Danh sách mã trường THPT tại Hà Tĩnh

Tổng hợp tất cả các mã trường THPT, TTGDTX tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Hà Tĩnh 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
30 Hà Tĩnh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_30 Số 105, Phan Đình Phùng, THP Hà Tĩnh Khu vực 3
30 Hà Tĩnh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_30 Thành phố Hà Tĩnh Khu vực 3
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 000 Sở GDĐT Hà Tĩnh Số 105, đường Phan Đình Phùng, Phường Tân
Giang, TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 009 Trung tâm BDNVSP và GDTX tỉnh
Hà Tĩnh
Số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch
Linh, TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 010 THPT Phan Đình Phùng Số 65, Đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 011 THPT ISCHOOL Hà Tĩnh Khối Phố Trung Lân, Đường Nguyễn Du, Phường
Thạch Quý, TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 040 THPT Chuyên Hà Tĩnh Đường Hà Hoàng, Xã Thạch Trung, Thành phố
Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 052 Trung tâm DN-HN và GDTX TP Hà
Tĩnh
Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 058 THPT Thành Sen Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 059 Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh KM 509 + 500 - QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã
Thạch Trung - TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 060 Trung cấp Nghề Hà Tĩnh Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 061 Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà
Tĩnh
Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 066 Tiểu học, THCS và THPT Đại học
Hà Tĩnh
Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, thành phố
Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 075 Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 035 Trung tâm GDNN - GDTX Hồng
Lĩnh
Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 036 THPT Hồng Lĩnh Số 04, đường Ngô Đức Kế, Phường Bắc Hồng,
Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 051 THPT Hồng Lam Tổ Dân phố 8 - Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng
Lĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 057 Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 082 Trung tâm DN-HN và GDTX Hồng
Lĩnh
Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 024 Trung tâm GDNN - GDTX Hương
Sơn
Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 025 THPT Dân lập Nguyễn Khắc Viện Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 026 THPT Hương Sơn Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 027 THPT Lê Hữu Trác Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 028 THPT Lý Chính Thắng Xã An Hòa Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 029 THPT Cao Thắng Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 085 Trung tâm DN-HN và GDTX
Hương Sơn
Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 030 Trung tâm GDNN - GDTX Đức Thọ Thôn Châu Lĩnh - Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức
Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 031 THPT Lê Hồng Phong Xã Bùi La Nhân, Huyện Đức Thọ, Tinh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 032 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 033 THPT Trần Phú Xã Lâm Trung Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 034 THPT Đức Thọ Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 084 Trung tâm DN-HN và GDTX Đức
Thọ
Thôn Châu Lĩnh - Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức
Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 037 Trung tâm GDNN - GDTX Nghi
Xuân
Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 038 THPT Nguyễn Du Thị trấn Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 039 THPT Nguyễn Công Trứ Khối 5, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 050 THPT Nghi Xuân (đến 24/5/2018) Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 064 THPT Bán công Nghi Xuân Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 067 THPT Nghi Xuân (Từ 25/5/2018) Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 083 Trung tâm DN-HN và GDTX Nghi
Xuân
Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 015 Trung tâm GDNN - GDTX Can Lộc Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 016 THPT Can Lộc Xã Kim Song Trường, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 017 THPT Đồng Lộc Thị trấn Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 018 THPT Nghèn Số 78, Đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 042 THPT Dân lập Can Lộc Khối 6A, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 080 Trung tâm DN-HN và GDTX Can
Lộc
Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 091 Trung tâm GDNN - GDTX Can Lộc
(TCKN)
Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 020 Trung tâm GDNN - GDTX Hương
Khê
Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 021 THPT Hương Khê Số 344, đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê,
Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 022 THPT Hàm Nghi Xóm 4, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 023 THPT Phúc Trạch Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 055 THPT Gia Phố Xóm 8, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 063 THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà
Tĩnh
Số 348 đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê, Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 086 Trung tâm DN-HN và GDTX
Hương Khê
Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 012 Trung tâm GDNN - GDTX Thạch Hà Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch
Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 013 THPT Lý Tự Trọng Tổ dân phố 9 Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch
Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 014 THPT Nguyễn Trung Thiên Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 041 THPT Lê Quý Đôn Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 049 THPT Mai Kính Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 079 Trung tâm DN-HN và GDTX Thạch
Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch
Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 090 Trung tâm GDNN - GDTX Thạch
Hà (CĐKTVĐ)
Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 005 Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm
Xuyên
Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 006 THPT Cẩm Xuyên Xã Nam Phúc Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 007 THPT Cẩm Bình Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 008 THPT Hà Huy Tập Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 043 THPT Phan Đình Giót Tổ dân phố 16, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 053 THPT Nguyễn Đình Liễn (Từ 2015
đến 2018)
Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 068 THPT Nguyễn Đình Liễn (Từ 2019) Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 071 THPT Nguyễn Đình Liễn (Trước
2015)
Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 078 Trung tâm DN-HN và GDTX Cẩm
Xuyên
Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 003 THPT Nguyễn Huệ Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 004 THPT Kỳ Lâm Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 044 THPT Nguyễn Thị Bích Châu Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 046 THPT Vũ Quang Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ
Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 047 Trung tâm GDNN - GDTX Vũ
Quang
Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 056 THPT Cù Huy Cận Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 087 Trung tâm DN-HN và GDTX Vũ
Quang
Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 019 THPT Nguyễn Văn Trỗi Xóm Bắc Sơn, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 045 THPT Mai Thúc Loan Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 048 THPT Nguyễn Đổng Chi Xã ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 062 Trung tâm GDNN - GDTX Lộc Hà Thị trấn Lộc Hà, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 081 Trung tâm DN-HN và GDTX Lộc Hà Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 001 Trung tâm GDNN - GDTX Kỳ Anh Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 002 THPT Kỳ Anh Phường Hưng Trí - Thị Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 054 THPT Lê Quảng Chí Số 62, đường Lê Văn Thiêm, phường Kỳ Long,
Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 065 Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh (cơ sở
2)
Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh - Hà Tĩnh .
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 072 THPT Lê Quảng Chí (Trước 2015) Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 073 THPT Kỳ Anh (Trước 2015) Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 074 Trung tâm DN-HN và GDTX Kỳ
Anh (Trước 2015)
Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 076 Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh
(cơ sở 2-đến 4/2017)
Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh - Hà Tĩnh .
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 077 Trung tâm  DN-HN và GDTX Kỳ
Anh
Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 088 Trung tâm  GDNN - GDTX Kỳ Anh
(CĐN-CS1)
KM 509 + 500 - QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã
Thạch Trung - TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 089 Trung tâm  GDNN - GDTX Kỳ Anh
(CĐN-CS2)
Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh - Hà Tĩnh .
Khu vực 2


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tại Hà Tĩnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!