Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Thọ

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Phú Thọ năm 2019 bao gồm 71 trường cụ thể như sau:

Mã trường THPT tỉnh Phú Thọ năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
15 Phú Thọ 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_15   Khu vực 3
15 Phú Thọ 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_15
  Khu vực 3
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 001 Trường THPT Chuyên
Hùng Vương
Phường Tân Dân, TP. Viêt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 002 Trường THPT Việt Trì Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 003 Trường THPT Công
nghiệp Việt Trì
Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 004 Trường THPT Kỹ thuật
Việt Trì
Phường Vân Phú, TP. Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 005 Trường THPT Nguyễn
Tất Thành
Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 006 Trường THPT Vũ Thê
Lang
Phường Tân Dân, TP. Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 007 Trường PT Hermann
Gmeiner Việt Trì
Phường Dữu Lâu, TP. Viêt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 008 Trường THPT Trần Phú Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 009 Trung tâm GDNN-GDTX
Việt Trì
Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 060 Trung tâm KTTH-HN
tỉnh Phú Thọ
Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 063 Trường Cao đẳng Nghề
Phú Thọ
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 066 Trường Trung cấp Nghề Công nghệ và Vận tải
Phú Thọ
Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 068 Trường Trung cấp Nghề
Herman Gmeiner Việt Trì
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 069 Trường Trung cấp nghề
Bách khoa Phú Thọ
Phường Tiên Cá,t thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 070 Trường Trung cấp nghề Công nghệ, Du lịch và
dịch vụ Phú Nam
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 071 Trường THPT Lê Quý
Đôn
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 073 Trường Cao đẳng Công
nghiệp thực phẩm
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 075 Trường Cao đẳng Dược
Phú Thọ
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 076 Trường THPT Dân lập
Âu cơ
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 077 Trường THPT Dân lập
Vân Phú
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 087 Trường THPT Bán công
Công nghiệp Việt Trì
Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 01 Thành phố Việt Trì 088 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật Phú Thọ
Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 010 Trường THPT Hùng
Vương
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 011 Trường PT Dân tộc nội
trú tỉnh Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 012 Trường THPT Thị xã Phú
Thọ
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 013 Trường THPT Trường
Thịnh
Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 014 Trung tâm GDNN-GDTX
Thị xã Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 061 Trung tâm KTTH-HN thị
xã Phú Thọ
Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 065 Trường Cao đẳng nghề
Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 074 Trường Cao đẳng Y tế
Phú Thọ
Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 02 Thị xã Phú Thọ 078 Trường THPT Bán Công
Hùng Vương
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ Khu vực 2
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 015 Trường THPT Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng Khu vực 1
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 016 Trường THPT Chân Mộng Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng Khu vực 1
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 017 Trường THPT Quế Lâm Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng Khu vực 1
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 018 Trung tâm GDNN-GDTX
Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng Khu vực 1
15 Phú Thọ 03 Huyện Đoan Hùng 079 Trường THPT Bán Công
Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 019 Trường THPT Thanh Ba Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 020 Trường THPT Yển Khê Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 021 Trung tâm GDNN-GDTX
Thanh Ba
Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 062 Trường Cao đẳng nghề cơ
điện Phú Thọ
Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba Khu vực 1
15 Phú Thọ 04 Huyện Thanh Ba 080 Trường THPT Bán Công
Thanh Ba
Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 022 Trường THPT Hạ Hoà Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 023 Trường THPT Vĩnh Chân Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 024 Trường THPT Xuân Áng Xã Xuân Áng, huyện Hạ Hoà Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 025 Trường THPT Nguyễn
Bỉnh Khiêm
Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà Khu vực 1
15 Phú Thọ 05 Huyện Hạ Hòa 026 Trung tâm GDNN-GDTX
Hạ Hoà
Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà Khu vực 1
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 027 Trường THPT Cẩm Khê Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê Khu vực 1
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 028 Trường THPT Hiền Đa Xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 029 Trường THPT Phương Xá Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 030 Trung tâm GDNN-GDTX
Cẩm Khê
Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê Khu vực 1
15 Phú Thọ 06 Huyện Cẩm Khê 081 Trường THPT Bán Công
Cẩm Khê
Thị trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 031 Trường THPT Yên Lập Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 032 Trường THPT Lương Sơn Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 033 Trường THPT Minh Hoà Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập Khu vực 1
15 Phú Thọ 07 Huyện Yên Lập 034 Trung tâm GDNN-GDTX
Yên Lập
Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 035 Trường THPT Thanh Sơn Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 036 Trường THPT Văn Miếu Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 037 Trường THPT Hương Cần Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 038 Trung tâm GDNN-GDTX
Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 067 Trường Trung cấp nghề
Dân tộc nội trú Phú Thọ
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 08 Huyện Thanh Sơn 082 Trường THPT Bán Công
Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 039 Trường THPT Phù Ninh Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 040 Trường THPT Tử Đà Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 041 Trường THPT Trung Giáp Xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 042 Trường THPT Nguyễn
Huệ
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 043 Trung tâm GDNN-GDTX
Phù Ninh
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 064 Trường Cao đẳng nghề
Giấy và Cơ điện
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 083 Trường THPT Bán Công
Phù Ninh
Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 09 Huyện Phù Ninh 084 Trường THPT Phan Đăng
Lưu
Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh Khu vực 1
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 044 Trường THPT Long Châu
Sa
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 045 Trường THPT Phong
Châu
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao Khu vực 1
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 046 Trường THPT Lâm Thao Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 047 Trung tâm GDNN-GDTX
Lâm Thao
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao Khu vực 2 NT
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 048 Trường Cao đẳng Công
nghiệp Hóa chất
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao Khu vực 1
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 072 Trường ĐH Công nghiệp
Việt trì
Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao Khu vực 1
15 Phú Thọ 10 Huyện Lâm Thao 085 Trường THPT Bán Công
Phong Châu
Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 049 Trường THPT Tam Nông Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 050 Trường THPT Mỹ Văn Xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 051 Trường THPT Hưng Hoá Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 052 Trung tâm GDNN-GDTX
Tam Nông
Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông Khu vực 1
15 Phú Thọ 11 Huyện Tam Nông 086 Trường THPT Bán Công
Tam Nông
Xã Hương Nộn, H. Tam Nông Khu vực 1
15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 053 Trường THPT Thanh
Thuỷ
Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ Khu vực 1
15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 054 Trường THPT Trung
Nghĩa
Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ Khu vực 1
15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 055 Trường THPT Tản Đà Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ Khu vực 1
15 Phú Thọ 12 Huyện Thanh Thủy 056 Trung tâm GDNN-GDTX
Thanh Thuỷ
Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ Khu vực 1
15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 057 Trường THPT Minh Đài Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 058 Trường THPT Thạch Kiệt Xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn Khu vực 1
15 Phú Thọ 13 Huyện Tân Sơn 059 Trung tâm GDNN-GDTX
Tân Sơn
Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Thọ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!