Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên

Mã trường THPT tại tỉnh Phú Yên năm 2020 bao gồm: THPT Ngô Gia Tự, Nguyễn Công Trứ, Chu Văn An,...

Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
39 Phú Yên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_39   Khu vực 3
39 Phú Yên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_39   Khu vực 3
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 001 THPT Nguyễn Huệ Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 003 PT Dân tộc nội trú tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 004 Phổ thông Duy Tân Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 005 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 007 THPT Ngô Gia Tự Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 017 THPT Nguyễn Trãi Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 018 THPT Nguyễn Trường Tộ Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 019 THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 022 Trung tâm GDTX tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 031 Trung tâm KTTH-HN tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 032 Cao đẳng nghề Phú Yên Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 036 Đại học Xây dựng Miền Trung Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 043 Cao đẳng Công thương Miền Trung Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 014 THPT Lê Lợi Thị trấn La Hai, Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 027 THPT Nguyễn Thái Bình Xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 028 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Đồng Xuân
Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 042 THCS và THPT Chu Văn An Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 048 THPT Lê Lợi Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 012 THPT Phan Đình Phùng Phường Xuân Phú , thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 013 THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 035 THCS và THPT Nguyễn Khuyến Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 039 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
Tx.Sông Cầu
Xã Xuân Phương , thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 046 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Xuân Cảnh, Tx Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 050 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 054 THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 055 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
(Từ 25/01/2017 đến trước 01/01/2020)
Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 010 THPT Lê Thành Phương An Mỹ, Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 011 THPT Trần Phú Thị Trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 025 THCS và THPT Võ Thị Sáu Xã An Ninh Tây, H. Tuy An Khu vực 1
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 034 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Tuy An
Thị trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 041 THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân Xã An Định, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 051 THPT Lê Thành Phương Xã An Mỹ, H. Tuy An Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 015 THPT Phan Bội Châu Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 026 Trường Trung cấp nghề thanh niên
dân tộc Phú Yên
Xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 040 THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc Xã Sơn Long, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 049 Trung tâm GDTX-HN H. Sơn Hòa Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 016 THPT Nguyễn Du Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 033 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H.Sông Hinh
Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 038 THPT Tôn Đức Thắng Xã Eabar, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 045 THCS và THPT Võ Văn Kiệt Xã Sơn Giang, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 030 THPT DL Lê Thánh Tôn Xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 052 THPT Nguyễn Văn Linh Xã Hòa Hiệp Nam, H.. Đông Hoà Khu vực 1
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 056 THPT Lê Trung Kiên Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 057 THPT Nguyễn Công Trứ Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 058 THPT Nguyễn Văn Linh Xã Hòa Hiệp Trung, H. Đông Hoà Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 059 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Đông Hòa
Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 002 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 024 THPT Trần Bình Trọng Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 029 THPT Trần Suyền Xã Hòa Trị , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 044 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Phú Hòa
Xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 008 THPT Lê Hồng Phong Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 009 THPT Phạm Văn Đồng Xã Hòa Phú, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 021 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 047 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Tây Hòa
Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 053 Cấp 2-3 Sơn Thành Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 10 TX Đông Hòa 006 THPT Lê Trung Kiên Phường  Hòa Vinh, TX. Đông Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 10 TX Đông Hòa 020 THPT Nguyễn Công Trứ Phường   Hòa Vinh, TX. Đông Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 10 TX Đông Hòa 023 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
TX. Đông Hòa
Phường  Hòa Vinh, TX. Đông Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 10 TX Đông Hòa 037 THPT Nguyễn Văn Linh P. Hòa Hiệp Trung, TX. Đông Hòa Khu vực 2


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!