Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C05 năm 2020

Thí sinh có số báo danh 51...70 (Sở GDĐT An Giang) là thí sinh có điểm thi khối C05 cao nhất trong kì tốt nghiệp THPT năm 2020 với tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Vật lí, Hóa học là 28.5 điểm

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C05 năm 2020

# Số báo danh Sở GDĐT Tổng điểm khối C05 Chi tiết điểm
1 51...70 Sở GDĐT An Giang 28.5 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.2;
2 37...42 Sở GDĐT Bình Định 28.25 Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8;
3 28...84 Sở GDĐT Thanh Hoá 28 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 5.2;
4 25...86 Sở GDĐT Nam Định 28 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.2;
5 50...96 Sở GDĐT Đồng Tháp 27.75 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.4;
6 25...38 Sở GDĐT Nam Định 27.75 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.8;
7 10...27 Sở GDĐT Hà Nội 27.75 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 5.4;
8 25...84 Sở GDĐT Nam Định 27.75 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.8;
9 25...86 Sở GDĐT Nam Định 27.75 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.8;
10 19...75 Sở GDĐT Bắc Ninh 27.75 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 6;
11 38...15 Sở GDĐT Gia Lai 27.75 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 4.8;
12 25...49 Sở GDĐT Nam Định 27.75 Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8;
13 28...02 Sở GDĐT Thanh Hoá 27.75 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 5.4;
14 26...09 Sở GDĐT Thái Bình 27.75 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.6;
15 16...42 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 27.5 Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 7.4;
16 55...07 Sở GDĐT Cần Thơ 27.5 Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8;
17 55...46 Sở GDĐT Cần Thơ 27.5 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5;
18 26...04 Sở GDĐT Thái Bình 27.5 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.2;
19 53...06 Sở GDĐT Tiền Giang 27.5 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.6;
20 26...35 Sở GDĐT Thái Bình 27.5 Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 4.2;
21 25...73 Sở GDĐT Nam Định 27.5 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 6.6;
22 51...80 Sở GDĐT An Giang 27.5 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.4;
23 28...06 Sở GDĐT Thanh Hoá 27.5 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7;
24 44...44 Sở GDĐT Bình Dương 27.5 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6;
25 30...55 Sở GDĐT Hà Tĩnh 27.5 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6.2;
26 17...63 Sở GDĐT Quảng Ninh 27.5 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.6;
27 44...74 Sở GDĐT Bình Dương 27.5 Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.2;
28 44...23 Sở GDĐT Bình Dương 27.5 Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.8;
29 10...68 Sở GDĐT Hà Nội 27.5 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 3.25; Tiếng Anh: 7.2;
30 33...11 Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế 27.5 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9.2;
31 55...23 Sở GDĐT Cần Thơ 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.4;
32 30...10 Sở GDĐT Hà Tĩnh 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 3.6;
33 21...07 Sở GDĐT Hải Dương 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 4.2;
34 10...26 Sở GDĐT Hà Nội 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6;
35 26...53 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 8.6;
36 26...01 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6.6;
37 45...07 Sở GDĐT Ninh Thuận 27.25 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.4;
38 51...85 Sở GDĐT An Giang 27.25 Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 4.2;
39 28...87 Sở GDĐT Thanh Hoá 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 8;
40 29...71 Sở GDĐT Nghệ An 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 4.4;
41 49...26 Sở GDĐT Long An 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.6;
42 25...24 Sở GDĐT Nam Định 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 7.2;
43 26...82 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8;
44 51...88 Sở GDĐT An Giang 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.8;
45 17...54 Sở GDĐT Quảng Ninh 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 5.6;
46 24...21 Sở GDĐT Hà Nam 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 5.8;
47 35...05 Sở GDĐT Quảng Ngãi 27.25 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8.8;
48 26...85 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.6;
49 26...27 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.8;
50 59...50 Sở GDĐT Sóc Trăng 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 7.8;
51 43...57 Sở GDĐT Bình Phước 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 7.4;
52 30...37 Sở GDĐT Hải Phòng 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6.2;
53 15...73 Sở GDĐT Phú Thọ 27.25 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 7.2;
54 28...56 Sở GDĐT Thanh Hoá 27.25 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 6.4;
55 25...17 Sở GDĐT Nam Định 27.25 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 5.4;
56 28...82 Sở GDĐT Thanh Hoá 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 5.4;
57 29...40 Sở GDĐT Nghệ An 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 6.2;
58 22...41 Sở GDĐT Hưng Yên 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6.6;
59 24...36 Sở GDĐT Hà Nam 27.25 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8;
60 26...58 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.6;
61 26...60 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.4;
62 33...38 Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 7.8;
63 26...06 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 4.4;
64 26...42 Sở GDĐT Thái Bình 27.25 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6;
65 29...93 Sở GDĐT Nghệ An 27.25 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 8.6;
66 28...36 Sở GDĐT Thanh Hoá 27.25 Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 4.6;
67 25...40 Sở GDĐT Nam Định 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7;
68 25...90 Sở GDĐT Nam Định 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 6.4;
69 80...33 Sở GDĐT Lào Cai 27.25 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.4;
70 19...70 Sở GDĐT Bắc Ninh 27.25 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.6;
71 51...38 Sở GDĐT An Giang 27 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 5.8;
72 50...17 Sở GDĐT Đồng Tháp 27 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8;
73 29...18 Sở GDĐT Nghệ An 27 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 5.8;
74 28...91 Sở GDĐT Thanh Hoá 27 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6;
75 53...03 Sở GDĐT Tiền Giang 27 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 7.4;
76 26...49 Sở GDĐT Thái Bình 27 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 8;
77 22...34 Sở GDĐT Hưng Yên 27 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 5.2;
78 28...54 Sở GDĐT Thanh Hoá 27 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8.6;
79 20...08 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 27 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.6;
80 10...63 Sở GDĐT Hà Nội 27 Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9.4;
81 28...86 Sở GDĐT Thanh Hoá 27 Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 4.8;
82 26...21 Sở GDĐT Thái Bình 27 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 8.2;
83 33...02 Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế 27 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8;
84 38...24 Sở GDĐT Gia Lai 27 Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 4.8;
85 25...63 Sở GDĐT Nam Định 27 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 6.4;
86 18...42 Sở GDĐT Bắc Giang 27 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.4;
87 49...20 Sở GDĐT Long An 27 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.6;
88 44...64 Sở GDĐT Bình Dương 27 Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8;
89 43...45 Sở GDĐT Bình Phước 27 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 6.2;
90 16...57 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 27 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.2;
91 10...70 Sở GDĐT Hà Nội 27 Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 3.75; Tiếng Anh: 8.6;
92 41...10 Sở GDĐT Khánh Hoà 27 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9;
93 26...50 Sở GDĐT Thái Bình 27 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.2;
94 26...86 Sở GDĐT Thái Bình 27 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 4.2;
95 10...91 Sở GDĐT Hà Nội 27 Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.4;
96 16...66 Sở GDĐT Vĩnh Phúc 27 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 6;
97 53...75 Sở GDĐT Tiền Giang 27 Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 7;
98 10...11 Sở GDĐT Hà Nội 27 Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 4.4;
99 53...46 Sở GDĐT Tiền Giang 27 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8;
100 26...12 Sở GDĐT Thái Bình 27 Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 6.4;

Tuyensinh247.com

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C05 năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!