Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên

Mã trường THPT tại tỉnh Phú Yên năm 2019 bao gồm: THPT Ngô Gia Tự, Nguyễn Công Trứ, Chu Văn An,...

Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Tỉnh Phú Yên: Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin.


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
39 Phú Yên 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_39   Khu vực 3
39 Phú Yên 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_39
  Khu vực 3
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 001 THPT Nguyễn Huệ Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 003 PT Dân tộc nội trú tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 004 Phổ thông Duy Tân Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 005 THPT Chuyên Lương
Văn Chánh
Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 007 THPT Ngô Gia Tự Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 017 THPT Nguyễn Trãi Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 018 THPT Nguyễn Trường Tộ Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 019 THPT tư thục Nguyễn
Bỉnh Khiêm
Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 022 Trung tâm GDTX tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 031 Trung tâm KTTH-HN tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 032 Cao đẳng nghề Phú Yên Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 036 Đại học Xây dựng Miền
Trung
Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 043 Cao đẳng Công thương
Miền Trung
Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 014 THPT Lê Lợi Thị trấn La Hai, Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 027 THPT Nguyễn Thái Bình Xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 028 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Đồng
Xuân
Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 042 THCS và THPT Chu Văn
An
Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 048 THPT Lê Lợi Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 012 THPT Phan Đình Phùng Phường Xuân Phú , thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 013 THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 035 THCS và THPT Nguyễn
Khuyến
Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 039 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX Tx.Sông
Cầu
Xã Xuân Phương , thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 046 THCS và THPT Võ
Nguyên Giáp
Xuân Cảnh, Tx Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 050 THCS và THPT Võ
Nguyên Giáp
Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu Khu vực 1
39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 054 THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 2
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 010 THPT Lê Thành Phương An Mỹ, Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 011 THPT Trần Phú Thị Trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 025 THCS và THPT Võ Thị
Sáu
Xã An Ninh Tây, H. Tuy An Khu vực 1
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 034 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Tuy
An
Thị trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 041 THCS và THPT Nguyễn
Viết Xuân
Xã An Định, H. Tuy An Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 051 THPT Lê Thành Phương Xã An Mỹ, H. Tuy An Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 015 THPT Phan Bội Châu Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 026 Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú
Yên
Xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 040 THCS và THPT Nguyễn
Bá Ngọc
Xã Sơn Long, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 049 Trung tâm GDTX-HN H.
Sơn Hòa
Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 016 THPT Nguyễn Du Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 033 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H.Sông
Hinh
Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 038 THPT Tôn Đức Thắng Xã Eabar, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 045 THCS và THPT Võ Văn
Kiệt
Xã Sơn Giang, H. Sông Hinh Khu vực 1
39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 006 THPT Lê Trung Kiên Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 020 THPT Nguyễn Công Trứ Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 023 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Đông
Hòa
Huyện Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 030 THPT DL Lê Thánh Tôn Xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 037 THPT Nguyễn Văn Linh Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 052 THPT Nguyễn Văn Linh Xã Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hoà Khu vực 1
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 002 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 024 THPT Trần Bình Trọng Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 029 THPT Trần Suyền Xã Hòa Trị , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 044 Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Phú
Hòa
Xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 008 THPT Lê Hồng Phong Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 009 THPT Phạm Văn Đồng Xã Hòa Phú, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 021 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 047 Trung tâm GD Nghề
nghiệp - GDTX H. Tây Hòa
Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT
39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 053 Cấp 2-3 Sơn Thành Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!