Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh năm 2018

Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo tuyển sinh năm 2018 với tổng 1130 chỉ tiêu với 3 phương thức cụ thể như sau:

Mã trường: VTT

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Trường Đại học Võ Trường Toản sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hoặc xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp xét tuyển kết quả học tập ở cấp THPT và bài thi đánh giá năng lực chuyên môn của Trường Đại học Võ Trường Toản.

2.3.1 Phương thức tuyển sinh hệ chính quy
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đối với các thí sinh có tổng số điểm thi sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Võ Trường Toản (không trái với các quy định, quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT của thí sinh

+ Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở cấp THPT. Hội đồng tuyển sinh trường quy định mức điểm trúng tuyển đầu vào đối với các ngành. Theo đó, mức điểm trúng tuyển đầu vào đối với các ngành (ngoại trừ ngành Y khoa) năm 2018 tại Trường Đại học Võ Trường Toản là 15 điểm (tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển). Thí sinh đạt từ mức điểm trúng tuyển đầu vào theo quy định trở lên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên - Trường Đại học Võ Trường Toản. Hội đồng tuyển sinh trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh nêu tại mục 2.1 và 2.2.

+ Hội đồng tuyển sinh trường quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa dựa trên tổ hợp các môn học ở 2 học kỳ cuối cấp THPT. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa là tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 21 điểm. Đối tượng đăng ký xét tuyển ngành Y khoa theo phương thức 2, bên cạnh thỏa quy định tại mục 2.1 và 2.2 đồng thời phải thỏa điều kiện về việc thuộc danh sách nhân sự nguồn do Trường Đại học Võ Trường Toản quy hoạch.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT và bài thi đánh giá năng lực chuyên môn của Trường Đại học Võ Trường Toản. Cụ thể:

+ Điều kiện sơ tuyển: thí sinh có tổng số điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên theo quy định của Trường Đại học Võ Trường Toản (không trái với các quy định, quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đồng thời có kết quả đạt đối với bài thi đánh giá năng lực chuyên môn do Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức. Phương thức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên môn: nhà trường thực hiện theo quy định tại Điều 18, Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nội dung thi: tiếng Anh; hình thức thi: trắc nghiệm; thời gian thi: 90 phút; số lượng câu hỏi thi: 50 câu; điều kiện miễn dự thi bài thi đánh giá năng chuyên môn do Hội đồng tuyển sinh trường quy định.

+ Điều kiện trúng tuyển: xét dựa trên tổ hợp các môn học ở 2 học kỳ cuối cấp THPT. Hội đồng tuyển sinh trường quy định mức điểm trúng tuyển đầu vào. Theo đó, mức điểm trúng tuyển đầu vào đối với ngành Y khoa là tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 21 điểm. Thí sinh đạt từ mức điểm trúng tuyển đầu vào theo quy định trở lên nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên - Trường Đại học Võ Trường Toản. Hội đồng tuyển sinh trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh nêu tại mục 2.1 và 2.2. Thí sinh sử dụng tổ hợp nào để làm tổ hợp xét điều kiện sơ tuyển thì Hội đồng tuyển sinh trường sẽ sử dụng tổ hợp đó để xét điều kiện trúng tuyển.

Tùy tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh trường điều chỉnh điểm trúng tuyển cho phù hợp với chỉ tiêu trong thời hạn quy định của tuyển sinh; quyết định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức; công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3.2 Phương thức tuyển sinh hệ liên thông chính quy
Trường Đại học Võ Trường Toản sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 hoặc dựa vào kết quả thi tuyển do Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức tùy vào đối tượng dự thi trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1
Các ngành đào tạo đại học                      
1.1
Y khoa 7720101 350 150 A02 SI B00 SI B03 SI D08 SI
1.2
Dược học 7720201 100 100 A00 HO B00 HO C02 HO D07 HO
1.3
Quản trị kinh doanh 7340101 50 50 A00   A01   D01   D07  
1.4
Kế toán 7340301 50 50 A00   A01   D01   D07  
1.5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 25 25 A00   A01   D01   D07  
1.6
Văn học 7229030 25 25 C00   D01   D14   D15  
1.7
Y khoa (liên thông) 7720101LT 80   A02   B00   B03   D08  
1.8
Kế toán (liên thông) 7340301LT 25   A00   A01   D01   D07  
1.9
Tài chính - Ngân hàng (liên thông) 7340201LT 25   A00   A01   D01   D07  
                   

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
2.5.1 Đối với hệ chính quy

Tùy vào từng phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT được nêu cụ thể tại 2.3.1.

2.5.2 Đối với hệ liên thông chính quy

- Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Hội đồng tuyển sinh trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo các quy định, quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với thí sinh thi tuyển theo kỳ thi do Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đúng quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường: VTT

- Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Website: www.vttu.edu.vn

- Email: tuyensinh@vttu.edu.vn

- Điện thoại liên hệ: (0293) 3953 222 - (0293) 3953 666 - (0293) 3953 201 - (0293) 3953 080

2.6.1 Đối với hệ chính quy

Nhóm ngành

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Phương thức

xét tuyển

Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành là như nhau. Thí sinh chọn 01 trong các tổ hợp sau đây để xét tuyển.

Nhóm ngành III

Quản trị kinh doanh

7340101

[A00] Toán - Lý - Hóa
[A01] Toán - Lý - Tiếng Anh
[D01] Toán - Văn - Tiếng Anh
[D07] Toán - Hóa - Tiếng Anh

Phương thức 1
Phương thức 2

Kế toán

7340301

[A00] Toán - Lý - Hóa
[A01] Toán - Lý - Tiếng Anh
[D01] Toán - Văn - Tiếng Anh
[D07] Toán - Hóa - Tiếng Anh

Tài chính – Ngân hàng

7340201

[A00] Toán - Lý - Hóa
[A01] Toán - Lý - Tiếng Anh
[D01] Toán - Văn - Tiếng Anh
[D07] Toán - Hóa - Tiếng Anh

Nhóm ngành VI

Y khoa (Y đa khoa)

7720101

[B00] Toán - Sinh - Hóa
[D08] Toán - Sinh - Tiếng Anh
[A02] Toán - Sinh - Lý
[B03] Toán - Sinh - Văn

Phương thức 1
Phương thức 2
Phương thức 3

Dược học

7720201

[B00] Toán - Hóa - Sinh
[D07] Toán - Hóa - Tiếng Anh
[A00] Toán - Hóa - Lý
[C02] Toán - Hóa - Văn

Phương thức 1
Phương thức 2

Nhóm ngành VII

Văn học

7229030

[C00] Văn - Sử - Địa
[D14] Văn - Sử - Tiếng Anh
[D01] Văn - Toán - Tiếng Anh
[D15] Văn - Địa - Tiếng Anh

Phương thức 1
Phương thức 2

2.6.2 Đối với hệ liên thông chính quy

 

Nhóm ngành

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành là như nhau. Thí sinh chọn 01 trong các tổ hợp sau đây để xét tuyển.

Nhóm ngành III

Kế toán (liên thông)

7340301LT

[A00] Toán - Lý - Hóa
[A01] Toán - Lý - Tiếng Anh
[D01] Toán - Văn - Tiếng Anh
[D07] Toán - Hóa - Tiếng Anh

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Tài chính – Ngân hàng (liên thông)

7340201LT

[A00] Toán - Lý - Hóa
[A01] Toán - Lý - Tiếng Anh
[D01] Toán - Văn - Tiếng Anh
[D07] Toán - Hóa - Tiếng Anh

Nhóm ngành VI

Y khoa (liên thông)

7720101LT

[B00] Toán - Sinh - Hóa
[D08] Toán - Sinh - Tiếng Anh
[A02] Toán - Sinh - Lý
[B03] Toán - Sinh - Văn

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
2.7.1 Đối với hệ chính quy

- Phương thức 1:

+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điều kiện xét tuyển: được nêu cụ thể tại mục 2.3.1

- Phương thức 2:

+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 02/04/2018 đến 31/07/2018 (đợt 1)

+ Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn hoặc trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên-Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

+ Điều kiện xét tuyển: được nêu cụ thể tại mục 2.3.1

- Phương thức 3:

+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ 02/04/2018 đến 31/07/2018 (đợt 1)

+ Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn hoặc trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên-Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

+ Điều kiện xét tuyển: được nêu cụ thể tại mục 2.3.1

2.7.2 Đối với hệ liên thông chính quy

- Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018:

+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điều kiện xét tuyển: đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh trường quy định (không trái với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Đối với thí sinh thi tuyển theo kỳ thi do Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức:

+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ 24/04/2018 đến ngày 31/05/2018.

+ Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn hoặc trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên-Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

+ Điều kiện xét tuyển: thỏa ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đúng quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg.

2.8. Chính sách ưu tiên:
Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
2.9.1 Đối với hệ chính quy

- Phương thức 1: thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phương thức 2: lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ.

- Phương thức 3: lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ và lệ phí thi đánh giá năng lực chuyên môn 220.000 đồng/hồ sơ.

2.9.2 Đối với hệ liên thông chính quy

- Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với thí sinh thi tuyển theo kỳ thi do Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức:

+ Khối ngành Kinh tế: 170.000 đồng/hồ sơ.

+ Khối ngành Khoa học sức khỏe: 500.000 đồng/hồ sơ.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
- Mức học phí năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ chính quy:

+ Ngành Y khoa: 28.050.000 đồng/học kỳ

+ Ngành Dược học: 19.450.000 đồng/học kỳ

+ Ngành Quản trị kinh doanh: 4.725.000 đồng/học kỳ

+ Ngành Kế toán: 4.725.000 đồng/học kỳ

+ Ngành Tài chính - Ngân hàng: 4.725.000 đồng/học kỳ

+ Ngành Văn học: 4.725.000 đồng/học kỳ

- Lộ trình tăng học phí (nếu có) tối đa không quá: 10%/năm.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Trường Đại học Võ Trường Toản có sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. Theo đó, khi xét tuyển tại Trường Đại học Võ Trường Toản, các thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ năm 2018 như quy định nêu trên sẽ được tính điểm cho bài thi này bằng với điểm bài thi Ngoại ngữ được tính khi xét tốt nghiệp THPT 2018.

Tùy tình hình thực tế nhà trường sẽ tổ chức các đợt tuyển sinh trong năm và có thông tin điều chỉnh về chỉ tiêu và thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng phương thức cho phù hợp. Để nắm bắt thông tin kịp thời, thí sinh cần cập nhật thường xuyên các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên cổng thông tin của nhà trường thông qua website www.vttu.edu.vn và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH