Đại học Y tế công cộng tuyển 360 chỉ tiêu năm 2018

Phương án tuyển sinh Đại học Y tế công cộng năm 2018 được chính thức công bố, trường tuyển 360 chỉ tiêu.

Mã trường: YTC

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;           Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

- Có điểm Trung bình năm học của các môn học được lựa chọn xét tuyển ở lớp 12 không nhỏ hơn 5,0 (áp dụng riêng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT). 

- Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh

- Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển thẳng các thí sinh đủ điều kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

+ Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối với các ngành: Y tế công cộng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học;

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT đối với các ngành: Dinh dưỡng học, Công tác xã hội.

        2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt

Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Nhóm ngành VI

 

 

 

- Y tế công cộng

170

170

0

- Dinh dưỡng

60

0

60

- Kỹ thuật xét nghiệm y học

80

80

0

Nhóm ngành VII

- Công tác xã hội

 

50

 

0

 

50

Tổng

360

250

110

         2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Điều kiện nhận ĐKXT:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT hoặc tương đương);

+ Có điểm trung bình năm học của các môn học được lựa chọn xét tuyển ở lớp 12 không nhỏ hơn 5,0 (áp dụng riêng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT).

 2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

- Mã trường: YTC                                                    

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường Đại học Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

TT

Ngành học

Mã ngành

Phương thức tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

Tiêu chí xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Y tế công cộng

7720701

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

 

B00: (Toán – Hóa – Sinh)

A00: (Toán – Lý – Hóa)

D01: (Toán – Văn – Anh)

D08: (Toán – Sinh - Anh)

 

- Sử dụng kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các môn được chọn để xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Toán học theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Điểm trung bình năm học  môn Toán ở lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

170

2

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

B00: (Toán – Hóa – Sinh)

A00: (Toán – Lý – Hóa)

A02: (Toán – Lý – Sinh)

80

3

Dinh dưỡng học

7720401

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

B00: (Toán – Hóa – Sinh)

D01: (Toán – Văn – Anh)

D08: (Toán – Sinh  - Anh)

 

Sử dụng kết quả học tập cấp THPT của các môn thuộc mỗi tổ hợp:

Điểm xét tuyển = Môn 1 TB + Môn 2 TB + Môn 3 TB + Điểm ưu tiên

Trong đó:

- Điểm TB là điểm trung bình năm học của các môn học xét tuyển ở lớp 12; Điểm TB của từng  môn xét tuyển không nhỏ hơn 5,0. 

- Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Trung bình năm học môn Toán của lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Điểm trung bình chung môn Toán của các lớp 10, 11, 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu

60

4

Công tác xã hội

7760101

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

B00: (Toán – Hóa – Sinh)

D01: (Toán – Văn – Anh)

C03: (Toán – Văn – Lịch sử)

C04: (Toán – Văn – Địa lý)

50

            2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

2.7.1. Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia

- Ngành áp dụng: Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học

- Thời gian: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức nhận ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.7.2. Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ)

- Ngành áp dụng: Dinh dưỡng học, Công tác xã hội   

- Thời gian: Từ 11/7/2018 đến 30/7/2018

- Hình thức nhận ĐKXT: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Điện thoại: 024.62662342)

2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;

- Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

- Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

- Học phí dự kiến:

+ Y tế công cộng: 10.700.000 đồng/năm học

+ Dinh dưỡng học: 11.800.000 đồng/năm học

+ Công tác xã hội: 8.100.000 đồng/năm học

+ Xét nghiệm Y học: 11.800.000 đồng/năm học

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 15/8/2018 – 30/8/2018

3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 10/9/2018 – 25/9/2018

Theo TTHN

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Y tế công cộng tuyển 360 chỉ tiêu năm 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH