Danh sách mã trường THPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Danh sách mã trường THPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019 được Tuyensinh247 Tổng hợp, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_52   Khu vực 3
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_52
  Khu vực 3
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 001 THPT Vũng Tàu Số 9,đường Thi Sách, Phường 8 Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 002 THPT Trần Nguyên Hãn số 16, đường 30/4, Phường 9 Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 003 THPT Đinh Tiên Hoàng 16/15/2 XVNT, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 004 THPT Chuyên Lê Quý
Đôn
Đường 3/2 Ph. 11, TP Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 005 THPT Nguyễn Huệ Số 977 Bình Giã, Phường Rạch Dừa Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 006 THPT Lê Hồng Phong Số 209, đường Bình Giã, Phường 8 Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 007 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
Số 935/10/7 Bình Giã, phường Rạch Dừa, Tp Vũng
Tàu
Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 008 THCS - THPT Song ngữ Số 1 A Nguyễn Trường Tộ, P.3, Tp Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 034 TTGDTX-HN Vũng Tàu 15 Nguyễn Du, phường 1 Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 061 BTVH Cấp 2,3 Nguyễn
Thái Học
Ph. 8 Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 062 CĐ nghề Dầu khí Số 43 đường 30 tháng 4, Ph. 9, Tp Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 063 TC nghề Giao thông vận
tải
Đường 3 tháng 2, Ph. 11, Tp Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 064 TC Công nghệ thông tin
TM. COMPUTER
Số 565 Trương Công Định, P.7, Tp Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 067 CĐ nghề Du lịch Vũng
Tàu
Số 459 Trương Công Định, P.7, Tp Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 01 Thành phố Vũng Tàu 068 TC nghề KTKT Công
đoàn Bà Rịa - VT
Số 1A Nguyễn Trường Tộ, P.3, Tp Vũng Tàu Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 02 Thành phố Bà Rịa 009 THPT Châu Thành số 174, đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành
phố Bà Rịa
Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 02 Thành phố Bà Rịa 010 THPT Bà Rịa Nguyễn Tất Thành, P.Phước Nguyên, Tp Bà Rịa Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 02 Thành phố Bà Rịa 011 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Ph. Long Tân, Thành phố Bà Rịa Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 02 Thành phố Bà Rịa 012 THPT DL Chu Văn An Ph. Phước Hưng,Thành phố Bà Rịa Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 02 Thành phố Bà Rịa 035 TTGDTX-DN-GTVL Bà
Rịa
Ph. Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa Khu vực 2
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 013 THPT Xuyên Mộc TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 014 THPT Phước Bửu TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 015 THPT Hòa Bình Xã hòa Bình, H Xuyên mộc Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 016 THPT Hoà Hội Xã Hoà Hội H. Xuyên Mộc Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 017 THPT Bưng Riềng ấp 4, Xã Bưng Riềng, H. Xuyên Mộc Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 03 Huyện Xuyên Mộc 036 TTGDTX-DN-GTVL
Xuyên Mộc
TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 04 Huyện Long Điền 021 THPT Trần Văn Quan TT Long Điền, H Long Điền Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 04 Huyện Long Điền 022 THPT Long Hải - Phước
Tỉnh
TT Long Hải, H. Long Điền Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 04 Huyện Long Điền 023 THPT Trần Quang Khải Số 25 Trần Xuân Độ, TTr. Long Điền Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 04 Huyện Long Điền 024 THPT Minh Đạm Xã Phước Hưng, H. Long Điền Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 04 Huyện Long Điền 038 TTGDTX Long Điền TT Long Điền, H. Long Điền Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 04 Huyện Long Điền 066 CĐ nghề tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu
TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 05 Huyện Côn Đảo 027 THCS-THPT Võ Thị Sáu H. Côn Đảo Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 05 Huyện Côn Đảo 040 TTGDTX Côn Đảo Số 3 đường Nguyễn Huệ, H. Côn Đảo Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06 Huyện Tân Thành 018 THPT Phú Mỹ TT Phú Mỹ, H. Tân Thành Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06 Huyện Tân Thành 019 THPT Hắc Dịch Xã Hắc dịch, H. Tân Thành Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06 Huyện Tân Thành 020 THPT Trần Hưng Đạo Xã Hội Bài, H. Tân thành Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06 Huyện Tân Thành 037 TTGDTX Tân Thành Xã Phước Hòa, H. Tân Thành Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 06 Huyện Tân Thành 065 CĐ nghề quốc tế Hồng
Lam
ấp Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, H.Tân Thành, tỉnh BR-
VT
Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 028 THPT Nguyễn Du TT Ngãi Giao, H. Châu Đức Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 029 THPT Nguyễn Trãi TT Ngãi Giao, H. Châu Đức Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 030 THPT Ngô Quyền Xã Đá Bạc, H. Châu Đức Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 031 THPT Trần Phú Xã Kim Long, H. Châu Đức Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 032 THPT Nguyễn Văn Cừ Xã Xuân Sơn, H. Châu Đức Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 033 Phổ thông DTNT tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu
Xã Bàu Chinh, H. Châu Đức Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 07 Huyện Châu Đức 041 TTGDTX-DN-GTVL
Châu Đức
TT Ngãi Giao, H. Châu Đức Khu vực 1
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 08 Huyện Đất Đỏ 025 THPT Võ Thị Sáu Xã Phước Long Thọ, H Đất Đỏ Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 08 Huyện Đất Đỏ 026 THPT Dương Bạch Mai Xã Phước Hội , H. Đất Đỏ Khu vực 2 NT
52 Bà Rịa-Vũng Tàu 08 Huyện Đất Đỏ 039 TTGDTX-HN Đất Đỏ Xã Phước Thạnh, H. Đất Đỏ Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!