Danh mục mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Mã trường THPT tại tỉnh Thái Nguyên năm 2020 gồm 45 trường cụ thể như sau:

Mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
12 Thái Nguyên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_12 Thái Nguyên Khu vực 3
12 Thái Nguyên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_12 Thái Nguyên Khu vực 3
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 001 TTGDTX TP. Thái Nguyên P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 010 THPT Chuyên Thái Nguyên P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 011 THPT Lương Ngọc Quyến P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 012 THPT Ngô Quyền P. Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 013 THPT Gang Thép P. Trung Thành, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 014 THPT Chu Văn An P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 015 THPT Dương Tự Minh P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 017 PT Dân tộc nội trú Thái Nguyên P. Tân Lập, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 018 THPT Thái Nguyên P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 019 THPT Lê Quý Đôn P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 031 Thiếu Sinh Quân QK1 P. Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 033 Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 038 CĐ SP Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 039 CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 041 CĐ Giao thông Vận tải miền núi P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 042 CĐ Y tế Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 043 CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 044 CĐ Thương mại và Du lịch P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 045 Trường PTDT Nội trú Vùng cao
Việt Bắc
Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 050 TH Bưu chính Viễn thông và CNTT
Miền Núi
P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 051 CĐ Kinh tế kỹ thuật - ĐH TN P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 052 CĐ Nghề Cơ điện LK P. Tích Lương, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 056 TC nghề Thái Nguyên Ph. Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 059 TT GDTX tỉnh Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 060 THPT Đào Duy Từ Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 062 CĐ nghề số 1- Bộ Quốc phòng P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 064 Trung cấp Y tế Thái Nguyên Số 2A Chu Văn An - P.Hoàng Văn Thụ - TP.
Thái Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 065 Trung cấp Thái Nguyên Số 3/158, đường Phan Đình Phùng, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 066 Trung cấp Y khoa Pasteur Số 5, Tân Quang, Gia Sàng, TP Thái Nguyên,
Tỉnh Thái Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 081 TT GDNN-GDTX TP. Thái Nguyên P. Túc Duyên, TPTN Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 084 Trường trung học Giao thông Vận
tải khu vực 1
Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 085 THPT Khánh Hoà Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 086 CĐ Công nghiệp Thái Nguyên Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 087 CĐ Nghề than khoáng sản Việt Nam Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 088 THPT Đồng Hỷ Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 089 TTGDNN-GDTX huyện Đồng Hỷ Thị Trấn Chùa Hang, TP. Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 092 Trung cấp Luật Thái Nguyên Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 002 TTGDTX Thành phố Sông Công Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 020 THPT Sông Công Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 032 THPT Lương Thế Vinh Phường Cải Đan, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 040 CĐ Cơ khí luyện kim Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 047 CĐ Công nghiệp Việt Đức P. Thắng Lợi, Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 048 Văn hoá I - Bộ Công An Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 080 TT GDNN-GDTX TP. Sông Công Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 094 Trường Văn Hoá Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 003 TTGDTX Huyện Định Hoá TT Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 021 THPT Định Hoá TTr. Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 022 THPT Bình Yên xã Bình Yên, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 079 TT GDNN-GDTX Huyện Định Hoá TT Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 004 TTGDTX Huyện Phú Lương TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 016 THPT Khánh Hoà xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 023 THPT Phú Lương TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 034 THPT Yên Ninh Xã Yên Ninh, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 045 CĐ Công nghiệp Thái Nguyên Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 049 CĐ Nghề than khoáng sản Việt Nam Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 078 TT GDNN-GDTX Huyện Phú
Lương
TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 082 CĐ than khoáng sản Việt Nam Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 083 Trung cấp nghề dân tộc nội trú Thái
Nguyên
Xã Động Đạt, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 005 TTGDTX Huyện Võ Nhai TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 024 THPT Võ Nhai Xã Lâu Thượng, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 053 THPT Trần Phú Xã Cúc Đường - H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 055 THPT Hoàng Quốc Việt Xã Tràng Xá, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 077 TT GDNN-GDTX Huyện Võ Nhai TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 006 TTGDTX Huyện Đại Từ TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 025 THPT Đại Từ TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 035 THPT Nguyễn Huệ Xã Phú Thịnh, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 054 THPT Lưu Nhân Chú Xã Ký Phú, H Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 075 TT GDNN-GDTX Huyện Đại Từ Xã Tiên Hội, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 007 TTGDTX Huyện Đồng Hỷ Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 026 THPT Đồng Hỷ TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, TN Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 027 THPT Trại Cau TTr. Trại Cau, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 057 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Quang Sơn, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 076 TT GDNN-GDTX Huyện Đồng Hỷ Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 008 TTGDTX Huyện Phú Bình Xã Xuân Phương, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 028 THPT Phú Bình Thị Trấn Hương Sơn, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 036 THPT Lương Phú Xã Lương Phú, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 058 THPT Điềm Thuỵ Xã Điềm Thuỵ, H. Phú Bình, Thái Nguyên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 074 TT GDNN-GDTX Huyện Phú Bình Xã Xuân Phương, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 009 TTGDTX Thị xã Phổ Yên Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 029 THPT Lê Hồng Phong P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 030 THPT Bắc Sơn P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 037 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 046 CĐ Công nghệ và Kinh tế Công
nghiệp
Xã Trung Thành TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 061 TC Nghề Nam Thái Nguyên Xã Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 063 Trường TC nghề KT 3D Xã Đông Cao, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 067 TT GDTX Thị xã Phổ Yên Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 068 THPT Lê Hồng Phong P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 069 THPT Bắc Sơn P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 070 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 071 CĐ Công nghệ và Kinh tế Công
nghiệp
Xã Trung Thành TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 072 TC Nghề Nam Thái Nguyên Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 073 THPT Lý Nam Đế Xã Nam Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 090 TT GDNN-GDTX TX Phổ Yên Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 091 Trung cấp Dân tộc nội trú Thái
Nguyên
Xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên Khu vực 2

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!