Đại học Xây Dựng Miền Trung công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh năm 2019 mới nhất trường Đại học Xây Dựng Miền Trung được cập nhật chi tiết dưới đây.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Là công dân Việt Nam, có đủ các điều kiện sau đây điều được tham gia tuyển sinh vào trường:

a)            Tính đến thời điểm xét tuyển, thi tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề), sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

b)            Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; Đối với người khuyết tật được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ;

c)            Tuổi từ 18 trở lên;

d)            Đạt yêu cầu thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Kiến trúc) và điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường;

đ) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú:               Năm 2019, nhà trường lựa chọn các phương thức để tổ chức tuyển sinh như sau:

a)            Xét tuyển từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia;

b)            Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT);

c)            Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc;

d)            Tổ chức thi tuyển (tuyển sinh liên thông chính quy cho các đối tượng chưa đủ điều kiện xét tuyển tại mục a, b).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Kế toán 7340301 30 30 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản; Kế toán doanh nghiệp.
Kế toán (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) 7340301XDN 15 15 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản
Kỹ thuật môi trường 7520320 15 15 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường
Kiến trúc 7580101 30 30 V00 V01 V02 V03
Chuyên ngành Kiến trúc công trình; Nội thất; Đồ họa Kiến trúc.
Kiến trúc (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) 7580101XDN 15 15 V00 V01 V02 V03
Chuyên ngành Kiến trúc công trình
Kỹ thuật xây dựng 7580201 100 100 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Kỹ thuật xây dựng (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) 7580201XDN 15 15 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 15 15 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Xây dựng cầu đường
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) 7580205XDN 15 15 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Xây dựng cầu đường
Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 15 15 A00 A01 C01 D01
Kinh tế xây dựng 7580301 30 30 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
Quản lý xây dựng 7580302 15 15 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Quản lý dự án
Quản lý xây dựng (Đào tạo tại phân hiệu Đà Nẵng) 7580302XDN 15 15 A00 A01 C01 D01
Chuyên ngành Quản lý dự án
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

2.5.1 Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ đại học:

Đã tốt nghiệp THPT;

Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. (Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 13,0 điểm);

Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ cao đẳng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2.5.2 Xét tuyển từ kết quả học tập THPT

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển đối với trình độ đại học:

Đã tốt nghiệp THPT;

Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải >= 18,0 điểm.

Trong đó điểm 3 môn được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

Điểm tổng kết của năm lớp 12;

Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đối với trình độ cao đẳng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2.5.3 Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia

Đã tốt nghiệp THPT;

Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. (Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 13,0 điểm);

Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm và không trái với quy định của Bộ GD&ĐT.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT

Đã tốt nghiệp THPT;

Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (2 môn văn hóa và môn Vẽ Mỹ thuật) phải >= 18,0 điểm.

Trong đó điểm 2 môn văn hóa được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

Điểm tổng kết của năm lớp 12;

Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

2.5.4 Hình thức thi tuyển (dành cho thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông lên đại học mà không đủ điều kiện xét tuyển tại mục 2.5.1 và 2.5.2)

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học: tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp thi tuyển phải lớn >=15,0 điểm;

b. Điều kiện nhận hồ sơ và đối tượng tuyển sinh:

Đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

Đối tượng theo quy định ở mục 2.1.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

2.6.1 Mã số trường tại trụ sở chính Phú Yên: XDT

2.6.2 Mã số trường tại Phân hiệu Đà Nẵng: XDN

2.6.3 Tổ hợp xét tuyển, quy định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp

TT

Các môn thuộc tổ hợp

Mã tổ hợp

Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp

I

Các ngành thuộc khối ngành III, V

 

 

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

0

2

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

0

3

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

0

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

0

II

Ngành Kiến trúc

 

 

1

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

V00

0

2

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

V01

0

3

Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật

V02

0

4

Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật

V03

0

2.6.4 Nguyên tắc xét tuyển, điều kiện phụ

a. Nguyên tắc xét tuyển

Điểm XT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT;

Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

b. Điều kiện phụ

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp. Riêng ngành Kiến trúc trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

2.7.1 Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển

Nhận hồ sơ trực tiếp tại trường;

Nhận hồ sơ qua đường bưu điện;

Nhận hồ sơ trực tuyến.

2.7.2 Tổ chức thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật

a. Thi tuyển tại trụ sở chính và Phân hiệu Đà Nẵng

Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/6/2019, thi tuyển ngày 05, 06/7/2019;

Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 05, 06 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.

b. Thi tuyển tại các trung tâm luyện vẽ

Đợt 1, thi tuyển ngày 20, 21, 22/4/2019;

Đợt 2, thi tuyển ngày 08, 09,10/7/2019;

Tại các Trung tâm luyện vẽ Nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển khi có thí sinh đăng ký.

c. Hình thức thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật

Vẽ tĩnh vật;

Vẽ hình khối đơn giản.

d. Nhà trường cũng công nhận điểm môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả sơ tuyển, thi tuyển của các trường đại học khác.

2.7.3 Tổ chức thi tuyển sinh tại trường (liên thông cao đẳng lên đại học)

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển

Đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày có thông báo đến hết ngày 30/6/2019, tổ chức thi ngày 3031/7/2019;

Đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày có thông báo đến hết ngày 30/9/2019, tổ chức thi ngày 0406/10/2019;

Địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Phân hiệu Đà nẵng.

Tổ hợp môn thi, bài thi đối với từng ngành đào tạo

Toán cao cấp, cơ sở ngành, chuyên ngành;

Toán THPT, cơ sở ngành, chuyên ngành.

Hình thức thi: thi tự luận

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Xây Dựng Miền Trung công bố phương án tuyển sinh năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!