Danh sách mã trường THPT tỉnh Bắc Kạn

Mã trường THPT tại tỉnh Bắc Cạn năm 2019 bao gồm mã của 19 trường của tất cả các huyện thuộc địa bàn tỉnh.

Mã trường THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 

STT
Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
1133 11 Bắc Kạn 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_11   Khu vực 3
1134 11 Bắc Kạn 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_11
  Khu vực 3
1135 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 009 THPT Bắc Kạn Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
1136 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 014 Trường PT DTNT tỉnh
Bắc Kạn
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
1137 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 019 THPT Chuyên Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
1138 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 021 TT GDTX tỉnh (trước
2018)
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Khu vực 1
1139 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 022 THPT Dân lập Hùng
Vương
Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Khu vực 1
1140 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 025 TT Kỹ thuật TH-HN Bắc
Kạn (trước 2018)
Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
1141 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 027 TC nghề Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Khu vực 1
1142 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 034 CĐ Nghề Dân tộc Nội trú
Bắc Kạn
Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Khu vực 1
1143 11 Bắc Kạn 01 Thành phố Bắc Kạn 042 TT GDTX-GDHN Bắc
Kạn (từ 2018)
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh
Bắc Kạn
Khu vực 1
1144 11 Bắc Kạn 02 Huyện Chợ Đồn 010 THPT Chợ Đồn Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1145 11 Bắc Kạn 02 Huyện Chợ Đồn 024 THPT Bình Trung Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1146 11 Bắc Kạn 02 Huyện Chợ Đồn 030 TT GDTX-DN H. Chợ
Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1147 11 Bắc Kạn 02 Huyện Chợ Đồn 035 TT GDNN-GDTX H.
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1148 11 Bắc Kạn 03 Huyện Bạch Thông 017 THPT Phủ Thông Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
1149 11 Bắc Kạn 03 Huyện Bạch Thông 033 TT GDTX H. Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc
Kạn
Khu vực 1
1150 11 Bắc Kạn 03 Huyện Bạch Thông 036 TT GDNN-GDTX H.
Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1151 11 Bắc Kạn 04 Huyện Na Rì 012 THPT Na Rì Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1152 11 Bắc Kạn 04 Huyện Na Rì 031 TT GDTX H. Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1153 11 Bắc Kạn 04 Huyện Na Rì 037 TT GDNN-GDTX H. Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1154 11 Bắc Kạn 05 Huyện Ngân Sơn 013 THPT Ngân Sơn Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1155 11 Bắc Kạn 05 Huyện Ngân Sơn 015 THCS&THPT Nà Phặc Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1156 11 Bắc Kạn 05 Huyện Ngân Sơn 028 TT GDTX H. Ngân Sơn,
tỉnh Bắc Kạn
Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1157 11 Bắc Kạn 05 Huyện Ngân Sơn 038 TT GDNN-GDTX H.
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1158 11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 018 THPT Ba Bể Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1159 11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 023 THPT Quảng Khê Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1160 11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 026 TT GDTX H. Ba Bể tỉnh
Bắc Kạn
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1161 11 Bắc Kạn 06 Huyện Ba Bể 039 TT GDNN-GDTX H. Ba
Bể tỉnh Bắc Kạn
Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1162 11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 011 THPT Chợ Mới Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1163 11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 020 THPT Yên Hân Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1164 11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 032 TT GDTX H. Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1165 11 Bắc Kạn 07 Huyện Chợ Mới 040 TT GDNN-GDTX H.
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1166 11 Bắc Kạn 08 Huyện Pác Nặm 016 THPT Bộc Bố Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1167 11 Bắc Kạn 08 Huyện Pác Nặm 029 TT GDTX H. Pác Nặm,
tỉnh Bắc Kạn
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1
1168 11 Bắc Kạn 08 Huyện Pác Nặm 041 TT GDNN-GDTX H. Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Bắc Kạn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!