Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Trị

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Quảng Trị năm 2020 như: THPT Nguyễn Du, chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ.

Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Trị 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
32 Quảng Trị 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_32 01 Tạ Quang Bửu Khu vực 3
32 Quảng Trị 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_32 01 Tạ Quang Bửu Khu vực 3
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 000 Sở GD&ĐT Quảng Trị Phường 1-TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 024 THPT chuyên Lê Quý Đôn Phường 5-TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 025 THPT Đông Hà Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 026 THPT Lê Lợi Phường 5- TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 027 THPT Phan Châu Trinh Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 028 Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 051 Trung tâm GDTX Đông Hà Phường 1-Thị xã Đông hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 063 TC nghề Quảng Trị Phường 5, TP Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 066 TH, THCS và THPT Trưng Vương Đông Hà, Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 071 Trung tâm GDNN-GDTX TP. Đông
Phường 1, TP. Đông hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 01 Thành phố Đông Hà 080 Trường Hội nhập Quốc tế iSchool
Quảng Trị
TP Đông Hà Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 002 Phòng GD&ĐT TX Quảng Trị Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 016 THPT Thị xã Quảng Trị Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 017 Phổ thông DTNT tỉnh Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 018 THPT Nguyễn Huệ Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 053 Trung tâm GDTX TX Quảng trị Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 057 Trung tâm KTTH-HN TX Quảng trị Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 02 Thị xã Quảng Trị 073 Trung tâm GDNN-GDTX TX.
Quảng trị
Phường1, TX. Quảng Trị Khu vực 2
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 003 Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 043 THPT Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 044 THPT Cửa Tùng Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 045 THPT Nguyễn Công Trứ Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 046 THCS&THPT Bến Quan TT Bến Quan-H.Vĩnh Linh Khu vực 1
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 056 Trung tâm GDTX Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 058 Trung tâm KTTH-HN Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 067 THCS&THPT Bến Hải Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 076 Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Linh TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 081 THPT Bến Quan TT Bến Quan, H.Vĩnh Linh Khu vực 1
32 Quảng Trị 03 Huyện Vĩnh Linh 082 THPT Bến Hải Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 004 Phòng GD&ĐT Gio Linh Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 039 THCS&THPT Cồn Tiên Xã Hải Thái-H. Gio Linh Khu vực 1
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 040 THPT Gio Linh Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 041 THPT Nguyễn Du (đến 28/7/2019) Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 055 Trung tâm GDTX Gio Linh Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 075 Trung tâm GDNN-GDTX Gio Linh TT Gio Linh, H. Gio Linh Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 077 THCS&THPT Cửa Việt Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 04 Huyện Gio Linh 083 THPT Cồn Tiên Xã Hải Thái-H. Gio Linh Khu vực 1
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 005 Phòng GD&ĐT Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 030 THPT Tân Lâm (đến 23/02/2020) Xã Cam Thành-H. Cam Lộ Khu vực 1
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 031 THPT Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 032 THPT Lê Thế Hiếu Xã Cam Chính-H. Cam Lộ Khu vực 1
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 050 Trung tâm GDTX Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 064 THPT Chế Lan Viên Xã Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 070 Trung tâm GDNN-GDTX Cam Lộ TT Cam Lộ, H. Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 05 Huyện Cam Lộ 079 THCS&THPT Tân Lâm Cam Thành, Cam Lộ Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 006 Phòng GD&ĐT Triệu Phong Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 020 THPT Triệu Phong Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong Khu vực 1
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 021 THPT Chu Văn An Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 022 THPT Vĩnh Định Xã Triệu Tài-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 054 Trung tâm GDTX Triệu Phong Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 062 THPT Nguyễn Hữu Thận Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 06 Huyện Triệu Phong 074 Trung tâm GDNN-GDTX Triệu
Phong
TT ái Tử, H. Triệu Phong Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 007 Phòng GD&ĐT Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 011 THPT Bùi Dục Tài Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 012 THPT Hải Lăng Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 013 THPT Trần Thị Tâm Xã Hải Quế -H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 014 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 052 Trung tâm GDTX Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 07 Huyện Hải Lăng 072 Trung tâm GDNN-GDTX Hải Lăng TT Hải Lăng, H. Hải Lăng Khu vực 2 NT
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 008 Phòng GD&ĐT Hướng Hóa Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 034 THPT Hướng Hoá Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 035 THPT Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 048 Trung tâm GDTX Hướng Hoá Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 059 THPT Hướng Phùng Xã Hướng Phùng-H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 061 THPT A Túc Xã A Túc H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 08 Huyện Hướng Hóa 068 Trung tâm GDNN-GDTX Hướng
Hoá
TT Khe Sanh, H. Hướng Hoá Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 009 Phòng GD&ĐT Đakrông Xã Mò ó-H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 037 THPT Đakrông TT Krông Klang-H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 049 Trung tâm GDTX Đakrông TT Krông Klang-H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 060 THPT Số 2 Đakrông (đến
23/02/2020)
Xã Tà Rụt-H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 069 Trung tâm GDNN-GDTX Đakrông TT Krông Klang, H. Đakrông Khu vực 1
32 Quảng Trị 09 Huyện Đakrông 078 THCS&THPT Đakrông Tà Rụt Khu vực 1
32 Quảng Trị 10 Huyện đảo Cồn Cỏ 065 Huyện đảo Cồn Cỏ   Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Quảng Trị

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH