Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường THPT tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2020: THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quang Diệu, Đinh Tiên Hoàng,...

Mã trường THPT tại tỉnh Quảng Ngãi 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
35 Quảng Ngãi 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_35 58, Hùng Vương, TP Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_35 58 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 001 Trường THPT Trần Kỳ Phong Xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 002 Trường THPT Lê Quý Đôn Xã Bình Trung, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 003 Trường THPT Bình Sơn TTr. Châu ổ, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 004 Trường THPT Vạn Tường Xã Bình Phú, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 005 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Bình Sơn
Xã Bình Long, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 060 Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ
Dung Quất (Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất)
Xã Bình Hải, H. Bình Sơn Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 006 Trường THPT Ba Gia Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 007 Trường THPT Tư thục Trương Định Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 054 Trường THPT Võ Nguyên Giáp
(Học xong lớp 12 từ năm 2015 trở về trước)
TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 055 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
(Học xong lớp 12 từ năm 2015 trở về trước)
TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 056 Trường THPT Sơn Mỹ (Học xong
lớp 12 từ năm 2015 trở về trước)
Xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 057 Trung tâm DN-GDTX&HN huyện Sơn Tịnh (Học xong lớp 12 từ năm
2015 trở về trước)
TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 065 Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi (TN từ năm 2015 trở về trước) Xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 008 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 009 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Ph. Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 010 Trường THPT Sơn Mỹ Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 011 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Ph. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 012 Trường THPT Lê Trung Đình Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 013 Trường THPT chuyên Lê Khiết Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 014 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
Quảng Ngãi
Ph. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 015 Trường THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Ph. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 016 Trường THPT Tư thục Hoàng Văn
Thụ
Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 017 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Sơn Tịnh
Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 018 Trung tâm DN-GDTX&HN tỉnh
Quảng Ngãi
Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 061 Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi (Trung cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi) (TN từ năm 2016 đến năm
2019)
Ph.Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 062 Trường TCN Kinh tế - Công nghệ Dung Quất (Trường Trung cấp Kinh
tế - Công nghệ Dung Quất)
Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 066 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn
Quốc - Quảng Ngãi
236, Hoàng Hoa Thám, P.Quảng Phú Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 068 Trường Cao đẳng Quảng Ngãi (Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công
nghiệp Quảng Ngãi)
Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 069 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy
Trâm
Ph. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 019 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 020 Trường THPT Chu Văn An TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 021 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 022 Trường THPT Thu Xà Xã Nghĩa Hoà, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 023 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tư
Nghĩa
TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 063 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới (Cao
đẳng Cơ giới)
Xã Nghĩa Kỳ, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 024 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 025 Trường THPT Nguyễn Công Phương TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 026 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành Xã Hành Thiện, H. Nghĩa Hành Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 027 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Nghĩa Hành
Xã Hành Đức, H. Nghĩa Hành Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 028 Trường THPT Số 2 Mộ Đức Xã Đức Nhuận, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 029 Trường THPT Phạm Văn Đồng TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 030 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 031 Trường THPT Trần Quang Diệu Xã Đức Lân, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 032 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mộ
Đức
TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức Phổ (Trước 01/02/2020) 033 Trường THPT Số 1 Đức Phổ Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức Phổ (Trước 01/02/2020) 034 Trường THPT Lương Thế Vinh Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức Phổ (Trước 01/02/2020) 035 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức Phổ (Trước 01/02/2020) 036 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Đức Phổ
Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức Phổ (Trước 01/02/2020) 058 Trường THPT số 2 Đức Phổ (Trước
25/01/2017)
Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức Phổ (Trước 01/02/2020) 064 Trường Trung cấp nghề Đức Phổ
(TN từ năm 2017 trở về trước)
Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 037 Trường THPT Ba Tơ TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 038 Trường THPT Phạm Kiệt Xã Ba Vì, H. Ba Tơ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 039 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ba
TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 040 Trường THPT Minh Long Xã Long Hiệp, H. Minh Long Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 041 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Minh Long
Xã Long Hiệp, H. Minh Long Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 042 Trường THPT Quang Trung Xã Sơn Thành, H. Sơn Hà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 043 Trường THPT Sơn Hà TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 044 Trường THCS và THPT Phạm Kiệt Xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 045 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Sơn Hà
TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 046 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 047 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Sơn Tây
Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 048 Trường THPT Trà Bồng Xã Trà Sơn, H. Trà Bồng Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 049 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Trà
Bồng
Xã Trà Thủy, H. Trà Bồng Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 074 Trường THPT Tây Trà (Từ
01/02/2020)
Xã Trà Phong, H. Trà Bồng Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà (Trước 01/02/2020) 050 Trường THPT Tây Trà (Trước
01/02/2020)
Xã Trà Phong, H. Tây Trà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà (Trước 01/02/2020) 051 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Tây Trà
Xã Trà Phong, H. Tây Trà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 14 Huyện Lý Sơn 052 Trường THPT Lý Sơn Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 14 Huyện Lý Sơn 053 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lý
Sơn
Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 15 Thị xã Đức Phổ 070 Trường THPT số 1 Đức Phổ (Từ
ngày 01/02/2020)
Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 15 Thị xã Đức Phổ 071 Trường THPT Lương Thế Vinh (Từ
01/02/2020)
Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 15 Thị xã Đức Phổ 072 Trường THPT Số 2 Đức Phổ (Từ
01/02/2020)
Xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 15 Thị xã Đức Phổ 073 Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Đức
Phổ (Từ 01/02/2020)
Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ Khu vực 2


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!