Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Thọ

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Phú Thọ năm 2020 bao gồm 71 trường cụ thể như sau:

Mã trường THPT tỉnh Phú Thọ năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
15 Phú Thọ 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_15   Khu vực 3
15 Phú Thọ 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_15   Khu vực 3
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 001 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Ngõ 70, đường Hàn Thuyên, phường Tân Dân,
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 002 Trường THPT Việt Trì Tổ 22 khu 12, đường Lê Quý Đôn, phường Gia
Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 003 Trường THPT Công nghiệp Việt Trì Tổ 16, Khu Đô thị Đồng Mạ, phường Thanh
Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 004 Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì Khu 1B, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 005 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Ngõ 250, đường Lê Quí Đôn, Khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 006 Trường THPT Vũ Thê Lang Số nhà 880A, đường Châu Phong, phường Tân
Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 007 Trường PT Hermann Gmeiner Việt
Trì
Phố Châu Phong, Đường Phù Đổng, phường Dữu
Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 008 Trường THPT Trần Phú Số 121, đường Lý Tự Trọng, phường Thanh
Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 009 Trung tâm GDNN-GDTX Việt Trì Tổ 37 khu 3, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt
Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 060 Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phú Thọ Tổ 22B, Khu Hà Liễu, Phường Gia Cẩm, Thành
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 063 Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ Số 3647, Khu 1, phường Vân Phú, Thành Phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 066 Trường Trung cấp Nghề Công nghệ
và Vận tải Phú Thọ
Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 068 Trường Trung cấp Nghề Herman
Gmeiner Việt Trì
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 069 Trường Trung cấp nghề Bách khoa
Phú Thọ
Phường Tiên Cá,t thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 070 Trường Trung cấp nghề Công nghệ,
Du lịch và dịch vụ Phú Nam
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 071 Trường THPT Lê Quý Đôn Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 073 Trường Cao đẳng Công nghiệp thực
phẩm
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 075 Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 076 Trường THPT Dân lập Âu cơ Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 077 Trường THPT Dân lập Vân Phú Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 087 Trường THPT Bán công Công
nghiệp Việt Trì
Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 088 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 090 Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ Phố Thành Công, phường Tiên Cát, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 091 Trường Phổ thông Chất lượng cao
Hùng Vương
Khuôn viên Trường Đại học Hùng Vương,
phường Nông Trang, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 092 Trường Cao đẳng Nghề số 2 - Bộ
Quốc phòng
Số 2193, đường Hùng Vương, thành Phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 010 Trường THPT Hùng Vương Số 148 phố Tân Lập, phường Hùng Vương, TX
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 011 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
tỉnh Phú Thọ
Khu 2, xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 012 Trường THPT Thị xã Phú Thọ Phố Tân Lập, phường Hùng Vương, thị xã Phú
Thọ, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 013 Trường THPT Trường Thịnh Số nhà 16, đường Kim Đồng, khu dân cư Trường An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 014 Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã
Phú Thọ
Số 154 Phố Tân Lập, Phường Hùng Vương, thị xã
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 061 Trung tâm KTTH-HN thị xã Phú Thọ Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 065 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ
và Nông lâm Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 074 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 078 Trường THPT Bán Công Hùng
Vương
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 015 Trường THPT Đoan Hùng Số 10, đường Thọ Sơn, thị trấn Đoan Hùng,
huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 016 Trường THPT Chân Mộng Khu 4, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 017 Trường THPT Quế Lâm Xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Khu vực 1
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 018 Trung tâm GDNN-GDTX Đoan
Hùng
Khu 9, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú
Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 079 Trường THPT Bán Công Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 019 Trường THPT Thanh Ba Khu 9, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú
Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 020 Trường THPT Yển Khê Khu 15, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú
Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 021 Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba Số 148, đường Phạm Tiến Duật, thị trấn Thanh
Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 062 Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú
Thọ
Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 080 Trường THPT Bán Công Thanh Ba Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 022 Trường THPT Hạ Hoà Số 41, Phố Chu Văn An, Đường Âu Cơ, thị trấn
Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 023 Trường THPT Vĩnh Chân Khu 7, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú
Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 024 Trường THPT Xuân Áng Khu 6, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 025 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Số nhà 60, phố Chu Văn An, thị trấn Hạ Hòa,
huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 026 Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Hoà Số 114 Khu 7, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 027 Trường THPT Cẩm Khê Số 136 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 028 Trường THPT Hiền Đa Khu Thạch Đê, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 029 Trường THPT Phương Xá Khu Minh Tân, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 030 Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê Số 45, Phố Quế Hoa, thị trấn Cẩm Khê, huyện
Cẩm Khê
Khu vực 1
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 081 Trường THPT Bán Công Cẩm Khê Thị trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 031 Trường THPT Yên Lập Số 248, đường An Lập, Chùa 11, thị trấn Yên
Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 032 Trường THPT Lương Sơn Khu Xuân Tân, Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 033 Trường THPT Minh Hòa Khu 4, Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú
Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 034 Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lập Số 30, đường Long Sơn, khu chùa 11, thị trấn
Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 089 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
THCS&THPT huyện Yên Lập
Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 035 Trường THPT Thanh Sơn Phố 19/5 thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 036 Trường THPT Văn Miếu xóm Dẹ 1, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 037 Trường THPT Hương Cần Khu Tân Hương, xã Hương Cần, huyện Thanh
Sơn, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 038 Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn Số nhà 151 phố Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn,
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 067 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội
trú Phú Thọ
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 082 Trường THPT Bán Công Thanh Sơn Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 039 Trường THPT Phù Ninh Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 040 Trường THPT Tử Đà Khu Gai Hạ, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 041 Trường THPT Trung Giáp Khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú
Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 042 Trường THPT Nguyễn Huệ Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 043 Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh Số nhà 24, Khu Bãi Thơi, Thị trấn Phong Châu,
Phù Ninh, Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 064 Trường Cao đẳng nghề Giấy và Cơ
điện
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 083 Trường THPT Bán Công Phù Ninh Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 084 Trường THPT Phan Đăng Lưu Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 044 Trường THPT Long Châu Sa Số 90, Đường Vũ Duệ, thị trấn Lâm Thao, huyện
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 045 Trường THPT Phong Châu Khu 14, thị trấn hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 046 Trường THPT Lâm Thao Số nhà 65 Phố Vũ Duệ, thị trấn Lâm Thao, huyện
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 047 Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao Khu Lâm Nghĩa, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm
Thao, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 048 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa
chất
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao Khu vực 1
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 072 Trường ĐH Công nghiệp Việt trì Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao Khu vực 1
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 085 Trường THPT Bán Công Phong
Châu
Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 049 Trường THPT Tam Nông Khu 4, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 050 Trường THPT Mỹ Văn Xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 051 Trường THPT Hưng Hoá Khu Tiến Thịnh, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam
Nông, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 052 Trung tâm GDNN-GDTX Tam Nông Khu 3, Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 086 Trường THPT Bán Công Tam Nông Xã Hương Nộn, H. Tam Nông Khu vực 1
15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 053 Trường THPT Thanh Thuỷ Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 054 Trường THPT Trung Nghĩa Khu 2, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 055 Trường THPT Tản Đà Khu 3, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 056 Trung tâm GDNN-GDTX Thanh
Thuỷ
Khu 1 xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy,tỉnh
Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 057 Trường THPT Minh Đài Khu Minh Tâm, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn,
tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 058 Trường THPT Thạch Kiệt Khu Cường Thịnh 1, xã Thạch kiệt, huyện Tân
Sơn, tỉnh Phú Thọ
Khu vực 1
15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 059 Trung tâm GDNN-GDTX Tân Sơn Khu 8, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Thọ

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học