Danh mục mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Mã trường THPT tại tỉnh Thái Nguyên năm 2020 gồm 45 trường cụ thể như sau:

Mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
12 Thái Nguyên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_12 Thái Nguyên Khu vực 3
12 Thái Nguyên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_12 Thái Nguyên Khu vực 3
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 001 TTGDTX TP. Thái Nguyên P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 010 THPT Chuyên Thái Nguyên P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 011 THPT Lương Ngọc Quyến P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 012 THPT Ngô Quyền P. Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 013 THPT Gang Thép P. Trung Thành, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 014 THPT Chu Văn An P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 015 THPT Dương Tự Minh P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 017 PT Dân tộc nội trú Thái Nguyên P. Tân Lập, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 018 THPT Thái Nguyên P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 019 THPT Lê Quý Đôn P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 031 Thiếu Sinh Quân QK1 P. Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 033 Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 038 CĐ SP Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 039 CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 041 CĐ Giao thông Vận tải miền núi P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 042 CĐ Y tế Thái Nguyên P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 043 CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 044 CĐ Thương mại và Du lịch P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 045 Trường PTDT Nội trú Vùng cao
Việt Bắc
Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 050 TH Bưu chính Viễn thông và CNTT
Miền Núi
P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 051 CĐ Kinh tế kỹ thuật - ĐH TN P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 052 CĐ Nghề Cơ điện LK P. Tích Lương, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 056 TC nghề Thái Nguyên Ph. Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 059 TT GDTX tỉnh Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 060 THPT Đào Duy Từ Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 062 CĐ nghề số 1- Bộ Quốc phòng P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 064 Trung cấp Y tế Thái Nguyên Số 2A Chu Văn An - P.Hoàng Văn Thụ - TP.
Thái Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 065 Trung cấp Thái Nguyên Số 3/158, đường Phan Đình Phùng, TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 066 Trung cấp Y khoa Pasteur Số 5, Tân Quang, Gia Sàng, TP Thái Nguyên,
Tỉnh Thái Nguyên
Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 081 TT GDNN-GDTX TP. Thái Nguyên P. Túc Duyên, TPTN Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 084 Trường trung học Giao thông Vận
tải khu vực 1
Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 085 THPT Khánh Hoà Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 086 CĐ Công nghiệp Thái Nguyên Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 087 CĐ Nghề than khoáng sản Việt Nam Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 088 THPT Đồng Hỷ Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 089 TTGDNN-GDTX huyện Đồng Hỷ Thị Trấn Chùa Hang, TP. Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 01 Thành phố Thái Nguyên 092 Trung cấp Luật Thái Nguyên Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 002 TTGDTX Thành phố Sông Công Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 020 THPT Sông Công Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 032 THPT Lương Thế Vinh Phường Cải Đan, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 040 CĐ Cơ khí luyện kim Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 047 CĐ Công nghiệp Việt Đức P. Thắng Lợi, Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 048 Văn hoá I - Bộ Công An Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 080 TT GDNN-GDTX TP. Sông Công Thành phố Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 02 Thành phố Sông Công 094 Trường Văn Hoá Phường Lương Sơn, TP. Sông Công Khu vực 2
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 003 TTGDTX Huyện Định Hoá TT Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 021 THPT Định Hoá TTr. Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 022 THPT Bình Yên xã Bình Yên, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 03 Huyện Định Hóa 079 TT GDNN-GDTX Huyện Định Hoá TT Chợ Chu, H. Định Hoá Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 004 TTGDTX Huyện Phú Lương TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 016 THPT Khánh Hoà xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 023 THPT Phú Lương TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 034 THPT Yên Ninh Xã Yên Ninh, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 045 CĐ Công nghiệp Thái Nguyên Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 049 CĐ Nghề than khoáng sản Việt Nam Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 078 TT GDNN-GDTX Huyện Phú
Lương
TTr. Đu, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 082 CĐ than khoáng sản Việt Nam Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 04 Huyện Phú Lương 083 Trung cấp nghề dân tộc nội trú Thái
Nguyên
Xã Động Đạt, H. Phú Lương Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 005 TTGDTX Huyện Võ Nhai TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 024 THPT Võ Nhai Xã Lâu Thượng, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 053 THPT Trần Phú Xã Cúc Đường - H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 055 THPT Hoàng Quốc Việt Xã Tràng Xá, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 05 Huyện Võ Nhai 077 TT GDNN-GDTX Huyện Võ Nhai TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 006 TTGDTX Huyện Đại Từ TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 025 THPT Đại Từ TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 035 THPT Nguyễn Huệ Xã Phú Thịnh, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 054 THPT Lưu Nhân Chú Xã Ký Phú, H Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 06 Huyện Đại Từ 075 TT GDNN-GDTX Huyện Đại Từ Xã Tiên Hội, H. Đại Từ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 007 TTGDTX Huyện Đồng Hỷ Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 026 THPT Đồng Hỷ TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, TN Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 027 THPT Trại Cau TTr. Trại Cau, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 057 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Quang Sơn, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 07 Huyện Đồng Hỷ 076 TT GDNN-GDTX Huyện Đồng Hỷ Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ Khu vực 1
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 008 TTGDTX Huyện Phú Bình Xã Xuân Phương, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 028 THPT Phú Bình Thị Trấn Hương Sơn, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 036 THPT Lương Phú Xã Lương Phú, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 058 THPT Điềm Thuỵ Xã Điềm Thuỵ, H. Phú Bình, Thái Nguyên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 08 Huyện Phú Bình 074 TT GDNN-GDTX Huyện Phú Bình Xã Xuân Phương, H. Phú Bình Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 009 TTGDTX Thị xã Phổ Yên Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 029 THPT Lê Hồng Phong P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 030 THPT Bắc Sơn P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 037 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 046 CĐ Công nghệ và Kinh tế Công
nghiệp
Xã Trung Thành TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 061 TC Nghề Nam Thái Nguyên Xã Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 063 Trường TC nghề KT 3D Xã Đông Cao, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên Khu vực 2 NT
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 067 TT GDTX Thị xã Phổ Yên Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 068 THPT Lê Hồng Phong P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 069 THPT Bắc Sơn P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên Khu vực 1
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 070 THPT Phổ Yên Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 071 CĐ Công nghệ và Kinh tế Công
nghiệp
Xã Trung Thành TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 072 TC Nghề Nam Thái Nguyên Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 073 THPT Lý Nam Đế Xã Nam Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 090 TT GDNN-GDTX TX Phổ Yên Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên Khu vực 2
12 Thái Nguyên 09 Thị xã Phổ Yên 091 Trung cấp Dân tộc nội trú Thái
Nguyên
Xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên Khu vực 2

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Thái Nguyên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!