Danh sách mã trường THPT tại Hà Tĩnh

Tổng hợp tất cả các mã trường THPT, TTGDTX tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Hà Tĩnh 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
30 Hà Tĩnh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_30 Số 105, Phan Đình Phùng, THP Hà Tĩnh Khu vực 3
30 Hà Tĩnh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_30 Thành phố Hà Tĩnh Khu vực 3
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 000 Sở GDĐT Hà Tĩnh Số 105, đường Phan Đình Phùng, Phường Tân
Giang, TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 009 Trung tâm BDNVSP và GDTX tỉnh
Hà Tĩnh
Số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch
Linh, TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 010 THPT Phan Đình Phùng Số 65, Đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 011 THPT ISCHOOL Hà Tĩnh Khối Phố Trung Lân, Đường Nguyễn Du, Phường
Thạch Quý, TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 040 THPT Chuyên Hà Tĩnh Đường Hà Hoàng, Xã Thạch Trung, Thành phố
Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 052 Trung tâm DN-HN và GDTX TP Hà
Tĩnh
Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 058 THPT Thành Sen Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 059 Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh KM 509 + 500 - QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã
Thạch Trung - TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 060 Trung cấp Nghề Hà Tĩnh Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 061 Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà
Tĩnh
Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 066 Tiểu học, THCS và THPT Đại học
Hà Tĩnh
Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, thành phố
Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 075 Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 035 Trung tâm GDNN - GDTX Hồng
Lĩnh
Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 036 THPT Hồng Lĩnh Số 04, đường Ngô Đức Kế, Phường Bắc Hồng,
Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 051 THPT Hồng Lam Tổ Dân phố 8 - Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng
Lĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 057 Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 082 Trung tâm DN-HN và GDTX Hồng
Lĩnh
Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 024 Trung tâm GDNN - GDTX Hương
Sơn
Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 025 THPT Dân lập Nguyễn Khắc Viện Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 026 THPT Hương Sơn Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 027 THPT Lê Hữu Trác Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 028 THPT Lý Chính Thắng Xã An Hòa Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 029 THPT Cao Thắng Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 085 Trung tâm DN-HN và GDTX
Hương Sơn
Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 030 Trung tâm GDNN - GDTX Đức Thọ Thôn Châu Lĩnh - Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức
Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 031 THPT Lê Hồng Phong Xã Bùi La Nhân, Huyện Đức Thọ, Tinh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 032 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 033 THPT Trần Phú Xã Lâm Trung Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 034 THPT Đức Thọ Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 084 Trung tâm DN-HN và GDTX Đức
Thọ
Thôn Châu Lĩnh - Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức
Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 037 Trung tâm GDNN - GDTX Nghi
Xuân
Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 038 THPT Nguyễn Du Thị trấn Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 039 THPT Nguyễn Công Trứ Khối 5, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 050 THPT Nghi Xuân (đến 24/5/2018) Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 064 THPT Bán công Nghi Xuân Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 067 THPT Nghi Xuân (Từ 25/5/2018) Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 083 Trung tâm DN-HN và GDTX Nghi
Xuân
Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 015 Trung tâm GDNN - GDTX Can Lộc Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 016 THPT Can Lộc Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 017 THPT Đồng Lộc Thị trấn Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 018 THPT Nghèn Số 78, Đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 042 THPT Dân lập Can Lộc Khối 6A, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 080 Trung tâm DN-HN và GDTX Can
Lộc
Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 091 Trung tâm GDNN - GDTX Can Lộc
(TCKN)
Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 020 Trung tâm GDNN - GDTX Hương
Khê
Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 021 THPT Hương Khê Số 344, đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê,
Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 022 THPT Hàm Nghi Xóm 4, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 023 THPT Phúc Trạch Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 055 THPT Gia Phố Xóm 8, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 063 THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà
Tĩnh
Số 348 đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê, Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 086 Trung tâm DN-HN và GDTX
Hương Khê
Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 012 Trung tâm GDNN - GDTX Thạch Hà Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch
Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 013 THPT Lý Tự Trọng Tổ dân phố 9 Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch
Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 014 THPT Nguyễn Trung Thiên Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 041 THPT Lê Quý Đôn Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 049 THPT Mai Kính Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 079 Trung tâm DN-HN và GDTX Thạch
Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch
Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 090 Trung tâm GDNN - GDTX Thạch
Hà (CĐKTVĐ)
Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 005 Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm
Xuyên
Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 006 THPT Cẩm Xuyên Xã Nam Phúc Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 007 THPT Cẩm Bình Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 008 THPT Hà Huy Tập Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 043 THPT Phan Đình Giót Tổ dân phố 16, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 053 THPT Nguyễn Đình Liễn (Từ 2015
đến 2018)
Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 068 THPT Nguyễn Đình Liễn (Từ 2019) Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 071 THPT Nguyễn Đình Liễn (Trước
2015)
Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 078 Trung tâm DN-HN và GDTX Cẩm
Xuyên
Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 003 THPT Nguyễn Huệ Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 004 THPT Kỳ Lâm Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 044 THPT Nguyễn Thị Bích Châu Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 046 THPT Vũ Quang Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ
Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 047 Trung tâm GDNN - GDTX Vũ
Quang
Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 056 THPT Cù Huy Cận Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 087 Trung tâm DN-HN và GDTX Vũ
Quang
Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 019 THPT Nguyễn Văn Trỗi Xóm Bắc Sơn, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 045 THPT Mai Thúc Loan Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 048 THPT Nguyễn Đổng Chi Xã ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 062 Trung tâm GDNN - GDTX Lộc Hà Thị trấn Lộc Hà, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 081 Trung tâm DN-HN và GDTX Lộc Hà Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 001 Trung tâm GDNN - GDTX Kỳ Anh Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 002 THPT Kỳ Anh Phường Hưng Trí - Thị Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 054 THPT Lê Quảng Chí Số 62, đường Lê Văn Thiêm, phường Kỳ Long,
Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 065 Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh (cơ sở
2)
Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh - Hà Tĩnh .
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 072 THPT Lê Quảng Chí (Trước 2015) Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 073 THPT Kỳ Anh (Trước 2015) Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 074 Trung tâm DN-HN và GDTX Kỳ
Anh (Trước 2015)
Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 076 Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh
(cơ sở 2-đến 4/2017)
Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh - Hà Tĩnh .
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 077 Trung tâm  DN-HN và GDTX Kỳ
Anh
Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 088 Trung tâm  GDNN - GDTX Kỳ Anh
(CĐN-CS1)
KM 509 + 500 - QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã
Thạch Trung - TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 089 Trung tâm  GDNN - GDTX Kỳ Anh
(CĐN-CS2)
Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh - Hà Tĩnh .
Khu vực 2


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tại Hà Tĩnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!