Danh sách mã trường THPT tại Hà Tĩnh

Tổng hợp tất cả các mã trường THPT, TTGDTX tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Hà Tĩnh 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
30 Hà Tĩnh 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_30 Số 105, Phan Đình Phùng, THP Hà Tĩnh Khu vực 3
30 Hà Tĩnh 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_30
Thành phố Hà Tĩnh Khu vực 3
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 000 Sở GDĐT Hà Tĩnh Số 105, đường Phan Đình Phùng, Phường Tân
Giang, TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 009 Trung tâm BDNVSP và
GDTX tỉnh Hà Tĩnh
Số 52, đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh,
TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 010 THPT Phan Đình Phùng Số 65, Đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 011 THPT ISCHOOL Hà Tĩnh Khối Phố Trung Lân, Đường Nguyễn Du, Phường
Thạch Quý, TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 040 THPT Chuyên Hà Tĩnh Đường Hà Hoàng, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 052 Trung tâm DN-HN và
GDTX TP Hà Tĩnh
Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 058 THPT Thành Sen Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 059 Cao đẳng Công nghệ Hà
Tĩnh
KM 509 + 500 - QL 1A. Xóm Thanh Phú Xã Thạch
Trung - TP Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 060 Trung cấp Nghề Hà Tĩnh Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 061 Cao đẳng Kỹ thuật Việt -
Đức Hà Tĩnh
Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn
Du, thành phố Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 01 Thành phố Hà Tĩnh 075 Cao đẳng nghề Việt Đức
Hà Tĩnh
Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn
Du, thành phố Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 035 Trung tâm GDNN -
GDTX Hồng Lĩnh
Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 036 THPT Hồng Lĩnh Số 04, đường Ngô Đức Kế, Phường Bắc Hồng, Thị
xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 051 THPT Hồng Lam Tổ Dân phố 8 - Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng
Lĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 057 Trung cấp Kỹ nghệ Hà
Tĩnh
Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 02 Thị xã Hồng Lĩnh 082 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hồng Lĩnh
Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 024 Trung tâm GDNN -
GDTX Hương Sơn
Khối 8, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 025 THPT Dân lập Nguyễn
Khắc Viện
Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 026 THPT Hương Sơn Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 027 THPT Lê Hữu Trác Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 028 THPT Lý Chính Thắng Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 029 THPT Cao Thắng Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 03 Huyện Hương Sơn 085 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hương Sơn
Khối 8, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 030 Trung tâm GDNN -
GDTX Đức Thọ
Thôn Châu Lĩnh - Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức Thọ -
Tỉnh Hà Tĩnh.
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 031 THPT Lê Hồng Phong Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ, Tinh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 032 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 033 THPT Trần Phú Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 034 THPT Đức Thọ Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 04 Huyện Đức Thọ 084 Trung tâm DN-HN và
GDTX Đức Thọ
Thôn Châu Lĩnh - Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức Thọ -
Tỉnh Hà Tĩnh.
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 037 Trung tâm GDNN -
GDTX Nghi Xuân
Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 038 THPT Nguyễn Du Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 039 THPT Nguyễn Công Trứ Khối 5, Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 050 THPT Nghi Xuân Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 064 THPT Bán công Nghi
Xuân
Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 05 Huyện Nghi Xuân 083 Trung tâm DN-HN và
GDTX Nghi Xuân
Xã Xuân Giang, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 015 Trung tâm GDNN -
GDTX Can Lộc
Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 016 THPT Can Lộc Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 017 THPT Đồng Lộc Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 018 THPT Nghèn Số 78, Đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 042 THPT Dân lập Can Lộc Khối 6A, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
Huyện Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 06 Huyện Can Lộc 080 Trung tâm DN-HN và
GDTX Can Lộc
Số 122, đường Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 020 Trung tâm GDNN -
GDTX Hương Khê
Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 021 THPT Hương Khê Số 344, đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê,
Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 022 THPT Hàm Nghi Xóm 4, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 023 THPT Phúc Trạch Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 055 THPT Gia Phố Xóm 8, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 063 THCS và THPT Dân tộc
nội trú Hà Tĩnh
Số 348 đường Trần Phú, Thị trấn Hương Khê, Hà
Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 07 Huyện Hương Khê 086 Trung tâm DN-HN và
GDTX Hương Khê
Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 012 Trung tâm GDNN -
GDTX Thạch Hà
Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 013 THPT Lý Tự Trọng Tổ dân phố 9 Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà,
tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 014 THPT Nguyễn Trung
Thiên
Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tĩnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 041 THPT Lê Quý Đôn Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 049 THPT Mai Kính Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 08 Huyện Thạch Hà 079 Trung tâm DN-HN và
GDTX Thạch Hà
Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 005 Trung tâm GDNN -
GDTX Cẩm Xuyên
Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 006 THPT Cẩm Xuyên Thôn 5, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 007 THPT Cẩm Bình Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 008 THPT Hà Huy Tập Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 043 THPT Phan Đình Giót Tổ dân phố 16, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 053 THPT Nguyễn Đình Liễn Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 071 THPT Nguyễn Đình Liễn
(trước 2015)
Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 09 Huyện Cẩm Xuyên 078 Trung tâm DN-HN và
GDTX Cẩm Xuyên
Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 003 THPT Nguyễn Huệ Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 004 THPT Kỳ Lâm Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 10 Huyện Kỳ Anh 044 THPT Nguyễn Thị Bích
Châu
Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 046 THPT Vũ Quang Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ
Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 047 Trung tâm GDNN -
GDTX Vũ Quang
Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 056 THPT Cù Huy Cận Xã Đức Lĩnh, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 11 Huyện Vũ Quang 087 Trung tâm DN-HN và
GDTX Vũ Quang
Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 019 THPT Nguyễn Văn Trỗi Xóm Bắc Sơn, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh
Hà Tĩnh
Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 045 THPT Mai Thúc Loan Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 048 THPT Nguyễn Đổng Chi Xã ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 062 Trung tâm GDNN -
GDTX Lộc Hà
Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 12 Huyện Lộc Hà 081 Trung tâm DN-HN và
GDTX Lộc Hà
Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 001 Trung tâm GDNN -
GDTX Kỳ Anh
Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 002 THPT Kỳ Anh Phường Sông Trí - Thị Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 054 THPT Lê Quảng Chí Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 065 Cao đẳng Công nghệ Hà
Tĩnh (cơ sở 2)
Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã
Kỳ Anh - Hà Tĩnh .
Khu vực 2
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 072 THPT Lê Quảng Chí
(trước 2015)
Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 073 THPT Kỳ Anh (trước
2015)
Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 074 Trung tâm DN-HN và
GDTX Kỳ Anh (trước 2015)
Thị trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh Khu vực 2 NT
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 076 Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh (cơ sở 2-
trước 2018)
Km 571, Quốc lộ 1A – Phường Kỳ Trinh – Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh . Khu vực 1
30 Hà Tĩnh 13 Thị xã Kỳ Anh 077 Trung tâm  DN-HN và
GDTX Kỳ Anh
Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh,
Tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực 2

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tại Hà Tĩnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!