Đại học Văn hóa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2020

Trường đại học văn hóa Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2020 với các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG
I. Phương thức xét tuyển và quy định ưu tiên giữa các phương thức xét tuyển
1. Phương thức xét tuyển
Năm 2020, Trường tuyển sinh theo 05 phương thức:
1/ Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020
2/ Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường.
3/ Xét tuyển học bạ THPT.
4/ Xét tuyển học bạ THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu.
5/ Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
2. Quy định ưu tiên giữa các phương thức xét tuyển
Nếu các phương thức xét tuyển trong cùng đợt và thời gian xét tuyển, thí sinh trúng tuyển từ 02 phương thức xét tuyển trở lên sẽ được xác định ngành trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên:
1/ Phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020.
2/ Phương thức xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường.
3/ Phương thức xét tuyển học bạ kết hợp thi tuyển năng khiếu.
4/ Phương thức xét học bạ THPT.
II. Tổ hợp và thang điểm xét tuyển
1. Tổ hợp môn xét tuyển
- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
- D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh.
- D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh.
- D96: Toán học, KHXH, Tiếng Anh.
- N00 (Biểu diễn nghệ thuật): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu), Năng khiếu 2 (Thẩm âm, Tiết tấu).
- N00 (Sáng tác văn học): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Sáng tác tác phẩm), Năng khiếu 2 (Phỏng vấn).
- N05 (Tổ chức sự kiện văn hoá): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu), Năng khiếu 2 (Xây dựng kịch bản sự kiện).
2. Thang điểm xét tuyển
+ Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
+ Ngành Ngôn ngữ Anh và chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch quốc tế - Ngành Du lịch: Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển D01, D78 và D96 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
+ Các ngành, chuyên ngành còn lại: Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, và xét tuyển theo thang điểm 30.
3. Quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
Đối với các phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT và xét theo điểm thi THPT năm 2020:
- Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 01 điểm đối với tất cả các ngành (trừ chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa).
- Riêng chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa giữa các tổ hợp không có mức chênh điểm.
III. Chỉ tiêu
Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
xét tuyển 1 xét tuyển 2 xét tuyển 3
Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
7220201 Ngôn ngữ Anh 36 44 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 68 82 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7380101 Luật 36 44 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7320101 Báo chí 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7320201 Thông tin-Thư viện 20 25 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7320205
Quản lý thông tin
25 30 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7320305 Bảo tàng học 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
        7229040        Văn hóa học
7229040A Nghiên cứu văn hóa 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229040B Văn hóa truyền thông 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229040C Văn hóa đối ngoại 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
       7220112         Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 14 16 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 16 19 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
        7229042        Quản lý văn hóa
7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 75 90 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042B Quản lý nhà nước về gia đình 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042C Quản lý di sản văn hóa 23 27 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042D
Biểu diễn nghệ thuật
0 25 N00 Năng khiếu 1        
7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa 6 24 N05 Năng khiếu 1 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh
   7810101        Du lịch
7810101A Văn hóa du lịch 90 110 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7810101B Lữ hành, hướng dẫn du lịch 50 60 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7810101C Hướng dẫn du lịch Quốc tế 50 60 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7220110 Sáng tác văn học 0 15 N00 Năng khiếu 1        
     
Ghi chú: Tổ hợp D78, D96 không áp dụng cho phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp
 
B.PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
I. Phương thức xét tuyển thẳng


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Văn hóa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học