I. ĐIỂM NẠP HỒ SƠ VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

 

Nhóm ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm nạp hồ sơ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu theo nhóm ngành

Nhóm 1:

Khối ngành kinh tế

1. Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

15.00

400

2. Tài chính ngân hàng

D340201

3. Kế toán

D340301

4. Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư)

D310101

5. Kinh tế nông nghiệp

D620105

Nhóm 2:

Khối ngành kỹ thuật, công nghệ

1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

15.00

550

2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

4. Kỹ thuật xây dựng

D580208

5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

6. Công nghệ thực phẩm

D540101

7. Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

8. Công nghệ thông tin

D480201

Nhóm 3:

Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường

1. Nông học

D620109

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

15.00

300

2. Nuôi trồng thủy sản

D620301

3. Khoa học môi trường

D440301

4. Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

5. Quản lý đất đai

D850103

6. Khuyến nông

D620102

Nhóm 4:

Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn

1. Chính trị học

D310201

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

15.00

600

2. Quản lý văn hóa

D220342

3. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

D220113

4. Quản lý giáo dục

D140114

5. Công tác xã hội

D760101

6. Báo chí

D320101

7. Luật

D380101

8. Luật kinh tế

D380107

Tổng

1.850

 


II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

- Nộp phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ ngày21/8/2016 đến 17h00', ngày 31/8/2016.

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: Buổi sáng từ 8h00' - 11h00', buổi chiều từ 14h00' -17h00' (cả ngày lễ và Chủ nhật).

- Thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) để làm thủ tục nhập học đến hết ngày 9/9/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).

 

- Hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển và không trả lại.

- Trường Đại học Vinh công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 4/9/2016.

III. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN VÀO NHÓM NGÀNH

Trên cơ sở đăng ký xét tuyển của thí sinh và điểm chuẩn xét tuyển đối với các tổ hợp môn củanhóm ngành, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xét tuyển thứ tự theo tổng điểm (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của nhóm ngành.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

IV. NGUYÊN TẮC PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO

Sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học theo nhóm ngành, Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (GĐ1) là 1,5 năm;

- Giai đoạn 2 (GĐ2) học 2,5 năm đối với hệ đào tạo 4 năm và 3,5 năm đối với hệ đào tạo 5 năm.

Sau GĐ1, Nhà trường sẽ phân sinh viên vào các ngành học với các tiêu chí:

            i) Nguyện vọng của sinh viên;

            ii) Tổng điểm đầu vào theo tổ hợp môn đã dự thi;

            iii) Điểm trung bình chung tích lũy (kết quả học tập) của GĐ1.

Theo công thức tính: