Đại học Văn hóa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2022

Đại học Văn Hóa Hà Nội tuyển sinh năm 2022 theo 4 phương thức và tổng 1.550 chỉ tiêu, trong đó xét tuyển thằng và kết quả thi tốt nghiệp là 70%.

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

(1) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

(2) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

(3) Xét tuyển dựa vào kết quả học THPT (học bạ THPT).

(4) Xét tuyển kết hợp thi năng khiếu với học bạ THPT.

3.1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Đối tượng, nguyên tắc xét tuyển theo Quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

3.2.1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên toàn quốc.

3.2.2. Nguyên tắc xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành chuyên ngành khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

3.3. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT

3.3.1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.

3.3.2. Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm môn 1+ Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + ĐƯT (nếu có)

- Điểm môn 1 = 2TB 03 năm THPT Môn 1

- Điểm môn 2 = 2TB 03 năm THPT Môn 2

- Điểm môn 3 = ĐTB 03 năm THPT Môn 3

Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình, ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành; Điểm 03 môn tính theo các tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký.

3.3.3. Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành chuyên ngành khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

3.4. Xét tuyển kết hợp thi năng khiếu với học bạ THPT

3.4.1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc.

3.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nộp hồ sơ ĐKXT

Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành, chuyên ngành có tổ hợp năng khiếu NO2, NO5 (Ngành Sáng tác văn học; chuyên ngành Biểu biễn nghệ thuật, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa) và đủ các điều kiện dưới đây:

- Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn 03 năm THPT phải đạt từ 5.0 trở lên.

3.4.3. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):

ĐXT = Điểm môn 1+ Điểm môn 2+ Điểm môn 3+ ĐƯT (nếu có)

- Điểm môn 1 = Điểm thi môn Năng khiếu 1

- Điểm môn 2 = Điểm thi môn Năng khiếu 2

- Điểm môn 3 = ĐTB 03 năm THPT Môn Ngữ Văn

Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; Điểm 03 môn tính theo các tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký; ĐƯT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành và theo quy định tại mục 3.4.4; Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển.

3.4.4. Quy định điểm ưu tiên

Thí sinh được hưởng ưu tiên theo chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành. Ngoài ra, thí sinh còn được hưởng các ưu tiên sau theo từng đối tượng (nếu có)

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu là 1.550 trong đó xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bằng 70% tổng chỉ tiêu; xét tuyển dựa vào học bạ THPT và xét tuyển kết hợp bằng 30% tổng chỉ tiêu.

>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI CÁC NĂM QUA

Dai hoc Van hoa Ha Noi cong bo phuong an tuyen sinh 2022

Dai hoc Van hoa Ha Noi cong bo phuong an tuyen sinh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Văn hóa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học