Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Trị

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Quảng Trị năm 2020 như: THPT Nguyễn Du, chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ.

Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Trị 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
32 Quảng Trị 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_32 01 Tạ Quang Bửu Khu vực 3
32 Quảng Trị 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_32 01 Tạ Quang Bửu Khu vực 3
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 000 Sở GD&ĐT Quảng Trị Phường 1-TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 024 THPT chuyên Lê Quý Đôn Phường 5-TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 025 THPT Đông Hà Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 026 THPT Lê Lợi Phường 5- TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 027 THPT Phan Châu Trinh Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 028 Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 051 Trung tâm GDTX Đông Hà Phường 1-Thị xã Đông hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 063 TC nghề Quảng Trị Phường 5, TP Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 066 TH, THCS và THPT Trưng Vương Đông Hà, Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 071 Trung tâm GDNN-GDTX TP. Đông
Phường 1, TP. Đông hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 080 Trường Hội nhập Quốc tế iSchool
Quảng Trị
TP Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 002 Phòng GD&ĐT TX Quảng Trị Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 016 THPT Thị xã Quảng Trị Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 017 Phổ thông DTNT tỉnh Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 018 THPT Nguyễn Huệ Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 053 Trung tâm GDTX TX Quảng trị Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 057 Trung tâm KTTH-HN TX Quảng trị Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 073 Trung tâm GDNN-GDTX TX.
Quảng trị
Phường1, TX. Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 003 Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 043 THPT Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 044 THPT Cửa Tùng Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 045 THPT Nguyễn Công Trứ Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 046 THCS&THPT Bến Quan TT Bến Quan-H.Vĩnh Linh Khu vực 1
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 056 Trung tâm GDTX Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 058 Trung tâm KTTH-HN Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 067 THCS&THPT Bến Hải Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 076 Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Linh TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 081 THPT Bến Quan TT Bến Quan, H.Vĩnh Linh Khu vực 1
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 082 THPT Bến Hải Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 004 Phòng GD&ĐT Gio Linh Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 039 THCS&THPT Cồn Tiên Xã Hải Thái-H. Gio Linh Khu vực 1
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 040 THPT Gio Linh Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 041 THPT Nguyễn Du (đến 28/7/2019) Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 055 Trung tâm GDTX Gio Linh Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 075 Trung tâm GDNN-GDTX Gio Linh TT Gio Linh, H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 077 THCS&THPT Cửa Việt Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 083 THPT Cồn Tiên Xã Hải Thái-H. Gio Linh Khu vực 1
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 005 Phòng GD&ĐT Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 030 THPT Tân Lâm (đến 23/02/2020) Xã Cam Thành-H. Cam Lộ Khu vực 1
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 031 THPT Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 032 THPT Lê Thế Hiếu Xã Cam Chính-H. Cam Lộ Khu vực 1
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 050 Trung tâm GDTX Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 064 THPT Chế Lan Viên Xã Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 070 Trung tâm GDNN-GDTX Cam Lộ TT Cam Lộ, H. Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 079 THCS&THPT Tân Lâm Cam Thành, Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 006 Phòng GD&ĐT Triệu Phong Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 020 THPT Triệu Phong Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong Khu vực 1
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 021 THPT Chu Văn An Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 022 THPT Vĩnh Định Xã Triệu Tài-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 054 Trung tâm GDTX Triệu Phong Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 062 THPT Nguyễn Hữu Thận Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 074 Trung tâm GDNN-GDTX Triệu
Phong
TT ái Tử, H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 007 Phòng GD&ĐT Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 011 THPT Bùi Dục Tài Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 012 THPT Hải Lăng Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 013 THPT Trần Thị Tâm Xã Hải Quế -H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 014 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 052 Trung tâm GDTX Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 072 Trung tâm GDNN-GDTX Hải Lăng TT Hải Lăng, H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 008 Phòng GD&ĐT Hướng Hóa Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 034 THPT Hướng Hoá Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 035 THPT Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 048 Trung tâm GDTX Hướng Hoá Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 059 THPT Hướng Phùng Xã Hướng Phùng-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 061 THPT A Túc Xã A Túc H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 068 Trung tâm GDNN-GDTX Hướng
Hoá
TT Khe Sanh, H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 009 Phòng GD&ĐT Đakrông Xã Mò ó-H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 037 THPT Đakrông TT Krông Klang-H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 049 Trung tâm GDTX Đakrông TT Krông Klang-H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 060 THPT Số 2 Đakrông (đến
23/02/2020)
Xã Tà Rụt-H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 069 Trung tâm GDNN-GDTX Đakrông TT Krông Klang, H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 078 THCS&THPT Đakrông Tà Rụt Khu vực 1
32 Quảng Trị 10 Huyện đảo Cồn Cỏ 065 Huyện đảo Cồn Cỏ   Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Trị

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!