Đại học Y dược TPHCM tuyển hơn 2000 chỉ tiêu năm 2018

Trường Đại học y dược TPHCM thông báo tuyển sinh năm 2018 với tổng chỉ tiêu 2050 chỉ tiêu, trong đó ngành dược học cao nhất với 450 chỉ tiêu.

Mã trường: YDS

1.         Đối tượng tuyển sinh

-        Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

-        Có nguyện vọng, làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.

-        Tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định.

2.         Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3.        Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyến hoặc kết họp thi tuyến và xét tuyển)

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Môn thi để xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học. Ngoài ra, nhà trường còn áp dụng các

phương án xét tuyển bằng các tiêu chí phụ khi số lượng thí sinh đồng điểm vượt quá chỉ tiêu (xem mục 27).

Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho các thí sinh đã được quy định tại công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

-         Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-          Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018:

+ TOEFL ITP 450 điểm.

+ TOEFL iBT 45 điểm.

+ IELTS 4.0 điểm

Các thí sinh này sẽ được tính 10.0 điểm khi xét tuyển bằng tiêu chí phụ.

Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

4.          Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Ngành đào tạo

Tổng chỉ tiêu

Ngân sách Nhà nước

Chỉ tiêu tuyển thẳng

Đại học hệ chính quy

2050

2050

 

Y khoa

400

400

20

Y học dự phòng

120

120

6

Y học cổ truyền

150

150

7

Răng - Hàm - Mặt

100

100

5

Dược học

450

450

22

Điều dưỡng

150

150

7

Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh

120

120

6

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

100

100

5

Dinh dưỡng

60

60

3

Kỹ thuật phục hình răng

40

40

2

Kỹ thuật xét nghiệm y học

120

120

6

Kỹ thuật hình ảnh y học

80

80

4

Kỹ thuật phục hồi chức năng

80

80

4

Y tế công cộng

80

80

4

 5.         Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do Hội đồng tuyển sinh nhà trường xác định.

6. Các thông tin cân thiêt khác đê thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

TT

(1)

trường

(2)

Mã ngành

(3)

Tên ngành (4)

Chỉ tiêu (dự kiến)

(5)

Tổ họp môn xét tuyển (6)

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Môn chính

1

YDS

7720101

Y khoa

400

-

B00

-

2

YDS

7720110

Y học dự phòng

120

-

B00

-

3

YDS

7720115

Y học cổ truyền

150

-

B00

-

4

YDS

7720501

Răng - Hàm - Mặt

100

-

B00

-

5

YDS

7720201

Dược học

450

-

B00

-

6

YDS

7720301

Điều dưỡng

150

-

B00

-

7

YDS

7720301_02

Điều dưỡng chuyên ngành Hô sinh

120

-

B00

-

8

YDS

7720301_03

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

100

-

B00

-

9

YDS

7720401

Dinh dưỡng

60

-

B00

-

10

YDS

7720502

Kỹ thuật phục hình răng

40

-

B00

-

11

YDS

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

120

-

B00

-

12

YDS

7720602

Kỹ thuật hình ảnh y học

80

-

B00

-

13

YDS

7720603

Kỹ thuật phục hôi chức năng

80

-

B00

-

14

YDS

7720701

Y tế công cộng

80

 

 

 

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

Đăng ký dự thi

Thí sinh đăng ký dự thi tại Sở GDĐT, điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 01/4 đến 20/4/2018.

Xét tuyển thẳng

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2018.

Thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến: từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2018.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT tại nơi đăng ký dự thi: từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2018.

Nguyên tắc xét tuyến như sau:

Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Điểm xét tuyển: là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 3 môn Toán, Sinh học, Hóa học theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi (a) + các điểm ưu tiên (b)

(a)    = điểm thi môn Toán + điểm thi môn Sinh học + điểm thi môn Hóa học

(b)   = điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Điểm chuẩn: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Xét tuyển:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định của từng ngành, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (bao gồm số thí sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh dự bị của trường; học sinh các trường dự bị đại học được giao về trường);

Căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh nộp hồ sơ;

Căn cứ vào nguyện vọng ưu tiên của thí sinh;

Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng ngành theo thứ tự giảm dần của điểm xét tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển được chọn theo điểm xét tuyển, tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp số lượng thí sinh đạt điểm chuẩn để được tuyển vượt quá số lượng dự kiến thí sinh nhập học theo chỉ tiêu được phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP.HỒ Chí Minh do bằng nhau về điểm xét tuyển, nhà trường áp dụng lần lượt theo thứ tự 02 giải pháp sau đây để chọn thí sinh trúng tuyển trong số các thí sinh cùng điểm ở mức điểm chuẩn:

Dựa vào điểm môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) trong kỳ thi THPT. Các thí sinh không có điểm thi môn ngoại ngữ sẽ không được xét tuyển ở bước này. Các thí sinh được miễn thi bài thi môn ngoại ngữ được áp dụng quy định tại mục 2.3.

Neu số thí sinh được chọn ở bước này vẫn vượt quá chỉ tiêu dự kiến, các thí sinh đạt ở bước 1 này sẽ được xét tuyển tiếp theo bước 2.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn

Hội đồng tuyển sinh công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ 00 ngày 06/8/2018.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1 bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh trước 17 giờ 00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện). Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học đợt 1 được xem như từ chối nhập học.

Nhà trường dự kiến bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp sử dụng Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế và tổng điểm thi môn Toán + Sinh học + Hóa học để xét tuyến đại học trong năm 2019. Đối với diện xét tuyển kết hợp, chiếm không quá 25% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.

Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyến

Hồ sơ thí sinh cần phải nộp cho trường khi nhập học được quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh;

Khi thí sinh đến nhập học, Hội đồng tuyển sinh trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Trường hợp phát hiện các sai sót, sẽ được xử lý theo quy định của Quy chế tuyển sinh;

Trong quá trình xét tuyển và khi sinh viên đang theo học, nhà trường sẽ tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ và điểm xét tuyển của thí sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong “Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học; cao đẳng, trung cấp”. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong Phiếu ĐKXT và dữ liệu đãng ký dự thi với hồ sơ gốc.

8. Chính sách ưu tiên: tuyển thắng

8.1.    Đôi tượng tuyên thăng

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

8.1.1. Thí sinh thuộc diện điểm a đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào học đại học một trong tất cả các ngành.

8.1.2.          Thí sinh thuộc diện điểm b đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào học đại học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

8.1.3.          Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế:

Môn Hóa: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học hoặc Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Môn Sinh: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành (trừ ngành Dược học).

8.1.4.          Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

Môn Sinh:

Giải nhất: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Y khoa hoặc Răng - Hàm -Mặt.

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng.

Môn Hóa:

Giải nhất: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

8.1.5.          Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức năm 2017 có dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến:

Lĩnh vực y, sinh học và nội dung để tài phù hợp với ngành đào tạo:

■       Giải nhất: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng

■       Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng.

Lĩnh vực hóa học, dược học và nội dung đề tài phũ hợp với ngành đào tạo:

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Việc xác định nội dung khoa học liên quan và phù hợp với ngành đào tạo do Hội đồng xét tuyển quyết định

8.2.    Chỉ tiêu tuyến thắng

Chỉ tiêu tuyển thẳng của từng ngành được ghi tại mục 2.4 của đề án tuyển sinh (tuyển sinh bàng phương thức khác).

8.3.    Phương án xét tuyển thẳng

Trong trường hợp số lượng thí sinh nộp vào từng ngành vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh tại bảng tại mục 2.4, nhà trường sẽ xét ưu tiên lần lượt theo thứ tự các đối tượng được từ mục 2.8.1 l đến mục 2.8.1.5 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh cùng một mục nhưng vượt quá chỉ tiêu, nhà trường áp dụng tiêu chí phụ đã nêu ở mục 2.7.

Nhà trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2018.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học trực tiếp tại trường trước 17 giờ 00 ngày 23/7/2018. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho nhà trường được xem như từ chối nhập học. Nhà trường sẽ báo cáo kết quả xét tuyển thẳng cho Vụ GDĐH trước 17 giờ 00 ngày 24/7/2018.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Y dược TPHCM tuyển hơn 2000 chỉ tiêu năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH