Danh mục mã trường THPT tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình có tổng 35 trường THPT + TTGDTX, dưới đây là danh sách tất cả các mã trường THPT năm 2020 tại tỉnh Ninh Bình:

Mã trường THPT tỉnh Ninh Bình 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
27 Ninh Bình 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_27   Khu vực 3
27 Ninh Bình 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_27   Khu vực 3
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình CNY CĐ Y tế Ninh Bình 297 Hải Thượng Lãn Ông, p. Nam Thành,Tp.
Ninh Bình
Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 002 TC Kinh tế kỹ thuật và Tại chức Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 003 TC Y Dược Tôn Thất Tùng Ph. Bích Đào, TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 011 THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ph. Tân Thành TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 012 THPT Đinh Tiên Hoàng Ph. Bích Đào TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 013 THPT Trần Hưng Đạo Ph. Ninh Phong TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 014 THPT Ninh Bình - Bạc Liêu Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 015 THPT Nguyễn Công Trứ Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 016 GDTX Ninh Bình Phường Tân Thành, TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 017 CĐ nghề LiLaMa 1 Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 018 TC nghề Thành Nam Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 019 TC nghề Mỹ thuật Thanh Bình Phố Phúc Trì, P.Phúc Thành, TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 020 TC nghề kinh tế - KT Công Đoàn
Ninh Bình
Số 25 Trần Hưng Đạo, Ph. Đông Thành, Tp. Ninh
Bình
Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 091 THPT Bán công Ninh Bình Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 01 Thành phố Ninh Bình 092 THPT dân lập Nguyễn Công Trứ Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình Khu vực 2
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 021 THPT Nguyễn Huệ Ph. Bắc Sơn TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 022 THPT Ngô Thì Nhậm Ph. Đông Sơn TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 023 TTGDTX Tam Điệp Ph. Trung Sơn TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 024 CĐ nghề Cơ điện - Xây dựng Tam
Điệp
Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 025 CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình Xã Yên Bình, TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 026 TC Nghề số 13 Ph. Nam Sơn, TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 027 TC Nghề số 14 Xã Yên Sơn, TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 028 TC Nghề Việt Can Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 02 Thành phố Tam Điệp 029 GDNN - GDTX Tam Điệp phường Trung Sơn, TP Tam Điệp Khu vực 1
27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 031 THPT Nho Quan A Xã Quỳnh Lưu H. Nho Quan Khu vực 1
27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 032 THPT Nho Quan B TTr. Nho Quan H Nho Quan Khu vực 1
27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 033 THPT Dân tộc nội trú TTr. Nho Quan H Nho Quan Khu vực 1
27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 034 TTGDTX Nho Quan TTr. Nho Quan H Nho Quan Khu vực 1
27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 035 THPT Nho Quan C Xã Gia Lâm H. Nho Quan Khu vực 1
27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 036 TC Nghề Nho Quan Xã Lạng Phong, TT Nho Quan Khu vực 1
27 Ninh Bình 03 Huyện Nho Quan 037 GDNN - GDTX Nho Quan TTr. Nho Quan H Nho Quan Khu vực 1
27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 041 THPT Gia Viễn A Xã Gia Phú H Gia Viễn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 042 THPT Gia Viễn B Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 043 THPT Gia Viễn C Xã Gia Sinh H Gia Viễn Khu vực 1
27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 044 TTGDTX Gia Viễn TTr. Me H Gia Viễn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 04 Huyện Gia Viễn 045 GDNN - GDTX Gia Viễn Thị trấn Me, huyện Gia Viễn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 001 TC Công nghệ và Y tế Pasteur Phố Thiên Sơn, Ttr Thiên Tôn, H. Hoa Lư, Ninh
Bình
Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 051 THPT Hoa Lư A Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 052 THPT Trương Hán Siêu Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 053 TTGDTX Hoa Lư TTr. Thiên Tôn H Hoa Lư Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 054 GDNN - GDTX Hoa Lư TTr. Thiên tôn, huyện Hoa Lư Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 05 Huyện Hoa Lư 093 THPT dân lập Hoa Lư Xã Ninh Mỹ, H. Hoa Lư Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 061 THPT Yên Mô A Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Khu vực 1
27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 062 THPT Yên Mô B Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô Khu vực 1
27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 063 TTGDTX Yên Mô Xã Yên Phong H Yên Mô Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 064 THPT Tạ Uyên Xã Yên Phong, huyện Yên Mô Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 06 Huyện Yên Mô 065 GDNN - GDTX Yên Mô Xã Yên Phong,  huyện Yên Mô Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 071 THPT Kim Sơn A thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 072 THPT Kim Sơn B Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 073 THPT Bình Minh thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 074 TTGDTX Kim Sơn Xã Thượng Kiệm H Kim Sơn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 075 THPT Kim Sơn C Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 07 Huyện Kim Sơn 076 GDNN - GDTX Kim Sơn xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 08 Huyện Yên Khánh 081 THPT Yên Khánh A Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 08 Huyện Yên Khánh 082 THPT Yên Khánh B Xã Khánh Cư H Yên Khánh Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 08 Huyện Yên Khánh 083 THPT Vũ Duy Thanh Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 08 Huyện Yên Khánh 084 TTGDTX Yên Khánh Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 08 Huyện Yên Khánh 085 THPT Yên Khánh C Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 08 Huyện Yên Khánh 086 GDNN - GDTX Yên Khánh Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh Khu vực 2 NT
27 Ninh Bình 08 Huyện Yên Khánh 094 THPT dân lập Yên Khánh Xã Khánh Cường H Yên Khánh Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Ninh Bình

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!