học Emlyon (Pháp) 28,00 28,00       650
2 DK7340101L Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) 28,00 28,00       650
3 DK7340101N Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) 28,00 28,00       650
4 DK7340120L Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) 32,00 32,00       720
5 DK7340201M Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) 28,00 28,00       650
6 DK7340201X Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) 28,00 28,00       650
7 DK7340301 Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) 28,00 28,00       650
8 DK7480101L Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) 28,00 28,00       700
9 DK7520201 Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) 28,00 28,00       650
10 DK7580201 Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) 28,00 28,00       600

Ghi chú:

PT1-5HK: Phương thức 1 xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT 5HK dành cho trường THPT ký kết;

PT1-6HK: Phương thức 1 xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT 6HK dành cho trường THPT chưa ký kết;

PT3-ĐT1-5HK: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho thí sinh xét tuyển vào các ngành thu hút có Thư giới thiệu của Ban Giám hiệu các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU;

PT3-ĐT2-5HK: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho thí sinh các trường THPT ký kết có chứng chỉ tiếng Anh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

PT3-ĐT2-6HK: Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho thí sinh các trường THPT chưa ký kết có chứng chỉ tiếng Anh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

PT4: Xét tuyển theo bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2024.

Điều kiện trúng tuyển có điều kiện dành cho đối tượng 3 và đối tượng 4 của PT3: thí sinh đạt điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển theo Đề án tuyển sinh năm 2024.

- TDTU thực hiện xét tuyển PT1, PT3, PT4 theo nguyên tắc xét tuyển được quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2024.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển có điều kiện PT1, PT3 tại trang: https://xettuyen.tdtu.edu.vn.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển có điều kiện PT4 tại trang: https://tracuuxettuyen.tdtu.edu.vn.

2. Đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Thí sinh đạt kết quả trúng tuyển có điều kiện vào ngành học của Trường (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT) theo các phương thức PT1, PT3, PT4 phải tiếp tục thực hiện các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cụ thể:

Từ ngày 18/7/2024 đến 17g00 ngày 30/7/2024, thí sinh đạt kết quả trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển PT1, PT3, PT4 phải tiếp tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) các nguyện vọng xét tuyển này trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển bằng phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (PT2) vào Trường. 

- Đối với thí sinh chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống (đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước), liên hệ Sở GD&ĐT địa phương để được cấp bổ sung tài khoản từ ngày 01/7/2024 đến ngày 20/7/2024.

b) Thí sinh không trúng tuyển có điều kiện PT1, PT3, PT4 tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển các ngành học của TDTU theo PT2 (xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024) trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 18/7/2024 đến 17g00 ngày 30/7/2024.

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm 2024

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH