Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

Mã trường THPT tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2019: THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quang Diệu, Đinh Tiên Hoàng,...

Mã trường THPT tại tỉnh Quảng Ngãi 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
35 Quảng Ngãi 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_35 58, Hùng Vương, TP Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_35
  Khu vực 3
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 001 Trường THPT Trần Kỳ
Phong
Xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 002 Trường THPT Lê Quý
Đôn
Xã Bình Trung, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 003 Trường THPT Bình Sơn TTr. Châu ổ, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 004 Trường THPT Vạn Tường Xã Bình Phú, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 005 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Bình Sơn
Xã Bình Long, H. Bình Sơn Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 01 Huyện Bình Sơn 060 Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ Dung Quất (Trường Cao đẳng Kỹ
nghệ Dung Quất)
Xã Bình Trị, H. Bình Sơn Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 006 Trường THPT Ba Gia Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 007 Trường THPT Tư thục
Trương Định
Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 054 Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Học xong
lớp 12 từ năm 2015 trở về
trước)
TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 055 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Học xong
lớp 12 từ năm 2015 trở về
trước)
TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 056 Trường THPT Sơn Mỹ (Học xong lớp 12 từ năm
2015 trở về trước)
Xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 057 Trung tâm DN- GDTX&HN huyện Sơn Tịnh (Học xong lớp 12 từ năm 2015 trở về trước) TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 02 Huyện Sơn Tịnh 065 Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi (TN từ
năm 2015 trở về trước)
Xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
008 Trường THPT Võ
Nguyên Giáp
Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
009 Trường THPT Huỳnh
Thúc Kháng
Ph. Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
010 Trường THPT Sơn Mỹ Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
011 Trường THPT Trần Quốc
Tuấn
Ph. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
012 Trường THPT Lê Trung
Đình
Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
013 Trường THPT chuyên Lê
Khiết
Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
014 Trường THPT Dân tộc
nội trú tỉnh Quảng Ngãi
Ph. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
015 Trường THPT Tư thục
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ph. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
016 Trường THPT Tư thục
Hoàng Văn Thụ
Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng
Ngãi
017 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Sơn Tịnh
Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 018 Trung tâm DN- GDTX&HN tỉnh Quảng
Ngãi
Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 061 Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi (Trung
cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi)
Ph.Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 062 Trường TCN Kinh tế - Công nghệ Dung Quất (Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung
Quất)
Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 03 Thành phố Quảng Ngãi 066 Trường Cao đẳng Việt
Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
236, Hoàng Hoa Thám, P.Quảng Phú Khu vực 2
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 019 Trường THPT Số 1 Tư
Nghĩa
TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 020 Trường THPT Chu Văn
An
TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 021 Trường THPT Số 2 Tư
Nghĩa
Xã Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 022 Trường THPT Thu Xà Xã Nghĩa Hoà, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 023 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Tư Nghĩa
TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 04 Huyện Tư Nghĩa 063 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới (Cao đẳng Cơ
giới)
Xã Nghĩa Kỳ, H. Tư Nghĩa Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 024 Trường THPT Số 1 Nghĩa
Hành
TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 025 Trường THPT Nguyễn
Công Phương
TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 026 Trường THPT Số 2 Nghĩa
Hành
Xã Hành Thiện, H. Nghĩa Hành Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 05 Huyện Nghĩa Hành 027 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nghĩa Hành Xã Hành Đức, H. Nghĩa Hành Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 028 Trường THPT Số 2 Mộ
Đức
Xã Đức Nhuận, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 029 Trường THPT Phạm Văn
Đồng
TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 030 Trường THPT Nguyễn
Công Trứ
Xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 031 Trường THPT Trần
Quang Diệu
Xã Đức Lân, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 06 Huyện Mộ Đức 032 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Mộ Đức
TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 033 Trường THPT Số 1 Đức
Phổ
Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 034 Trường THPT Lương Thế
Vinh
Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 035 Trường THPT Số 2 Đức
Phổ
Xã Phổ Khánh, H. Đức Phổ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 036 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Đức Phổ
TTr. Đức Phổ, H. Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 058 Trường THPT số 2 Đức
Phổ (Trước 25/01/2017)
Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 07 Huyện Đức phổ 064 Trường Trung cấp nghề
Đức Phổ
TTr. Đức Phổ, H. Đức Phổ Khu vực 2 NT
35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 037 Trường THPT Ba Tơ TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 038 Trường THPT Phạm Kiệt Xã Ba Vì, H. Ba Tơ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 08 Huyện Ba Tơ 039 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Ba Tơ
TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 040 Trường THPT Minh Long Xã Long Hiệp, H. Minh Long Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 09 Huyện Minh Long 041 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Minh Long
Xã Long Hiệp, H. Minh Long Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 042 Trường THPT Quang
Trung
Xã Sơn Thành, H. Sơn Hà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 043 Trường THPT Sơn Hà TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 044 Trường THCS và THPT
Phạm Kiệt
Xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 10 Huyện Sơn Hà 045 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Sơn Hà
TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 046 Trường THPT Đinh Tiên
Hoàng
Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 11 Huyện Sơn Tây 047 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Sơn Tây
Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 048 Trường THPT Trà Bồng Xã Trà Sơn, H. Trà Bồng Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 12 Huyện Trà Bồng 049 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Trà Bồng
Xã Trà Thủy, H. Trà Bồng Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 050 Trường THPT Tây Trà Xã Trà Phong, H. Tây Trà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 13 Huyện Tây Trà 051 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Tây Trà
Xã Trà Phong, H. Tây Trà Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 14 Huyện Lý Sơn 052 Trường THPT Lý Sơn Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn Khu vực 1
35 Quảng Ngãi 14 Huyện Lý Sơn 053 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Lý Sơn
Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!