Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên

Mã trường THPT tại tỉnh Phú Yên năm 2020 bao gồm: THPT Ngô Gia Tự, Nguyễn Công Trứ, Chu Văn An,...

Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
39 Phú Yên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_39   Khu vực 3
39 Phú Yên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_39   Khu vực 3
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 001 THPT Nguyễn Huệ Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 003 PT Dân tộc nội trú tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 004 Phổ thông Duy Tân Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 005 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 007 THPT Ngô Gia Tự Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 017 THPT Nguyễn Trãi Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 018 THPT Nguyễn Trường Tộ Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 019 THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 022 Trung tâm GDTX tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 031 Trung tâm KTTH-HN tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 032 Cao đẳng nghề Phú Yên Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 036 Đại học Xây dựng Miền Trung Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 043 Cao đẳng Công thương Miền Trung Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 014 THPT Lê Lợi Thị trấn La Hai, Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 027 THPT Nguyễn Thái Bình Xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 028 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Đồng Xuân
Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 042 THCS và THPT Chu Văn An Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 048 THPT Lê Lợi Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 012 THPT Phan Đình Phùng Phường Xuân Phú , thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 013 THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 035 THCS và THPT Nguyễn Khuyến Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 039 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
Tx.Sông Cầu
Xã Xuân Phương , thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 046 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Xuân Cảnh, Tx Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 050 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 054 THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 055 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
(Từ 25/01/2017 đến trước 01/01/2020)
Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 010 THPT Lê Thành Phương An Mỹ, Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 011 THPT Trần Phú Thị Trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 025 THCS và THPT Võ Thị Sáu Xã An Ninh Tây, H. Tuy An Khu vực 1
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 034 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Tuy An
Thị trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 041 THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân Xã An Định, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 051 THPT Lê Thành Phương Xã An Mỹ, H. Tuy An Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 015 THPT Phan Bội Châu Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 026 Trường Trung cấp nghề thanh niên
dân tộc Phú Yên
Xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 040 THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc Xã Sơn Long, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 049 Trung tâm GDTX-HN H. Sơn Hòa Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 016 THPT Nguyễn Du Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 033 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H.Sông Hinh
Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 038 THPT Tôn Đức Thắng Xã Eabar, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 045 THCS và THPT Võ Văn Kiệt Xã Sơn Giang, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 030 THPT DL Lê Thánh Tôn Xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 052 THPT Nguyễn Văn Linh Xã Hòa Hiệp Nam, H.. Đông Hoà Khu vực 1
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 056 THPT Lê Trung Kiên Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 057 THPT Nguyễn Công Trứ Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 058 THPT Nguyễn Văn Linh Xã Hòa Hiệp Trung, H. Đông Hoà Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 H.  Đông Hòa 059 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Đông Hòa
Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 002 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 024 THPT Trần Bình Trọng Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 029 THPT Trần Suyền Xã Hòa Trị , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 044 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Phú Hòa
Xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 008 THPT Lê Hồng Phong Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 009 THPT Phạm Văn Đồng Xã Hòa Phú, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 021 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 047 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
H. Tây Hòa
Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 053 Cấp 2-3 Sơn Thành Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 10 TX Đông Hòa 006 THPT Lê Trung Kiên Phường  Hòa Vinh, TX. Đông Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 10 TX Đông Hòa 020 THPT Nguyễn Công Trứ Phường   Hòa Vinh, TX. Đông Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 10 TX Đông Hòa 023 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX
TX. Đông Hòa
Phường  Hòa Vinh, TX. Đông Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 10 TX Đông Hòa 037 THPT Nguyễn Văn Linh P. Hòa Hiệp Trung, TX. Đông Hòa Khu vực 2


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH