Đại học Y dược Thái Bình công bố phương án tuyển sinh 2021

Năm 2021, Trường Đại học Y Dược Thái Bình dự kiến tuyển sinh 1100 chỉ tiêu đại học hệ chính quy, trong đó có 990 sinh viên đại học chính quy và 110 sinh viên liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ đại học, cụ thể như sau:

1. Đào tạo chính quy

Chỉ tiêu tuyển sinh
TT Tên ngành Mã số ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2021 Chỉ tiêu tuyển thẳng và các phương thức khác
1 Y khoa 7720101 B00 480 70
2 Y học cổ truyền 7720115 B00 54 6
3 Y học dự phòng 7720110 B00 54 6
4 Điều dưỡng 7720301 B00 126 14
5 Dược học 7720201 A00 162 18

     >> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH CÁC NĂM GẦN ĐÂY

   Nhà trường dành tối đa 10% chỉ tiêu theo ngành để xét tuyển thẳng. Sau khi có kết quả xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ điều chỉnh chỉ tiêu, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của Trường.* Phương thức xét tuyển

       * Tuyển thẳng:
       
- Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán học, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Điều dưỡng.
       - Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn môn Toán học, Vật lý, Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành Dược học.
       - Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia: Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể và thông báo trực tiếp cho thí sinh.
      - Học sinh thuộc các trường Dự bị đại học (chỉ tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ cho từng trường)
    * Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021:
      - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo từng ngành học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      - Ưu tiên xét tuyển (điểm thưởng):
    +  Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng
      * Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) khi đăng ký xét tuyển vào các ngành: Dược học.
      * Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán học, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) khi đăng ký xét tuyển vào các ngành: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng.
      * Mức điểm thưởng được quy định như sau:

TT Giải đạt được Mức điểm thưởng
1           Giải Nhất 4,0 (bốn) điểm
2           Giải Nhì 3,0 (ba) điểm
3           Giải Ba 2,0 (hai) điểm
+ Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 15/6/2021: được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) khi đăng ký xét tuyển vào các ngành: Dược học, Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng. Chứng chỉ được chấp nhận bao gồm:

         * TOEFL iBT: do Education Testing Service - ETS cấp.
      * IELTS Academic: do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp.
       * Mức điểm thưởng được quy định như sau:

TT IELTS Academic TOEFL iBT Mức điểm thưởng
1 8,0 trở lên 110 - 120 2,0 (hai) điểm
2 7,0 - 7,5 96 - 109 1,5 (một phảy năm) điểm
3 5,5 - 6,5 65 - 95 1,0 (một) điểm
         Thí sinh chỉ được hưởng mức điểm thưởng cao nhất nếu thuộc nhiều diện cộng điểm thưởng.

     2. Liên thông chính quy ngành Y khoa

Chỉ tiêu tuyển sinh: 110 chỉ tiêu

 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
Thí sinh được đăng ký xét tuyển nếu thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:
       - Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng tương ứng với ngành dự xét tuyển đạt loại giỏi.
       - Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng tương ứng với ngành dự xét tuyển đạt loại khá và có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm công tác (tính đến 01/8/2021) đúng với chuyên môn đào tạo.
       - Tốt nghiệp THPT loại giỏi.
       - Học lực lớp 12 đạt loại giỏi.
       - Học lực lớp 12 đạt loại khá và có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm công tác (tính đến 01/8/2021) đúng với chuyên môn đào tạo.
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo Nhóm đối tượng từ mức ưu tiên cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu (thí sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng được xét theo nhóm đối tượng có mức ưu tiên cao nhất); các thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển trong cùng một nhóm đối tượng thì sẽ áp dụng các tiêu chí phụ trong từng nhóm đối tượng để xác định thí sinh trúng tuyển. Các nhóm đối tượng và tiêu chí phụ (TCP) trong xét tuyển được quy định cụ thể như sau (xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ Nhóm đối tượng 1 đến Nhóm đối tượng 5):
     - Nhóm đối tượng 1: Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng tương ứng với ngành dự xét tuyển đạt loại giỏi. Có 02 tiêu chí phụ trong xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ TCP 1 đến TCP 2) bao gồm:
TCP 1: Điểm xếp loại tốt nghiệp hoặc điểm đánh giá tốt nghiệp hoặc tương đương của trình độ trung cấp hoặc cao đẳng theo hệ số 10. Trường hợp bảng điểm tốt nghiệp không thể hiện điểm này, thí sinh phải tự liên hệ cơ sở đào tạo để tổng hợp và xác nhận.
TCP 2: Điểm trung bình học tập toàn khóa.
     - Nhóm đối tượng 2: Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng tương ứng với ngành dự xét tuyển đạt loại khá và có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. Có 02 tiêu chí phụ trong xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ TCP 1 đến TCP 2) bao gồm:
     + TCP 1: Điểm xếp loại tốt nghiệp hoặc điểm đánh giá tốt nghiệp hoặc tương đương của trình độ trung cấp hoặc cao đẳng theo hệ số 10.
     + TCP 2: Thâm niên công tác theo đúng chuyên môn đào tạo (tính theo tháng).
     - Nhóm đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi. Có 02 tiêu chí phụ trong xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ TCP 1 đến TCP 2) bao gồm:
     + TCP 1: Tổng điểm trung bình các môn Toán học, Hóa học, Sinh học năm học lớp 12 theo thang điểm 10.
     + TCP 2: Điểm trung bình môn Sinh học năm lớp 12 theo thang điểm 10.
     - Nhóm đối tượng 4: Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi. Có 02 tiêu chí phụ trong xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ TCP 1 đến TCP 2)
         TCP 1: Điểm trung bình các môn năm học lớp 12 theo thang điểm 10.
         TCP 2: Điểm trung bình môn Sinh học năm lớp 12 theo thang điểm 10.
Trường hợp điểm tổng kết môn học không theo thang điểm 10 thì phải quy đổi về thang điểm 10.
     - Nhóm đối tượng 5: Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá và có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. Có 02 tiêu chí phụ trong xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ TCP 1 đến TCP 2) bao gồm:
      + TCP 1: Điểm trung bình các môn năm học lớp 12. Trường hợp điểm tổng kết môn học không theo thang điểm 10 thì phải quy đổi về thang điểm 10.
      + TCP 2: Thâm niên công tác theo đúng chuyên môn đào tạo (tính theo tháng).
* Trường không áp dụng chính sách ưu tiên về đối tượng, khu vực trong quá trình xét tuyển.

Theo http://www.tbump.edu.vn

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Y dược Thái Bình công bố phương án tuyển sinh 2021

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH