Đại học Y Hà Nội tuyển 1120 chỉ tiêu năm 2018

Trường đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2018 với tổng 1.120 chỉ tiêu, trong đó ngành y đa khoa tuyển 500 chỉ tiêu.

Mã trường: YHB

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú: Trường Đại học Y Hà Nội sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và có tổ hợp 3 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học        
1.1
Y khoa 7720101 500 B00  
Bác sỹ Y Đa khoa
1.2
Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa 7720101_YHT 100 B00  
Thí sinh trúng tuyển học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường
1.3
Y học dự phòng 7720110 100 B00  
Bác sỹ Y học Dự phòng
1.4
Y học cổ truyền 7720115 50 B00  
Bác sỹ Y học Cổ truyền
1.5
Điều dưỡng 7720301 100 B00  
Cử nhân Điều dưỡng
1.6
Dinh dưỡng 7720401 60 B00  
Cử nhân Dinh dưỡng
1.7
Răng - Hàm - Mặt 7720501 80 B00  
Bác sỹ Răng Hàm Mặt
1.8
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 50 B00  
Cử nhân Xét nghiệm Y học
1.9
Khúc xạ nhãn khoa 7720699 50 B00  
Cử nhân Khúc xạ Nhãn khoa
1.10
Y tế công cộng 7720701 30 B00  
Cử nhân Y tế Công cộng
       

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường sẽ công bố công khai ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành trước ngày 19/07/2018 (nếu có)

- Điều kiện nhận ĐKXT: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có tổ hợp bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước: Trường Đại học Y Hà Nội không sử dụng kết quả điểm thi THPT Quốc gia các năm trước để xét tuyển vào Trường. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

2.6.1. Tên trường: Trường Đại học Y Hà Nội - Mã Trường: YHB

Địa chỉ: Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

2.6.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo, cụ thể như sau:

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

Y Đa Khoa

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720101

500

Y Đa Khoa Phân hiệu Thanh Hóa*

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720101_YHT

100

Y học Cổ truyền

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720115

50

Răng Hàm Mặt

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720501

80

Y học Dự phòng

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720110

100

Y tế Công cộng

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720701

30

Xét nghiệm Y học

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720601

50

Điều dưỡng

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720301

100

Dinh dưỡng

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720401

60

Khúc xạ Nhãn khoa

B00 (Toán – Hóa - Sinh)

7720699

50

Tổng

 

1120

* Ngành Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa: Đươc xét tuyển như là một ngành của Trường Đại học Y Hà Nội. Thí sinh trúng tuyển ngành này, sẽ học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường – Địa chỉ: Đường Quang Trung III, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

2.6.3. Các điều kiện sử dụng trong xét tuyển

- Thí sinh tốt nghiệp THPT và có tổ hợp bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.

- Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo.

- Tiêu chí phụ dùng để xét tuyển nếu các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau:

+ Ưu tiên 1: Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp.

+ Ưu tiên 2: Theo thứ tự đăng ký nguyện vọng.

Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) cho các thí sinh đã được quy định tại công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh này sẽ được tính 10 điểm khi xét tuyển bằng tiêu chí phụ và phải nộp cho Trường bản photo công chứng chứng chỉ Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp trước ngày 14/07/2018. Thí sinh không có điểm bài thi ngoại ngữ (Tiếng Anh, hoặc Tiếng Pháp) hoặc không có/ không nộp chứng chỉ Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp được quy định tại công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 của Bộ GD&ĐT sẽ không được dùng tiêu chí phụ này để xét ưu tiên.

Đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước: Không sử dụng kết quả điểm thi THPT Quốc gia các năm trước để xét tuyển vào Trường.

Hội đồng tuyển sinh công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ 00 ngày 06/8/2018. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1 bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia đến Trường Đại học Y Hà Nội bằng thư chuyển phát nhanh trước 17 giờ 00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện) hoặc nộp tại Trường Đại học Y Hà Nội. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học đợt 1 được xem như từ chối nhập học

Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển:

Khi thí sinh đến nhập học, Hội đồng tuyển sinh trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Trường hợp phát hiện có sai sót, Nhà trường sẽ được xử lý theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành;

Trong quá trình xét tuyển và khi sinh viên đang theo học, nhà trường sẽ tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ và điểm xét tuyển của thí sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong “Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học; cao đẳng, trung cấp”. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
- Thời gian, hình thức nhận ĐKXT: Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT.

- Tổ hợp bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học.

2.8. Chính sách ưu tiên:
Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

2.8.1. Tuyển thẳng:

Tuyển thẳng vào tất cả các ngành:
- Thí sinh đạt Giải Quốc tế (Nhất, Nhì, Ba) môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học.

- Thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn: Toán, Hóa, Sinh, Vật lý, Tin học, Tiếng Anh.

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học.

Thí sinh đạt giải Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Tiếng Anh được tuyển thẳng vào các ngành: YHCT, YHDP, Điều Dưỡng, Dinh Dưỡng, YTCC, Khúc xạ Nhãn khoa, Xét nghiệm.
Thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật: Hiệu trưởng, Hội đồng Tuyển sinh của Trường xem xét cụ thể từng kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải và căn cứ vào sự phù hợp về nội dung khoa học của đề tài hoặc dự án để tuyển thẳng.
- Nếu đạt giải Quốc tế (giải Nhất, Nhì, Ba, Tư): Xem xét tuyển thẳng tất cả các ngành.

- Nếu đạt giải Quốc gia (giải Nhất, Nhì, Ba): Xem xét tuyển thẳng vào một số ngành hệ cử nhân.

Số lượng tuyển thẳng: không quá 15% mỗi chuyên ngành. Nếu vượt chỉ tiêu tuyển thẳng, Nhà trường xét tiêu chí ưu tiên:
- Ưu tiên1: Thứ tự đạt giải;

- Ưu tiên 2: Điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT.

Hồ sơ tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về sở Giáo dục và Đào tạo trước 20/05/2018, để Sở GD&ĐT chuyển cho Trường Đại học Y Hà Nội trước 01/06/2018. Hồ sơ gồm:
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ ưu tiên xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ GD&ĐT)

(2) Bản phô tô giấy chứng nhận đạt giải.

(3) Bản phô tô Học bạ THPT.

(4) Báo cáo đề tài đạt giải (đối với những thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật).

Hội đồng Tuyển sinh Trường công bố kết quả trúng tuyển diện tuyển thẳng trước 17h ngày 18/07/2018. Nếu trúng tuyển diện tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đạt giải cho Trường Đại học Y Hà Nội để xác nhận nhập học trước ngày 21/07/2018.

2.8.2. Xét tuyển thẳng:

Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường đại học Y Hà Nội theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trường Đại học Y Hà Nội dành chỉ tiêu cho thí sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2017- 2018, như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh: Ngành Điều dưỡng: 3 chỉ tiêu; Ngành Y tế công cộng: 3 chỉ tiêu.
Nếu vượt quá chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường ưu tiên theo điểm trung bình chung học tập 3 môn Toán, Hóa, Sinh tại Trường dự bị.

Điều kiện trúng tuyển: thí sinh phải đủ các tiêu chuẩn sau:
- Thí sinh phải có tổng điểm kết quả thi THPT Quốc gia 3 môn Toán, Hóa, Sinh (tính cả điểm ưu tiên, không nhân hệ số): 21 điểm và trúng tuyển vào Trường Dự bị Đại học Dân tộc.

- Thí sinh phải có điểm trung bình của mỗi môn học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc: Toán, Hóa, Sinh đạt 6,0 điểm trở lên.

- Có hạnh kiểm loại tốt.

2.8.3 Ưu tiên xét tuyển (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng).

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Tiếng Anh được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học:

- Đạt giải Nhất: Cộng 4,0 điểm.

- Đạt giải Nhì: Cộng 3,0 điểm.

- Đạt giải Ba: Cộng 2,0 điểm.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí dự kiến với sinh viên chính qui theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và theo Quyết định tự chủ của Trường Đại học Y Hà Nội được Thủ tướng phê duyệt năm 2018 (dự kiến)

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Y Hà Nội tuyển 1120 chỉ tiêu năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH