Đại học y tế công cộng công bố điểm chuẩn năm 2014

Ngày 12/8, trường đại học y tế công cộng đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Chi tiết cụ thể, các em xem dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học y tế công cộng năm 2014

I, Ngành y tế công cộng

Ưu tiên

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vưc 2NT

Khu vực 1

Học sinh phổ thông

19,00

18,50

18,00

17,50

Nhóm 2

18,00

17,50

17,00

16,50

Nhóm 1

17,00

16,50

16,00

15,50

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có:

Tổng điểm thi làm tròn + Điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng = 19,00

II, Ngành xét nghiệm y học dự phòng.

Ưu tiên

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vưc 2NT

Khu vực 1

Học sinh phổ thông

18,00

17,50

17,00

16,50

Nhóm 2

17,00

16,50

16,00

15,50

Nhóm 1

16,00

15,50

15,00

14,50

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có:

Tổng điểm thi làm tròn + Điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng = 18,00

 Nguồn: Đại học y tế công cộng

Viết bình luận: Đại học y tế công cộng công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH