Danh mục mã trường THPT tại tỉnh Hưng Yên

Tuyensinh247 tổng hợp mã trường THPT của tỉnh Hưng Yên năm 2019 như: chuyên Hưng Yên, Phạm Ngũ Lão, Yên Mỹ,...

Mã trường THPT tại tỉnh Hưng Yên năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
22 Hưng Yên 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_22 Sở GDĐT Hưng Yên Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_22
307 Nguyễn Văn Linh - TP Hưng Yên Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
000 Sở GDĐT Hưng Yên 307 Nguyễn Văn Linh,TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
011 THPT Chuyên Hưng Yên Ph. An Tảo, TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
012 THPT Hưng Yên Ph. Quang Trung, TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
013 Trung tâm GDTX TP
Hưng Yên
Ph. Quang Trung, TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
014 Phòng GDĐT TP Hưng
Yên
Ph. Quang trung, TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
015 THPT Tô Hiệu Ph. Hiến Nam, TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
070 TC Văn hóa Ng.Thuật và
D. Lịch HY
Ph. An Tảo, TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
072 Trung cấp Nghề Hưng
Yên
Ph. Hiến Nam TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
078 THPT Quang Trung Xã Bảo Khê TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
088 Trung cấp Nghề Giao
thông Vận tải HY
Số 2, Nguyễn Văn Linh-TP HY Khu vực 2
22 Hưng Yên 01 Thành phố Hưng
Yên
101 Trung tâm GDNN -
GDTX TP Hưng Yên
Ph. Quang Trung - TP Hưng Yên Khu vực 2
22 Hưng Yên 02 Huyện Kim Động 016 THPT Kim Động Xã Lương Bằng H Kim Động Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 02 Huyện Kim Động 017 THPT Đức Hợp Xã Đức Hợp H Kim Động Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 02 Huyện Kim Động 018 Trung tâm GDTX Kim
Động
TTr. Lương Bằng, huyện Kim Động Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 02 Huyện Kim Động 019 Phòng GDĐT Kim Động TTr. Lương Bằng, Kim Động Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 02 Huyện Kim Động 073 THPT Nghĩa Dân Xã Nghĩa Dân, Kim Động Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 02 Huyện Kim Động 074 THPT Nguyễn Trãi T. Trấn Lương Bằng, Kim Động Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 02 Huyện Kim Động 105 Trung tâm GDNN -
GDTX Kim Động
TT Lương Bằng - Kim Động Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 03 Huyện Ân Thi 020 THPT Ân Thi TTr. Ân Thi, Ân Thi Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 03 Huyện Ân Thi 021 THPT Nguyễn Trung
Ngạn
Xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 03 Huyện Ân Thi 022 Trung tâm GDTX Ân Thi TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 03 Huyện Ân Thi 023 Trung tâm KTTH-HN Ân
Thi
TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 03 Huyện Ân Thi 024 Phòng GDĐT Ân Thi TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 03 Huyện Ân Thi 025 THPT Lê Quý Đôn TTr. Ân Thi, Ân Thi Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 03 Huyện Ân Thi 026 THPT Phạm Ngũ Lão Xã Tân Phúc, Ân Thi Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 03 Huyện Ân Thi 104 Trung tâm GDNN -
GDTX Ân Thi
TTr. Ân Thi, Ân Thi Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 027 THPT Khoái Châu TTr. Khoái Châu, Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 028 THPT Nam Khoái Châu Xã Đại Hưng,Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 029 Trung tâm GDTX Khoái
Châu
TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 030 Trung tâm KTTH-HN
Khoái Châu
TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 031 Phòng GDĐT Khoái Châu TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 032 THPT Trần Quang Khải Xã Dạ Trạch, Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 033 THPT Phùng Hưng Xã Phùng Hưng, Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 066 Cao đẳng Nghề Cơ điện
và Thủy lợi
Xã Dân Tiến H Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 079 THPT Nguyễn Siêu Xã Đông Kết, Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 092 Cao đẳng Cơ điện và
Thủy Lợi
Xã Dân Tiến Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 093 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 04 Huyện Khoái Châu 106 Trung tâm GDNN -
GDTX Khoái Châu
TT Khoái Châu - Khoái Châu Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 05 Huyện Yên Mỹ 034 THPT Yên Mỹ Xã Tân Lập, Yên Mỹ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 05 Huyện Yên Mỹ 035 THPT Triệu Quang Phục Yên Phú, Yên Mỹ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 05 Huyện Yên Mỹ 036 Trung tâm GDTX Phố Nối Xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 05 Huyện Yên Mỹ 037 Phòng GDĐT Yên Mỹ TTr. Yên Mỹ, Yên Mỹ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 05 Huyện Yên Mỹ 038 THPT Hồng Bàng TTr. Yên Mỹ, Yên Mỹ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 05 Huyện Yên Mỹ 064 Cao đẳng Công Nghiệp
Hưng Yên
Xã Giai Phạm, Yên Mỹ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 05 Huyện Yên Mỹ 076 THPT Minh Châu Xã Minh Châu, Yên Mỹ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 06 Huyện Tiên Lữ 039 THPT Tiên Lữ TTr. Vương, Tiên Lữ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 06 Huyện Tiên Lữ 040 THPT Trần Hưng Đạo Xã Thiện Phiến, Tiên Lữ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 06 Huyện Tiên Lữ 041 THPT Hoàng Hoa Thám Xã Thuỵ Lôi, Tiên Lữ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 06 Huyện Tiên Lữ 042 Trung tâm GDTX Tiên Lữ TTr. Vương H Tiên Lữ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 06 Huyện Tiên Lữ 043 Trung tâm KTTH-HN
Tiên Lữ
TTr. Vương H Tiên Lữ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 06 Huyện Tiên Lữ 044 Phòng GDĐT Tiên Lữ TTr. Vương, Tiên Lữ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 06 Huyện Tiên Lữ 080 THPT Ngô Quyền TTr. Vương, Tiên Lữ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 06 Huyện Tiên Lữ 102 Trung tâm GDNN -
GDTX Tiên Lữ
TT Vương - Tiên Lữ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 07 Huyện Phù Cừ 045 THPT Phù Cừ Xã Nhật Quang, Phù Cừ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 07 Huyện Phù Cừ 046 THPT Nam Phù Cừ Xã Tam Đa, Phù Cừ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 07 Huyện Phù Cừ 047 Trung tâm GDTX Phù Cừ Xã Phan Sào Nam H Phù Cừ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 07 Huyện Phù Cừ 048 Phòng GDĐT Phù Cừ TTr. Trần Cao, Phù Cừ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 07 Huyện Phù Cừ 075 THPT Nguyễn Du TTr. Trần Cao, Phù Cừ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 07 Huyện Phù Cừ 103 Trung tâm GDNN -
GDTX Phù Cừ
Xã Phan Sào Nam - Phù Cừ Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 08 Huyện Mỹ Hào 049 THPT Mỹ Hào TTr. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 08 Huyện Mỹ Hào 050 THPT Nguyễn Thiện
Thuật
Xã Bạch Sam, Mỹ Hào Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 08 Huyện Mỹ Hào 051 Trung tâm GDTX Mỹ Hào Xã Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 08 Huyện Mỹ Hào 052 Phòng GDĐT Mỹ Hào TTr. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 08 Huyện Mỹ Hào 077 THPT Hồng Đức T.Tr Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 08 Huyện Mỹ Hào 087 Cao đẳng Hàng Không H. Mỹ Hào Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 08 Huyện Mỹ Hào 090 TH, THCS, THPT Hồng
Đức
Xã Nhân Hòa Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 08 Huyện Mỹ Hào 107 Trung tâm GDNN -
GDTX Mỹ Hào
Xã Phùng Chí Kiên - Mỹ Hào Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 09 Huyện Văn Lâm 053 THPT Văn Lâm Xã Lạc Đạo, Văn Lâm Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 09 Huyện Văn Lâm 054 THPT Trưng Vương Xã Trưng Trắc, Văn Lâm Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 09 Huyện Văn Lâm 055 Trung tâm GDTX Văn
Lâm
TTr. Như Quỳnh H Văn Lâm Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 09 Huyện Văn Lâm 056 Phòng GDĐT Văn Lâm TTr. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 09 Huyện Văn Lâm 081 THPT Hùng Vương xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 09 Huyện Văn Lâm 085 THPT Lương Tài Xã Lương Tài, Văn Lâm, HY Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 09 Huyện Văn Lâm 086 Cao đẳng ASEAN Xã Trưng Trắc - Văn Lâm Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 09 Huyện Văn Lâm 108 Trung tâm GDNN -
GDTX Văn Lâm
TT Như Quỳnh - Văn Lâm Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 057 THPT Văn Giang Xã Cửu Cao H Văn Giang Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 058 Trung tâm GDTX Văn
Giang
TTr. Văn Giang, Văn Giang Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 059 Phòng GDĐT Văn Giang TTr. Văn Giang, Văn Giang Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 060 THPT Dương Quảng Hàm Xã Liên Nghĩa, Văn Giang Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 082 THPT Nguyễn Công Hoan Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 083 Trung cấp Công nghệ,
Kinh tế Việt Hàn
Xã Long Hưng, Văn Giang Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 084 Trường TH, THCS,
THPT Đoàn thị Điểm - Ecopark
Khu đô thị Ecopark,Văn Giang,HY Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 089 Trung cấp Cảnh sát C66 TTr. Văn Giang, H. Văn Giang Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 091 TH, THCS, THPT Đoàn
Thị Điểm - Greenfield
Khu Đô thị Ecopark Khu vực 2 NT
22 Hưng Yên 10 Huyện Văn Giang 109 Trung tâm GDNN -
GDTX Văn Giang
TT Văn Giang, Văn Giang Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tại tỉnh Hưng Yên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!