Danh mục mã trường THPT tỉnh Tuyên Quang

Tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được cập nhật mã trường phía dưới đây, các em tham khảo:

Mã trường THPT tại Tuyên Quang năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
09 Tuyên Quang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_09   Khu vực 3
09 Tuyên Quang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_09   Khu vực 3
09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 008 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
THPT tỉnh Tuyên Quang
Ph. Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang
Khu vực 1
09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 009 THPT Chuyên tỉnh Ph. Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang
Khu vực 1
09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 010 THPT Tân Trào Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang
Khu vực 1
09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 011 THPT Ỷ La Ph.Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 012 THPT Nguyễn Văn Huyên Phường An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang
Khu vực 1
09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 013 THPT Sông Lô xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 01 Thành phố Tuyên Quang 014 Trung tâm GDTX-HN tỉnh Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang
Khu vực 1
09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 015 THPT Thượng Lâm Xã Thượng Lâm, H. Lâm Bình, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 02 Huyện Lâm Bình 037 THPT Lâm Bình Xã Lăng Can, H.Lâm Bình, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 016 THPT Na Hang TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 017 THPT Yên Hoa Xã Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 03 Huyện Na Hang 041 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Na
Hang
Tổ 15, thị trấn Na Hang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 018 THPT Chiêm Hóa TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 019 THPT Kim Bình Xã Kim Bình, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 020 THPT Minh Quang Xã Minh Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 021 THPT Hà Lang Xã Hà Lang, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 022 THPT Đầm Hồng Xã Ngọc Hội, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 023 THPT Hòa Phú Xã Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 039 Trung tâm dậy nghề huyện Chiêm
Hóa
Xã Xuân Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 04 Huyện Chiêm Hóa 040 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Chiêm Hóa
Xã Xuân Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 024 THPT Hàm Yên TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 025 THPT Phù Lưu Xã Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 026 THPT Thái Hòa Xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 05 Huyện Hàm Yên 042 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Hàm Yên
Xã Tân Thành Khu vực 1
09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 027 THPT Xuân Huy Xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 028 THPT Trung Sơn Xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 029 THPT Xuân Vân Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 06 Huyện Yên Sơn 030 THPT Tháng 10 Xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 031 THPT Sơn Dương TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 032 THPT Kim Xuyên Xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 033 THPT ATK Tân Trào Xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 034 THPT Đông Thọ Xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 035 THPT Kháng Nhật Xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 036 THPT Sơn Nam Xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 038 Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn
Dương
Xã Minh Thanh, H. Sơn Dương, Tuyên Quang Khu vực 1
09 Tuyên Quang 07 Huyện Sơn Dương 043 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Sơn Dương
Tổ Dân phố An Kỳ Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh mục mã trường THPT tỉnh Tuyên Quang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!