ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus 2021

Hội đồng tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo xét tuyển bổ sung Chương trình du học luân chuyển campus năm 2021 như sau:

1. Đối tượng

- Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT: thí sinh học tại tất cả các trường THPT trong cả nước, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong vòng 03 năm 2019, 2020 và 2021.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển, công thức tính điểm, nguyên tắc xét tuyển

2.1.  Mức điểm xét tuyển

2.1.1 Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (06 học kỳ) – Phương thức 1

TT

Mã ngành

Tên ngành

Trường liên kết

Mức điểm nhận ĐKXT

(theo thang 40)

1

K7340101

Quản trị kinh doanh

(song bằng 2+2)

Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc)

27,00

2

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn

(song bằng 2,5+1,5)

Đại học Taylor’s (Malaysia)

27,00

3

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế

(đơn bằng 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

27,00

4

K7340201

Tài chính

(song bằng 2+2)

Đại học Fengchia (Đài Loan)

27,00

5

K7340201S

Tài chính

(đơn bằng 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

27,00

6

K7340301

Kế toán

(song bằng 3+1)

Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh)

27,00

7

K7480101

Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

27,00

8

K7520201

Kỹ thuật điện – điện tử

(song bằng 2,5+1,5)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

27,00

9

K7580201

Kỹ thuật xây dựng

(song bằng 2+2)

Đại học La Trobe (Úc)

27,00

10

K7480101L

Công nghệ thông tin

(song bằng 2+2)

Đại học La Trobe (Úc)

27,00

11

K7340201X

 Tài chính và kiểm soát

(song bằng 3+1)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

27,00

2.1.2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 – Phương thức 2

TT

Mã ngành

Tên ngành

Trường liên kết

Tổ hợp xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, điều kiện

Mức điểm nhận ĐKXT

(theo thang 40)

1

K7340101

Quản trị kinh doanh

(song bằng 2+2)

Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc)

A00; A01;

D01

A00:  Toán

A01, D01: Anh

20,00

2

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn

(song bằng 2,5+1,5)

Đại học Taylor’s (Malaysia)

A00; A01;

D01

A00:  Toán

A01, D01: Anh

20,00

3

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

A00; A01;

D01

A00:  Toán

A01, D01: Anh

20,00

4

K7340201

Tài chính

(song bằng 2+2)

Đại học Fengchia (Đài Loan)

A00; A01;

D01; D07

A00: Toán

A01, D01, D07: Anh

20,00

5

K7340201S

Tài chính

(đơn bằng 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

A00; A01;

D01; D07

A00: Toán

A01, D01, D07: Anh

20,00

6

K7340301

Kế toán

(song bằng 3+1)

Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh)

A00; A01;

C01; D01

A00, C01: Toán
A01, D01: Anh

20,00

7

K7480101

Khoa học máy tính & công nghệ tin học

(đơn bằng 2+2)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

A00; A01;

D01

Toán

20,00

8

K7520201

Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

A00; A01;

C01

Toán

20,00

9

K7580201

Kỹ thuật xây dựng

(song bằng 2+2)

Đại học La Trobe (Úc)

A00; A01;

C01

Toán

20,00

10

K7480101L

Công nghệ thông tin

(song bằng 2+2)

Đại học La Trobe (Úc)

A00; A01;

D01

Toán

20,00

11

K7340201X

 Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

A00; A01;

D01; D07

A00: Toán

A01, D01, D07: Anh

20,00

2.2.  Công thức tính điểm xét tuyển

2.2.1. Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (06 học kỳ) – Phương thức 1

Điểm xét tuyển 6 học kỳ (ĐXT 6HK): là Tổng điểm trung bình 6 học kỳ*2/3 (quy về thang điểm  40) cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu  vực (nếu có):

ĐXT 6HK = (ĐTB HK1 + ĐTB HK2 + ĐTB HK3 + ĐTB HK4 + ĐTB HK5  + ĐTB HK6) *2/3 + α (nếu có) + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có)

Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân;

Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do TDTU qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT:

Khu vực/Đối tượng

Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm)

Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40

Khu vực 1

0,75

1,00

Khu vực 2NT

0,50

0,67

Khu vực 2

0,25

0,33

Khu vực 3

0

0

Đối tượng: 01, 02, 03, 04

2,00

2,67

Đối tượng: 05, 06, 07

1,00

1,33

Danh sách trường chuyên/năng khiếu, trường trọng điểm được cộng điểm ưu tiên công bố tại admission.tdtu.edu.vn;

Thí dụ: Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ

ĐTB
HK1 Lớp 10

ĐTB
HK2 Lớp 10

ĐTB
HK1 Lớp 11

ĐTB
HK2 Lớp 11

ĐTB
HK1 Lớp 12

ĐTB
HK2 Lớp 12

7,8

7,9

7,9

8,0

8,1

9,0

ĐXT 6HK = (7,8 + 7,9 + 7,9 + 8,0 + 8,1 + 9,0) * 2/3 + Điểm ưu tiên Trường THPT + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

2.2.2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 – Phương thức 2

Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trong đó, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40.

Khu vực/Đối tượng

Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm)

Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40

Khu vực 1

0,75

1,00

Khu vực 2NT

0,50

0,67

Khu vực 2

0,25

0,33

Khu vực 3

0

0

Đối tượng: 01, 02, 03, 04

2,00

2,67

Đối tượng: 05, 06, 07

1,00

1,33

Ví dụ: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021:

  • Toán: 7,10 điểm ; Văn : 6,70 điểm ; Anh: 7,00 điểm
  • Thí sinh thuộc khu vực 1.

Xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh.

Như vậy, điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành Quản trị kinh doanh được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên

                           = 7,10 + 6,70 + 7,00*2 + 1,00 = 28,80 điểm

2.3. Nguyên tắc xét tuyển

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Quy định tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Mã tổ hợp

Các môn của tổ hợp

Mã tổ hợp

Các môn của tổ hợp

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D07

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí

3. Điều kiện tiếng Anh

- Thí sinh đạt trình độ từ B2 trở lên theo khung tham chiếu chung châu Âu về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương được xét công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus.

- Thí sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh theo qui định được xét tiếp nhận nhập học vào chương trình du học luân chuyển campus, các thí sinh này bắt buộc phải tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định và được công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus khi hoàn thành chương trình tiếng Anh tăng cường.

4. Hồ sơ xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển chương trình du học luân chuyển campus năm 2021 theo mẫu của TDTU (đăng ký trực tuyến và in phiếu xét tuyển tại link http:/xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn);

- Bản photo (công chứng) học bạ THPT hoặc Bảng điểm có xác nhận của Trường THPT (nếu xét theo phương thức 1);

- Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (nếu xét theo phương thức 2);

- Bản photo (công chứng) chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân;

- Bản photo (công chứng) các hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có);

- Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn tính đến 01/10/2021 (nếu có);

5. Thời gian đăng kí, cách thức nộp hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, chi phí xét tuyển

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 01/10/2021 đến 17h00 ngày 04/10/20201 tại website: http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn (thí sinh liên hệ hotline 0935 035 270 để được hỗ trợ tư vấn và nộp hồ sơ sớm hơn để không bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh giãn cách xã hội);

- Cách thức nộp hồ sơ: do tình hình dịch bệnh nên thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển (bản scan) qua email: duhoc@tdtu.edu.vn đến hết ngày 04/10/2021, thí sinh bổ sung hồ sơ xét tuyển bản giấy sau khi dịch được kiểm soát;

- Chi phí xét tuyển: 30.000 đồng/ phương thức.

- Thông tin chuyển khoản chi phí tuyển sinh như sau:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

+ Số tài khoản: 0071000973022

+ Tên ngân hàng: NH TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP. HCM

+ Nội dung nộp tiền: Thu hộ chi phí CTLK TS2021 _Họ tên TS_Số CMND TS

(VD: Thu hộ chi phí CTLK TS2021_Nguyễn Văn A_123456789)

6. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển, thời gian nhập học

- TDTU thông báo kết quả xét tuyển dự kiến trước 17h00 ngày 05/10/2021 trên website tuyển sinh https://admission.tdtu.edu.vn;

- Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến từ ngày 06/10 – 17h00 ngày 07/10/2021.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0935 035 270

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus 2021

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH